အနက္ဖြင့္ဆိုခ်က္

ဒီကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚက သင္ခန္းစာေတြကို ဖတ္႐ႈတဲ့အခါ ေတြ႔ႀကဳံလာမဲ့ နည္းပညာဆိုင္ရာ ေဝၚဟာရတခ်ဳိ႕ကို ေအာက္မွာ အနက္ဖြင့္ဆုိၿပီး ေဖၚျပေပးထားတယ္ -

 • Avast{#Avast .glossary} - Avast - အခမဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေရး ေဆာ့ဗ္၀ဲတခု ျဖစ္တယ္။

 • Basic Input/Output System (BIOS){#BIOS .glossary} - ကြန္ပ်ဴတာ တလုံးရဲ႕ ပထမဆံုးနဲ႔ အတြင္းပုိင္း အက်ဆံုး ေဆာ့ဗ္ဝဲ အဆင့္ ျဖစ္တယ္။ BIOS က ကြန္ပ်ဴတာ စဖြင့္ခ်ိန္မွာ ေတာင္းလာတဲ့ စကားဝွက္တခုနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ ဦးစားေပးခ်က္ အေတာ္မ်ားမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးတယ္။
 • Blacklist{#Blacklist .glossary} - တားဆီး ပိတ္ပင္ခံရတဲ့အတြက္ ဖြင့္လုိ႔ မရေအာင္ ပိတ္ဆို႔ခံထားရတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြနဲ႔ တျခား အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ ပါဝင္တဲ့ စာရင္း ျဖစ္တယ္။
 • Bluetooth{#Bluetooth .glossary} - အတည္သတ္မွတ္ထားတဲ့ လက္ကုိင္ဖုန္းေတြထဲက ေဒတာေတြကုိ အနီးကပ္ အကြာအေ၀းကေန လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္တဲ့ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႀကိဳးမဲ့ ဆက္သြယ္မႈ တခု ျဖစ္တယ္။ Bluetooth ဟာ လႈိင္းတုိ ေရဒီယုိ ထုတ္လႊင့္တဲ့ စနစ္ကို အသုံးျပဳထားတယ္။
 • Booting{#Booting .glossary} - ကြန္ပ်ဴတာကို စတင္ ဖြင့္လိုက္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္တယ္။
 • CCleaner{#CCleaner .glossary} - လတ္တေလာ သံုးစြဲေနတဲ့ ပရိုဂရမ္ေတြနဲ႔ Windows operating system ရဲ႕ hard drive ထဲမွာ ခ်န္ထားခဲ့တဲ့ ယာယီဖိုင္ေတြ အပါအဝင္ အထိခိုက္မခံတဲ့ သဲလြန္စေတြကို ရွင္းလင္းဖယ္ရွားေပးတဲ့ အခမဲ့ ကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္။
 • CD Burner{#CD_burner .glossary} - CD အလြတ္ေတြထဲမွာ ေဒတာ ေရးကူးေပးႏိုင္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ CD-ROM drive တခု ျဖစ္တယ္။ DVD burnersေတြက DVD အလြတ္မွာ ေရးကူးေပးႏိုင္တယ္။ CD-RW နဲ႔ DVD-RW drives ေတြက သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို CD-RW (သို႔) DVD-RW ဓါတ္ျပားေတြေပၚမွာ တႀကိမ္မက ပယ္ဖ်က္ၿပီး၊ ျပန္ေရးကူးေပးႏိုင္တယ္။
 • Circumvention{#Circumvention .glossary} - ပိတ္ဆို႔ခံရတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြနဲ႔ တျခား အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ၾကည့္႐ႈလုိ႔ ရေအာင္ အင္တာနက္ စစ္ထုတ္ပိတ္ပင္ေရး ကိရိယာေတြကို ပတ္ေရွာင္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္တယ္။
 • Clam Win{#Clam_Win .glossary} - ဝင္းဒိုးအတြက္ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ FOSS ဗိုင္းရပ္စ္ ကာကြယ္ေရး ပရိုဂရမ္တခု ျဖစ္တယ္။
 • Cobian Backup{#Cobian_Backup .glossary} - Backup လုပ္ေပးတဲ့ FOSS ကိရိယာတခု ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ဆံုးထုတ္ Cobian ဗားရွင္းဟာ ကုဒ္ပိတ္ထားတဲ့ အခမဲ့ ေဆာ့ဗ္ဝဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဗားရွင္းေတြကေတာ့ FOSS ဗားရွင္းအေနနဲ႔ ထုတ္ေဝခဲ့တယ္။
 • Comodo Firewall{#Comodo_Firewall .glossary} - အခမဲ့ firewall ကိရိယာတခု ျဖစ္တယ္။
 • Cookie{#Cookie .glossary} - သီးျခား ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုခုရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို သိမ္းထားဖုိ႔ (သို႔) သင္ ဘယ္သူ ဘယ္ဝါ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ ခြဲျခားႏိုင္ဖို႔ browser ကေန ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ သိမ္းဆည္းလုိက္တဲ့ ဖိုင္ငယ္ တခု ျဖစ္တယ္။
 • Digital signature{#Digital_signature .glossary} - သီးျခားဖိုင္ (သို႔) သတင္းတို တခုခုကို ေပးပို႔တဲ့သူ အစစ္အမွန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပတဲ့ စာဝွက္စနစ္သံုး နည္းလမ္းတမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။
 • Domain name{#Domain_name .glossary} - ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ (သို႔) အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ တခုခုကုိ စာနာမည္နဲ႔ ေရးသားရတဲ့ လိပ္စာ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ securityinabox.org

 • Encryption{#Encryption .glossary} - စကားဝွက္ တခု (သို႔) စာဝွက္စနစ္သံုး ေသာ့တခုခု ရွိထားတဲ့ ပုဂၢဳိလ္ကသာ စာဝွက္ေဖာ္ႏိုင္၊ ဖတ္ရႈႏိုင္ေအာင္ ပါးနပ္တဲ့ သခ်ၤာနည္းကုိ သုံးၿပီး အခ်က္အလက္ကို စာဝွက္ေပးတဲ့နည္း (သို႔) ေမႊေႏွာက္တဲ့နည္း တမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။**
 • *****Enigmail{#Enigmail .glossary}*** - စာဝွက္ထားၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းနဲ႔ လက္မွတ္ ေရးထိုးထားတဲ့ အီးေမးလ္ကို ေပးပို႔ႏိုင္၊ လက္ခံေစႏိုင္တဲ့ Thunderbird အီးေမးလ္ ပ႐ိုဂရမ္ရဲ့ add-on တခု ျဖစ္တယ္။**
 • *****Eraser{#Eraser .glossary}*** - ကြန္ပ်ဴတာထဲ (သို႔) ျဖဳတ္တပ္လို႔ ရတဲ့ သိမ္းဆည္းေရး ကိရိယာထဲက သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို လုံလံုၿခဳံၿခံဳ အၿမဲတမ္း ပယ္ဖ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ ကိရိယာတခု ျဖစ္တယ္။**
 • *****Firefox{#Firefox .glossary}*** - Microsoft Internet Explorer နဲ႔ အၿပိဳင္ ေရပမ္းစားေနတဲ့ FOSS Web browser တခု ျဖစ္တယ္။**
 • *****Firewall{#Firewall .glossary}*** - ႐ံုးတြင္းမွာ ရွိတဲ့ networks ေတြနဲ႔ အင္တာနက္ကတဆင့္ စိတ္မခ်ရတဲ့ ဆက္သြယ္မႈလိုင္းေတြ အၾကားမွာ ကြန္ပ်ဴတာကို အကာအကြယ္ ေပးတဲ့ ကိရိယာတခု ျဖစ္တယ္။**

 • *****Free and Open Source Software (FOSS){#FOSS .glossary}*** - Free and Open Source Software (FOSS) - ဒီေဆာ့ဗ္ဝဲ အုပ္စုကို အခမဲ့ ရရွိႏိုင္ၿပီး လူတဦးတေယာက္က အတားအဆီး မရွိပဲ စမ္းသပ္ႏုိင္၊ ေဝမွ်ႏုိင္ (သို႔) ျပင္ဆင္ႏုိင္တဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္တယ္။**

 • *****Freeware{#Freeware .glossary}*** - အခမဲ့ ေဆာ့ဗ္ဝဲေတြထဲမွာ ပါဝင္ေပမဲ့ သူ႔ကို ဖန္တီးေရးဆြဲတဲ့ ေနရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ အရင္းအျမစ္ကုဒ္ကို တရားဝင္ ၾကည့္ရႈခြင့္ မေပးတဲ့ (သို႔) နည္းပညာဆိုင္ရာ အကန္႔အသတ္ေတြ ရွိတဲ့ ေဆာ့ဗ္ဝဲ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္တယ္။**
 • *****GNU/Linux{#GNU_Linux .glossary}*** - Microsoft Windows နဲ႔အၿပိဳင္ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ FOSS operating system တမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။**
 • *****Global Positioning System (GPS){#GPS .glossary}*** - အာကာသမွာ အေျခစုိက္ၿပီး တကမၻာလုံးကုိ လွည့္ပတ္ သြားလာေနတဲ့ ျဂိဳဟ္တု စနစ္ တခု ျဖစ္တယ္။ ကမၻာ့ ရာသီဥတု အပါအ၀င္၊ ကမၻာတ၀ွမ္းမွာ ရွိတဲ့ အရာ၀တၳဳ၊ ကမၻာ့အျပင္ပက အဆီးအတားမဲ့ ေကာင္းကင္ ျမင္ကြင္း အစရွိတဲ့ အရာေတြနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ တည္ေနရာ၊ အခ်ိန္၊ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ပံ့ပုိးေပးတယ္။**
 • *****Hacker{#Hacker .glossary}*** - ဒီေနရာမွာ အထိခိုက္မခံတဲ့ အခ်က္အလက္ (သို႔) ကြန္ပ်ဴတာကို အေဝးကေန ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အႏၱရာယ္ရွိ ကြန္ပ်ဴတာ ရာဇဝတ္သား တဦးတေယာက္ကို ဆိုလိုတယ္။**

 • *****Internet Protocol address (IP address){#IP_address .glossary}*** ကြန္ပ်ဴတာကို အင္တာနက္နဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္တဲ့အခါ သတ္မွတ္ေပးတဲ့ သီးျခား IP လိပ္စာတခု ျဖစ္တယ္။**

 • *****Internet Service Provider (ISP){#ISP .glossary}*** - အင္တာနက္ စတင္ ခ်ိတ္ဆက္တဲ့အခါ ၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ကုမၸဏီ (သို႔) အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရွိတဲ့ အစိုးရေတြဟာ သူတုိ႔ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ဖြင့္ထားတဲ့ ISP ေတြကတဆင့္ ပိတ္ဆုိ႔တဲ့ ကိရိယာ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေရး ကိရိယာေတြကို အသံုးျပဳၿပီး အင္တာနက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနၾကတယ္။**

 • *****Infrared Data Association (IrDA){#IrDA .glossary}*** - အနီေအာက္ ေရာင္စဥ္ အလင္းတန္းကုိ အသုံးျပဳၿပီး ေဒတာေတြကုိ အနီးကပ္ လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္တဲ့ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ႀကိဳးမဲ့ ဆက္သြယ္ေရး တမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ ေခတ္သစ္ ကိရိယာေတြမွာ IrDA ေနရာကုိ Bluetooth က အစားထုိး ေနရာယူလာတာ ျဖစ္တယ္။**
 • *****Java Applications (Applets){#Applets .glossary}*** - Operating Systems အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အသုံးျပဳႏုိင္တဲ့ ပရုိဂရမ္ငယ္ေလးေတြ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ကုိ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကုိ တုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာေအာင္ အသုံးျပဳေလ့ ရွိၾကတယ္။**
 • *****Keylogger{#Keylogger .glossary}*** - ကြန္ပ်ဴတာ ကီးဘုတ္ေပၚမွာ ရိုက္ႏွိပ္ခဲ့သမွ် ကီးေတြကို မွတ္သားၿပီး အဲဒီ အခ်က္အလက္ေတြကို တဖက္က လူဆီ ေပးပို႔ေပးတဲ့ ေထာက္လွမ္းေရး ေဆာ့ဗ္ဝဲ တမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။ Keylogger ေတြကို အီးေမးလ္နဲ႔ တျခား စကားဝွက္ေတြ ခိုးယူရာမွာ အသံုးျပဳေလ့ ရွိတယ္။**
 • *****KeePassX{#KeePassX .glossary}*** - အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး လံုၿခံဳမႈရွိတဲ့ စကားဝွက္ ေဒတာေဘ့စ္ တခု ျဖစ္တယ္။/li>**

 • *****LiveCD{#LiveCD .glossary}*** - ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ တျခား operating system ကို ယာယီ လည္ပတ္ေစႏိုင္တဲ့ CD တခ်ပ္ ျဖစ္တယ္။**

 • *****Malware{#Malware .glossary}*** - viruses, spyware, Trojans ေတြနဲ႔ တျခား အလားတူ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ ေဆာ့ဗ္ဝဲ အားလံုးကို ၿခံဳငံုထားတဲ့ အေထြေထြ ေဝၚဟာရတရပ္ ျဖစ္တယ္။**
 • *****Mnemonic device{#Mnemonic_device .glossary}*** - ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ စကားဝွက္ေတြကို မွတ္မိႏိုင္ေအာင္ ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးတဲ့ ႐ုိး႐ုိး လွည့္ကြက္ တမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။**
 • *****NoScript{#NoScript .glossary}*** - ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွွာေတြေပၚမွာ မသိကၽြမ္းပဲ ကပ္ပါလာတတ္တဲ့ အႏၱရာယ္ရွိ ပရိုဂရမ္ေတြရဲ႕ ရန္ကေန အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္တဲ့ Firefox browser ရဲ့ လံုျခံဳေရး add-on တခု ျဖစ္တယ္။**
 • *****Off the Record (OTR){#OTR .glossary}*** - Pidgin လုိ႔ ေခၚတဲ့ လက္ငင္း စာတိုေပးပို႔ေရး ပ႐ိုဂရမ္အတြက္ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ စာဝွက္စနစ္ plugin တခု ျဖစ္တယ္။**
 • *****Peacefire{#Peacefire .glossary}*** - ဒီအခမဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ မွတ္ပံုတင္ထားတဲ့ လူတိုင္းက အင္တာနက္ စီစစ္ျဖတ္ေတာက္မႈကို ေက်ာ္လႊားရာမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ေရွာင္တိမ္းေရး proxy ေတြ ပါရွိတဲ့ ေနာက္ဆံုးထြက္ ဝန္ေဆာင္မႈ စာရင္းတခုကို အီးေမးလ္နဲ႔ လစဥ္ အခမဲ့ ရရွိၾကတယ္။**
 • *****Physical threat{#Physical_threat .glossary}*** - ဒီေနရာမွာ၊ ကြန္ပ်ဴတာ စက္ပစၥည္းေတြကို တျခား သူေတြက ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ရယူမႈ (သို႔) ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ေတြ ျဖစ္တဲ့ က်ဳိးပဲ့ ပ်က္စီးမႈ၊ မေတာ္တဆမႈေတြ (သို႔) သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ေတြေၾကာင့္ အထိခိုက္မခံတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ အေပၚ က်ေရာက္ႏိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ တခုခုကို ဆိုလိုတယ္။**
 • *****Pidgin{#Pidgin .glossary}*** - Off the Record (OTR) လို႔ ေခၚတဲ့ စာဝွက္စနစ္ပါ plugin တခုကို အသံုးျပဳထားတဲ့ FOSS စာတိုေပးပို႔ေရး ကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္။**
 • *****Proxy{#Proxy .glossary}*** - အင္တာနက္ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္မႈကို ေက်ာ္လႊားရာမွာ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရး တခ်ိဳ႕ (သို႔) အားလံုးကို လမ္းဖြင့္ေပးတဲ့ ၾကားခံ ဝန္ေဆာင္မႈ တခု ျဖစ္တယ္။ proxy တခုကုိ လူအမ်ားက အသံုးျပဳႏိုင္တယ္၊ (သို႔) သူ႔ကို အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔ username နဲ႔ စကားဝွက္တခု ရွိထားဖို႔ လိုတယ္။ တခ်ိဳ႕ proxy ေတြသာ လံုၿခံဳမႈ ရွိၾကတယ္။ ဆိုလိုတာက proxy ကို ျဖတ္ၿပီး ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ အၾကား ဆက္သြယ္ေပးတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရးကို အကာအကြယ္ ေပးတဲ့ စာဝွက္စနစ္ကို အသံုးျပဳၾကတယ္။**

 • *****Proprietary software{#Proprietary_software .glossary}*** - အရင္းအျမစ္ ေဆာ့ဗ္ဝဲ (FOSS) နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္တယ္။ ဒီလုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာေတြကုိ အမ်ားအားျဖင့္ အခေၾကးေငြ ေပးၿပီး ၀ယ္ယူလုိ႔ ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ လိုင္စင္ လုိအပ္ခ်က္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ အခမဲ့ ေဆာ့ဗ္ဝဲ အျဖစ္လည္း ရယူ အသုံးျပဳႏိုင္တယ္။**
 • *****RiseUp{#RiseUp .glossary}*** - Webmail ကတဆင့္ ျဖစ္ေစ (သို႔) Mozilla Thunderbird လို အီးေမးလ္ client တခုမွ ျဖစ္ေစ လုံလံုၿခဳံၿခံဳ အသံုးျပဳႏိုင္ေအာင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူေတြက စီစဥ္ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ အီးေမးလ္ ဝန္ေဆာင္မႈတခု ျဖစ္တယ္။**
 • *****Router{#Router .glossary}*** - ကြန္ရက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈ ကိရိယာ အစိတ္အပိုင္း တခု ျဖစ္ၿပီး အဲဒီကတဆင့္ ကြန္ပ်ဴတာေတြက ႐ံုးတြင္း networks ေတြမွာ အခ်ိတ္အဆက္ လုပ္တာတုိ႔၊ ႐ံုးတြင္း ကြန္ရက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကေန ျပင္ပ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္တာတုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္။ Switch ေတြ၊ gateway ေတြနဲ႔ hubေတြဟာ အလားတူ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး၊ ႀကိဳးမဲ့ထုတ္လႊင့္ခ်က္ေတြကုိ သုံးစြဲႏုိင္ေအာင္ စႏွစ္တက် တပ္ဆင္ထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာေတြမွာ အလားတူ လုပ္ေဆာင္ေပးတယ္။**
 • *****Secure password database{#Secure_password_database .glossary}*** - master password တခုထဲကိုပဲ အသံုးျပဳၿပီး စကားဝွက္ေတြကို သုိေလွာင္ သိမ္းဆည္းေပးႏိုင္တဲ့ ကိရိယာတခု ျဖစ္တယ္။**

 • *****Secure Sockets Layer (SSL){#SSL .glossary}*** - ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတခ်ဳိ႕ အပါအဝင္၊ ၾကည့္႐ႈေနတဲ့ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ အၾကားမွာ လံုၿခံဳမႈ ရွိေစၿပီး၊ စာဝွက္ထားျပီး လုံၿခဳံမႈ ရွိတဲ့ ဆက္သြယ္မႈလိုင္း တခု အျဖစ္ ထိန္းေက်ာင္းေပးတဲ့ နည္းပညာ ျဖစ္တယ္။ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာ တခုကို SSL ကတဆင့္ ဆက္သြယ္တဲ့အခါ ကြန္ရက္ လိပ္စာဟာ HTTP အစား HTTPS နဲ႔ စတင္လာမွာ ျဖစ္တယ္။။**
 • *****Security certificate{#Security_certificate .glossary}*** - ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြနဲ႔ တျခား အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို လံုၿခံဳမႈ ရွိေစဖို႔ စာဝွက္စနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး ပုဂၢဳိလ္ တဦးတေယာက္ ဆုိေနသူဟာ အမွန္တကယ္ စစ္မွန္ေၾကာင္း သက္ေသျပႏုိင္တဲ့ နည္းစနစ္ တမ်ဳိး ျဖစ္တယ္။ လံုၿခံဳေရး လက္မွတ္တခုကို သင့္ရဲ့ browser က စစ္မွန္ေၾကာင္း အတည္ျပဳေပးႏုိင္ဖို႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လက္မွတ္တခုအတြက္ စိတ္ခ်ရတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း တခုခုဆီမွာ ဝန္ေဆာင္ခ ေပးေဆာင္ဖုိ႔ လုိတယ္။ အဖိုးအခ ေပးေဆာင္ရတဲ့အတြက္ တခ်ိဳ႕ စီမံခန္႔ခြဲသူေတြက ေငြေၾကးေပးေဆာင္ဖို႔ စိတ္မဝင္စားၾကဘူး။ ဒါေပမဲ့ အခါအားေလ်ာ္စြာ မွန္မွန္ကန္ကန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးတဲ့ ကြန္ရက္ တခုခုကို ၾကည့္ရႈတဲ့အခါမွာလည္း လံုၿခံဳေရး လက္မွတ္ (security certificate) ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ေတြကုိ ေတြ႕ရတတ္တယ္။**
 • *****Security policy{#Security_policy .glossary}*** - သင့္ အဖြဲ႕အစည္းက ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါ ကိုယ့္ဟာကုိယ္ ကာကြယ္ႏိုင္ေအာင္ ေရးသားျပဳစုထားတဲ့ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ တခု ျဖစ္တယ္၊ အဲဒီအထဲမွာ လုံၿခဳံေရး ဆုိင္ရာ အမႈကိစၥေတြ ျဖစ္ပ်က္လာတဲ့အခါ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြ ပါ၀င္တဲ့ စာရင္းတခု ပါရွိတယ္။**
 • *****Security cable{#Security_cable .glossary}*** - လံုၿခံဳေရးအရ ေသာ့ခတ္ႏိုင္တဲ့ ေကဘယ္ႀကိဳးတခု ျဖစ္ၿပီး အိတ္ေဆာင္ ကြန္ပ်ဴတာ (သို႔) တျခား စက္ပစၥည္း အစိတ္အပိုင္းေတြကို ျပင္ပ hard drive ေတြ၊ အခ်ိဳ႕ စားပြဲတင္ ကြန္ပ်ဴတာေတြနဲ႔တကြ စက္ပစၥည္းေတြကုိ ယူေဆာင္သြားလုိ႔ မရေအာင္ နံရံတခုခု (သို႔) စားပြဲတခုခုမွာ လုံလံုၿခဳံၿခံဳ တြဲခတ္ထားႏိုင္တယ္။**
 • *****Server{#Server .glossary}*** - အၿမဲတမ္း ဖြင့္ထားတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ ျဖစ္ၿပီး ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တခုကို ထိန္းသိမ္းတာ (သို႔) တျခား ကြန္ပ်ဴတာေတြဆီ အီးေမးလ္ ေပးပို႔တာ (သို႔) အီးေမးလ္ လက္ခံတာ စတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကုိ ပံ့ပိုးေပးဖို႔ အင္တာနက္နဲ႔ အျမဲ ခ်ိတ္ဆက္ထားတယ္။**
 • *****SIM card{#SIM_card .glossary}*** - ေသးငယ္ၿပီး သီးျခား လက္ကိုင္ဖုန္း ကုမၸဏီက ေပးတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈကို သုံးစြဲႏိုင္ဖို႔ လက္ကိုင္ဖုန္းထဲမွာ ထည့္သြင္း အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့ ျဖဳတ္တပ္လို႔ ရတဲ့ ကဒ္ေလးတခု ျဖစ္တယ္။ SIM ကဒ္ေတြဟာ ဖုန္းနံပါတ္ေတြ၊ သတင္းတို ေပးပို႔ခ်က္ေတြကိုလည္း သိမ္းဆည္းထားႏိုင္တယ္။**
 • *****Skype{#Skype .glossary}*** - အခမဲ့ Voice over IP (VoIP) ကိရိယာတခု ျဖစ္ၿပီး တျခား Skype ကုိ အသံုးျပဳတဲ့သူေတြနဲ႔ အခမဲ့ စကားေျပာႏိုင္တယ္၊ တယ္လီဖုန္းေတြကိုလည္း အခေၾကးေငြ ေပးၿပီး စကားေျပာဆိုႏိုင္တယ္။ Skype ကို စီမံ ထိန္းသိမ္းတဲ့ ကုမၸဏီရဲ႕ ေၾကာ္ျငာခ်က္အရ တျခား Skype အသံုးျပဳသူေတြရဲ႕ စကားေျပာဆိုခ်က္ေတြကို စာဝွက္ (encrypt) ေပးထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ သူဟာ ကုဒ္ပိတ္ထားတဲ့ ကိရိယာ တခု ျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဒီအဆို မွန္ မမွန္ကိုေတာ့ သက္ေသ မျပႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ လူအမ်ားစုကေတာ့ ဒီအဆို မွန္ကန္ႏုိင္တယ္လို႔ ဆိုၾကတယ္။ Skype မွာလည္း စာတို ေပးပို႔မႈစနစ္ကို ပံ့ပိုးထားတယ္။**
 • *****Source code{#Source_code .glossary}*** - ကြန္ပ်ဴတာ ပရိုဂရမ္ ေရးဆြဲသူေတြက ေရးသားထားတာ ျဖစ္ၿပီး၊ ေဆာ့ဗ္ဝဲကို အလုပ္လုပ္ေစတဲ့ ပင္မကုဒ္ ျဖစ္တယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကိရိယာ တခုခုရဲ႕ ပင္မ (source) ကုဒ္က သူ႔ရဲ့ အလုပ္လုပ္ပံုေတြနဲ႔ လံုၿခံဳမႈရွိ မရွိ (သို႔) အႏၱရာယ္ရွိ မရွိ စတာေတြကို ေဖာ္ျပေပးတယ္။**
 • *****Spybot{#Spybot .glossary}*** - ကြန္ပ်ဴတာကို ေထာက္လွမ္းေနတဲ့ ေဆာ့ဗ္ဝဲ spyware ေတြကို စကင္ဖတ္ စစ္ေဆးတာ၊ ဖယ္ရွားတာ၊ ကာကြယ္တာေတြ လုပ္ေပးတဲ့ အခမဲ့တဲ့ anti-malware ကိရိယာတခု ျဖစ္တယ္။**
 • *****Steganography{#Steganography .glossary}*** - အထိခိုက္မခံတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ မလိုအပ္ပဲ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈ မျဖစ္ေပၚေစေအာင္ တျခား အေယာင္ေဆာင္ၿပီး ပံုဖ်က္ေပးတဲ့ နည္းလမ္းတမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆိုလိုတယ္။**
 • *****Swap file{#Swap_file .glossary}*** - ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးျမွင့္ေပးဖို႔ အခါအားေလ်ာ္စြာ သိမ္းဆည္းထားတဲ့၊ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ေတြလည္း ပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ ဖိုင္တခု ျဖစ္တယ္။**
 • *****Thunderbird{#Thunderbird .glossary}*** - Enigmail စာဝွက္စနစ္ ျဖည့္စြက္ ေဆာ့ဗ္ဝဲ အပါအဝင္ လံုၿခံဳေရး အဂၤါရပ္ေတြ အေတာ္မ်ားမ်ား ပါရွိတဲ့ FOSS အီးေမးလ္ ပ႐ိုဂရမ္တခု ျဖစ္တယ္။**
 • *****Tor{#Tor .glossary}*** - အင္တာနက္ စီစစ္ျဖတ္ေတာက္မႈကို ပတ္ေရွာင္ႏိုင္ၿပီး ၾကည့္႐ႈေနတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္နွာေတြနဲ႔ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈေတြကို အင္တာနက္လုိင္းကေန ေစာင့္ၾကည့္ေနႏိုင္တဲ့ တစံုတေယာက္ကို သင္ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေနရာနဲ႔ ၾကည့္ရႈတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြကိုပါ ပံုဖ်က္ေပးၿပီး ဝွက္ထားေပးႏိုင္တဲ့ ကိရိယာ တမ်ိဳး ျဖစ္တယ္။**
 • *****VeraCrypt{#VeraCrypt .glossary}*** - အထိခိုက္မခံတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို လံုလံုၿခံဳၿခံဳ သိမ္းဆည္းေပးႏိုင္တဲ့ FOSS ဖိုင္ စာဝွက္ ကိရိယာတခု ျဖစ္တယ္။**
 • *****Undelete Plus{#Undelete_Plus .glossary}*** - အမွတ္တမဲ့ ပယ္ဖ်က္လိုက္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို ျပန္လည္ ဆယ္တင္ေပးႏိုင္တဲ့ အခမဲ့ ကိရိယာတခု ျဖစ္တယ္။**
 • *****Uninterruptable Power Supply (UPS){#UPS .glossary}*** - ဓါတ္အား ကုန္ခန္းတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ အၾကပ္အတည္း ျဖစ္ေနတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ စက္ပစၥည္းကို ဆက္လက္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေအာင္ (သို႔) စနစ္တက် စက္ပိတ္ႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးတဲ့ ပစၥည္းကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္။**

 • *****VautletSuite 2 Go{#VautletSuite .glossary}*** - အခမဲ့ စာဝွက္ေပးတဲ့ အီးေမးလ္ ပ႐ိုဂရမ္တခု ျဖစ္တယ္။**
 • *****Voice over IP (VoIP){#VoIP .glossary}*** - အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳၿပီး တျခား VoIP သံုးစြဲသူေတြနဲ႔ တယ္လီဖုန္းေတြကို အသံနဲ႔ ဆက္သြယ္ စကားေျပာေစႏိုင္တဲ့ နည္းပညာ ျဖစ္တယ္။**
 • *****Whitelist{#Whitelist .glossary}*** - တခ်ိဳ႕ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြကို အလိုအေလ်ာက္ ပိတ္ဆို႔ခံေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ၾကည့္ရႈခြင့္ ျပဳေပးထားတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြ၊ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ဌာနေတြရဲ့ စာရင္းတခု ျဖစ္တယ္။**
 • *****Wiping{#Wiping .glossary}*** - အခ်က္အလက္ေတြကို လံုလံုၿခံဳၿခံဳနဲ႔ အၿမဲတမ္း ပယ္ဖ်က္ေပးႏုိင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္တယ္။**
 • *****Your-Freedom{#Your-Freedom .glossary}*** - သီးသန္႔ proxy တခု ကေနတဆင့္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ပိတ္ပင္ စစ္ထုတ္မႈကို ပတ္ေရွာင္ႏိုင္တဲ့ အခမဲ့ ေရွာင္တိမ္းေရး ကိရိယာ တခု ျဖစ္တယ္။ အကယ္လုိ႔ Your-Freedom ကို ေကာင္းေကာင္း configure လုပ္ထားတယ္ ဆုိရင္ သင့္ရဲ႕ connection ကုိ လုံလံုၿခံဳၿခဳံ ရွိေစဖို႔ အဲဒီ proxies ေတြက ဆက္သြယ္မႈလိုင္းကို စာဝွက္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္။**