RiseUp - လံုၿခံဳတဲ့ အီးေမးလ္ ဝန္ေဆာင္မႈ

Updated 11 August 2014

ဤလမ်းညွှန်အား အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြင်ဆင်မှု မရှိတော့ပါ။

:Introduction

RiseUpဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈအတြက္ လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ လူတဦးတေယာက္ခ်င္း (သို႔) အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ သီးသန္႔ျဖစ္ၿပီး လုံၿခံဳမႈ ရွိတဲ့ အီးေမးလ္နဲ႔ hosting ဝန္ေဆာင္မႈေတြကုိ ပံ့ပုိးေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း တခု ျဖစ္ပါတယ္။

ပင္မ စာမ်က္နွာ

https://riseup.net/

ကြန္ပ်ဴတာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 • အင္တာနက္ အဆက္အသြယ္ ရွိရမယ္
 • RiseUp ကုိ Firefox browser နဲ႔ အသုံးျပဳဖို႔ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။

လုိင္စင္ ခြင့္ျပဳခ်က္

 • အခမဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲ

ဖတ္ရႈရမဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ား -

အဆင့္ - ၁။ လက္သင္၊ ၂။ ပ်မ္းမွ်၊ ၃။ အလယ္အလတ္၊ ၄။ အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ၊ ၅။ အဆင့္ျမင့္

ဒီေဆာ့ဗ္၀ဲကို စတင္ သံုးစြဲဖို႔ လိုအပ္တဲ့ အခ်ိန္ - ၂၀ မိနစ္

ျပန္လည္ရရွိမည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး -

 • လူထုအေျခခံတဲ့ ေၾကာ္ျငာမပါတဲ့ အခမဲ့ အီးေမးလ္ အေကာင့္တခု ရရွိမွာ ျဖစ္တယ္
 • အီးေမးလ္ကုိ အင္တာနက္ကေန ျဖစ္ျဖစ္၊ အီးေမးလ္ ပရုိဂရမ္တခုနဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္ သုံးစြဲႏုိင္ၿပီး၊ စာ၀ွက္ထားတဲ့ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္း ကတဆင့္ သီးသန္႔ အီးေမးလ္ ဆက္သြယ္ေရးေတြကုိ ေဆာင္ရြတ္ႏုိင္တယ္
 • အီးေမးလ္လိပ္စာကို ေျပာင္းလဲႏုိင္တယ္၊ သင့္ရဲ႕ အီးေမးလ္ စာပုံး အ႐ြယ္အစားကို သတ္မွတ္ႏုိင္တယ္၊ တျခားသူေတြကုိ RiseUp အသုံးျပဳဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚႏိုင္ပါတယ္။

တျခား ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္တဲ့ အီးေမးလ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

Rise Up ဟာ လုံၿခံဳမႈ ရွိတဲ့ အီးေမးလ္ ၀န္ေဆာင္မႈတခု ျဖစ္ၿပီး ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့ အင္တာနက္ privacy နဲ႔ လုံၿခံဳေရး ေထာက္ခံလႈပ္ရွားသူေတြက စီမံထိန္းသိမ္းထားေပမဲ့၊ ပုံမွန္မဟုတ္တဲ့ အီးေမးလ္ ၀န္ေဆာင္မႈတခုခု ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ မလုိလားအပ္တဲ့ အာရုံစုိက္မႈကုိ ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္တယ္။ တခ်ိဳ႕ အေျခအေနေတြမွာ သင့္ႏုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ ေရပမ္းစားတဲ့ အီးေမးလ္ ၀န္ေဆာင္မႈ တခုခုကုိ အသုံးျပဳၿပီး လုိက္ေလွ်ာညီေထြ ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြတ္လုိ႔ ရတယ္။ ပန္းတုိင္ကေတာ့ သင့္ရဲ႕ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အနိမ့္ဆံုး လုိအပ္ခ်က္ေတြကုိ အႏၱရာယ္ မက်ေရာက္ေစပဲ ဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ခ်မွတ္ႏုိင္ဖုိ႔ ျဖစ္တယ္။ အီးေမးလ္ ဝန္ေဆာင္မႈ တခုကို ေ႐ြးခ်ယ္တဲ့ ေနရာမွာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမဲ့ အခ်က္ေတြကို ေအာက္မွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

၁။ သတင္း အခ်က္အလက္ အားလုံးကုိ (login-in အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔၊ အီးေမးလ္ေတြ အပါအဝင္) ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရာမွာ စာ၀ွက္ထားတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေတြ (https နဲ႔ IMAPs, POP3s, SMTPs တုိ႔လုိ တျခား SSL စာ၀ွက္ထားတဲ့ ဗားရွင္းမ်ား) ကုိ ခြင့္ျပဳေပးမလား။ စာ၀ွက္စနစ္နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ျပႆနာေတြ (ဥပမာ အားျဖင့္၊ စာ၀ွက္စနစ္ လက္မွတ္ေတြနဲ႔ ဆုိင္ရာ ျပႆနာေတြ) ရွိသလား။

၂။ အီးေမးလ္ဆာဗာေတြဟာ လုံလုံၿခံဳၿခံဳနဲ႔ အလုပ္လုပ္ၾကသလား။ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို ကာကြယ္ေပးဖို႔ အေကာင္းဆံုး ေလ့က်င့္မႈေတြ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ကြၽမ္းက်င္သူေတြက အီးေမးလ္ဝန္ေဆာင္မႈကို စီမံခန္႔ခြဲေနၾကသလား။ သူတုိ႔က သင့္ရဲ႕ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ (စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး စသျဖင့္) အေၾကာင္း တခုခုေၾကာင့္ တျခား ၾကားလူတေယာက္ေယာက္ဆီ လက္ဆင့္မကမ္းဘူးလုိ႔ သင္ စိတ္ခ်ယုံၾကည္သလား။

၃။ ဆာဗာေတြ တည္ရွိတဲ့ ေနရာေဒသကုိ သိရွိသလား၊ ဘယ္က နယ္ေျမပုိင္နက္ထဲမွာ ရွိေနသလဲ၊ ကုမၸဏီကုိ ဘယ္ေနရာမွာ မွတ္ပုံတင္ထားသလဲ။ ဒီသတင္း အခ်က္အလက္ေတြဟာ အီးေမးလ္ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ အခ်က္အလက္ေတြရဲ႕ privacy နဲ႔၊ လုံၿခံဳေရးတုိ႔နဲ႔ ဘယ္ေလာက္ ဆက္စပ္မႈ ရွိေနတယ္ ဆုိတာကုိ သင္ သတိထားမိသလား။

ကမၻာႀကီးရဲ႕ တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ Google Mail ဟာ Rise Up အစား ေကာင္းမြန္တဲ့ ေရြးခ်ယ္စရာ ျဖစ္ေနတယ္။ လုံၿခံဳေရးနဲ႔ ပါတ္သက္လုိ႔ သိပ္ၿပီး အႏၱရာယ္မရွိသလုိ၊ သက္ေရာက္မႈလည္း ပုိေကာင္းပါတယ္။

###၁.၁ ဒီပ႐ိုဂရမ္ကို စတင္ အသံုးမျပဳခင္ သိထားသင္႔တဲ့အခ်က္မ်ား###

RiseUp ဟာ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈအတြက္ လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ လူတဦးတေယာက္ခ်င္း (သို႔) အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ သီးသန္႔ျဖစ္ၿပီး လုံၿခံဳမႈ ရွိတဲ့ အီးေမးလ္နဲ႔ hosting ဝန္ေဆာင္မႈေတြကုိ ပံ့ပုိးေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း တခု ျဖစ္တယ္။ ၎ရဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈဟာ အခမဲ့ျဖစ္တဲ့အတြက္ တျခား ေၾကာ္ျငာထည့္ၿပီး လုံၿခံဳမႈ မရွိတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈေတြထက္ ပုိၿပီး ေသးငယ္တယ္။ အေကာင့္အသစ္ တခုကုိ ဖြင့္မယ္ ဆုိရင္ အေကာင့္ ရွိထားၿပီး အဖြဲ႔၀င္ေတြဆီက ကုဒ္နံပါတ္တခုကို သင္ရရွိထားရမယ္ (သုိ႔) ဒစ္ဂ်စ္တယ္ လုံၿခံဳေရး စီမံကိန္းမွာ ပါ၀င္တဲ့ သူ ျဖစ္ဖုိ႔ လိုတယ္။

Rise Up ဟာ Secure Sockets Layer (SSL) ေပၚကေန သီးသန္႔ အလုပ္လုပ္ၿပီး၊ ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ဆာဗာအၾကားမွာ လုံၿခံဳတဲ့ ဆက္သြယ္မႈလုိင္းတခုကုိ တည္ေဆာက္ေပးပါတယ္။ လံုၿခံဳမႈရွိတဲ့ POP, IMAP နဲ႔ SMTP ဆက္သြယ္မႈလုိင္းေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး အီးေမးလ္ ဂလုိင္းတခုထဲကေန အီးေမးလ္ကုိ ဖတ္ရႈတဲ့အခါ ဒီလုံၿခံဳေရးကုိ တည္ေဆာက္ေပးပါတယ္။

RiseUP ဟာ Mozilla Thunderbird နဲ႔ လုိက္ဖက္တယ္။ Mozilla Thunderbird ကေန သင့္ရဲ႕ RiseUP အီးေမးလ္ အေကာင့္ကုိ အသုံးျပဳတဲ့ နည္းကုိ ေလ့လာဖုိ႔ Thunderbird အခန္းကုိ ဖတ္ရႈပါ။

RiseUp အေကာင့္တခု ဖန္တီးနည္း

ဒီစာမ်က္ႏွာမွာ ပါဝင္တဲ့ အပိုင္းမ်ား -

၂.ဝ RiseUp အေကာင့္ တခု မွတ္ပံုတင္နည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး

RiseUp အီးေမးလ္ အေကာင့္ တခုကုိ နည္းလမ္း သုံးမ်ိဳးနဲ႔ ဖြင့္လုိ႔ ရတယ္။ နည္းလမ္းတမ်ိဳးစီကုိ အသုံးျပဳတဲ့ ေနရာမွာ မတူညီတဲ့ အားထုတ္မႈနဲ႔ အခ်ိန္ ေပးဆပ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

၁။ လူတဦးတေယာက္ခ်င္း (သို႔) အဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ လက္ရွိ RiseUp အေကာင့္ ရွိထားသူ ႏွစ္ဦးက ဖိတ္ၾကားရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီနည္းလမ္းမွာ အဲဒီ ပုဂၢဳိလ္ ႏွစ္ဦးက ဖိတ္ၾကားတဲ့ ကုဒ္ တခုစီကုိ ေပးပုိ႔ၾကရမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိ ကုဒ္ေတြကုိ ထုတ္လုပ္တဲ့နည္း သိခ်င္ရင္ အခန္း ၄.၃ ဖိတ္ၾကားျခင္း စာမ်က္ႏွာ မွာ ဖတ္ရႈပါ။

၂။ RiseUp အဖြဲ႕ဆီ အေကာင့္တခုကုိ ကိုယ္တိုင္ တိုက္႐ုိက္ ေတာင္းခံႏုိင္တယ္။ RiseUp ဟာ ေယဘုယ်အေနနဲ႔ အလွဴရွင္းေတြ၊ စိတ္၀င္စားတဲ့ သူေတြ၊ ေစတနာနဲ႔ ကူညီသူေတြကုိ အမွီျပဳၿပီး တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အတြက္ ဒီနည္းလမ္းကုိ အသုံးျပဳရင္ စိတ္ရွည္သည္းခံဖို႔ လုိအပ္တာကုိ သိထားပါ။

၃။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ သင္တန္းေတြမွာ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ သူေတြဟာ သီးျခား ဖိတ္ၾကားတဲ့ ကုဒ္ေတြ၊ လုံျခဳံေရး-ေသတၱာ ကိရိယာေတြ ပါတဲ့ ထုတ္ေ၀ခ်က္ကုိ CD ၊ DVD ၊ စာအုပ္ေတြနဲ႔ ရရွိၾကမွာ ျဖစ္တယ္။

ဖိတ္ၾကားတဲ့ ကုဒ္ကုိ သင္ ရရွိတဲ့အခါ၊ အခမဲ့ RiseUp အေကာင့္ကုိ ဖြင့္ဖုိ႔ ေအာက္ပါ အဆင့္ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ -

အဆင့္ ၁ - ေအာက္ပါအတုိင္း RiseUp စာမ်က္ႏွာကုိ ဖြင့္ဖုိ႔၊ ကြန္ရက္ browser ေပၚမွာ https://mail.riseup.net ကို ေရးထည့္ပါ -

ပံု ၁ - https://mail.riseup.net/ စာမ်က္နွာျပပံု

မွတ္ခ်က္ - https:// မွာ ေတြ႔ရတဲ့ s စာလံုးက သင္ဟာ အခုခ်ိန္မွာ Secure Socket Layer (SSL) ကုိ ဆက္သြယ္ေနတဲ့ အေၾကာင္း ညႊန္ျပေနၿပီး၊ login ေနရာရဲ႕ အေပၚမွာ စာတမ္း ေပၚလာလိမ့္မယ္။

ဒီအေၾကာင္းနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ပိုမို သိရွိလိုရင္ သုံးစြဲနည္း စာအုပ္ငယ္ အခန္း ၇။ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းကို လွ်ဳိ႕ဝွက္ထားနည္း ကုိ ျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ https://help.riseup.net/security ကုိျဖစ္ျဖစ္ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါတယ္။

အဆင့္ ၂ - Request Account စာမ်က္ႏွာကုိ ေအာက္ပါ အတုိင္း သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ -

ပံု ၂ - RiseUp အီးေမးလ္ အေကာင့္ တခုကို ေတာင္းဆိုတဲ့ စာမ်က္ႏွာ ျပပုံ

အဆင့္ ၃ - RiseUp ရဲ႕ Request an email account - About our email service စာမ်က္ႏွာကို ေဖၚျပဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

အေရးႀကီးခ်က္ - RiseUp အေကာင့္ကုိ ဆက္လက္ ဖန္တီးႏုိင္ဖုိ႔ ေအာက္က options ေတြကို enable လုပ္ထားရမွာ ျဖစ္တယ္။

အဆင့္ ၄ - RiseUp ရဲ႕ မူဝါဒ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ဖတ္ၿပီးတဲ့အခါ၊ I accept riseup.net's social contract. option ၊ I accept riseup.net's privacy policy. option နဲ႔ I accept riseup.net's terms of service option ေတြကို enable လုပ္ဖုိ႔ check boxes ေတြကုိ ႏွိပ္ပါ။

အဆင့္ ၅ - ေအာက္ပါ အြန္လုိင္း ျဖည့္စြတ္ ပုံစံေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ Account information, Password, Mutual aid နဲ႔ Activation တုိ႔ကုိ ျဖည့္စြတ္ၿပီး၊ Rise Up အေကာင့္ကုိ စဖြင့္ဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

၂.၁ အေကာင့္ အခ်က္အလက္ ျဖည့္စြတ္ပုံစံ

အဆင့္ ၆ - အေကာင့္မွာ အသုံးျပဳခ်င္တဲ့ သုံးစြဲသူ အမည္တခုကုိ ေရးထည့္ပါ။ ဒါဟာ သင့္ရဲ႕ login နဲ႔ အီးေမးလ္ လိပ္စာ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ (ဒီနည္းျပ သင္ခန္းစာမွာ၊ ssayyed@riseup.net ဆုိတဲ့ အီးေမးလ္ အေကာင့္ တခုကုိ ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ 'ssayyed' ဆုိတဲ့ အမည္ကို ဥပမာ အေနနဲ႔ သုံးထားပါတယ္။

အေရးႀကီးခ်က္ - သုံးစြဲသူ (user name) ေနရာမွာ ေကာ္မာ (,) ေတြ၊ full stops (.) ေတြနဲ႔ spaces ေတြကုိ အသုံးမျပဳပါနဲ႔။

ပံု ၃ - အေကာင့္ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ျပည့္ျပည့္စံုစုံ ျဖည့္စြတ္ထားတဲ့ ျဖည့္စြတ္ပုံစံ ဥပမာ တခု

အဆင့္ ၇ - သီးျခား user name တခုကုိ ေရြးခ်ယ္ ၿပီးတဲ့အခါ ကုိ ႏွိပ္ၿပီး၊ password ျဖည့္စြတ္ပုံစံကုိ ဆက္ျဖည့္ပါ။

မွတ္ခ်က္ - နာမည္တူတဲ့ user name တခု ရွိေနၿပီ ဆုိရင္၊ တျခား နာမည္ကုိ ေရြးဖုိ႔ အခ်က္ျပလာလိမ့္မယ္။

၂.၂ စကား၀ွက္ ျဖည့္စြတ္ပုံစံ

Password ျဖည့္စြတ္ပံုစံထဲမွာ၊ လံုၿခံဳေရး ေမးခြန္း တပုဒ္နဲ႔ အေျဖတပုဒ္ကုိ ႏွစ္ခုစလုံးအျပင္၊ သင့္ရဲ႕ အေကာင့္ကုိ ကာကြယ္ေပးဖုိ႔ ႀကံ့ခိုင္မႈ ရွိတဲ့ စကား၀ွက္တခုကုိ ဖန္တီးရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္၊ တျခား အေကာင့္ ဖြင့္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ ဆက္ၿပီး လုပ္ခြင့္ျပဳမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါေတြကို လုပ္ရတဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ သင့္ရဲ႕ စကား၀ွက္ကုိ ေမ့သြားတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ စကား၀ွက္ကုိ ျပန္ေဖၚႏုိင္ေအာင္ RiseUp က လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ တုိက္တြန္းထားတာ ျဖစ္တယ္။ သုိ႔ေပမဲ့၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားေပမဲ့ လံုၿခံဳေရး အႏၲရာယ္ကိုလည္ ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္၊ သင့္ရဲ႕ ရန္သူက အေျဖကုိပဲ မွန္မွန္ ခန္႔မွန္းႏုိင္တယ္ (သို႔) သင့္ဆီ ေပးပို႔လိုက္တဲ့ စကား၀ွက္ကုိ ၾကားျဖတ္ ရယူသြားႏုိင္တယ္။ တျခားသူေတြက သင့္ရဲ႕ လွ်ိဳ႕၀ွက္ ေမးခြန္းကုိ ခန္႔မွန္းႏုိင္တဲ့ အႏၱရာယ္မ်ိဳးကုိ ေရွာင္ရွားႏုိင္ဖုိ႔၊ သင့္ ေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖကုိ ဖ်က္ဆီးဖုိ႔ အထူး အႀကံေပးလုိတယ္။ ဒီလုိလုပ္ဖုိ႔ ေအာက္က ဥပမာမွာ ျပထားတဲ့ အတုိင္း ကြက္လပ္ ႏွစ္ခုကုိ ဖ်က္ဆီးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ -

ပံု ၄ - ေမးခြန္း တပုဒ္နဲ႔ စကား၀ွက္ ျဖည့္စြတ္ပုံစံထဲမွာ ဖ်က္ဆီးထားတဲ့ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခ်က္ ဥပမာ ျပပုံ

သတိေပးခ်က္ - ဒီလုိ လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕ စကား၀ွက္ကုိ အေပၚယံအားျဖင့္ ျပန္ျပင္ (reset) လုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့တာကုိ ဆုိလုိတယ္။ စကား၀ွက္ကုိ သင္မွတ္မိေနရမယ္။ ဒါဟာ လုံၿခံဳမႈ အရွိဆုံး option ျဖစ္တယ္။

RiseUp အေကာင့္မွာ အသုံးျပဳတဲ့ စကား၀ွက္ဟာ သင့္ရဲ႕ အေကာင့္ လုံၿခံဳေရးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်က္ ျဖစ္တယ္။ ႀကံ့ခိုင္မႈ ရွိတဲ့ စကား၀ွက္ တခု ဖန္တီးနည္းကုိ ေလ့လာလုိရင္ သုံးစြဲနည္း စာအုပ္ငယ္ရဲ႕ အခန္း ၃။ လံုျခံဳမႈရွိတဲ့ စကားဝွက္မ်ားကို ဖန္တီးျပီး ထိန္းသိမ္းနည္း နဲ႔ KeePass လက္စြဲကုိ သြားေရာက္ ဖတ္ရႈပါ။

ပံု ၅ - စကား၀ွက္ ျဖည့္စြတ္ပုံစံထဲက ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ျဖည့္စြတ္ထားတဲ့ စကား၀ွက္ အပိုင္း

အဆင့္ ၈ - mutual aid ျဖည့္စြတ္ပုံစံကုိ ျဖည့္စြတ္ဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

၂.၃ Mutual aid ျဖည့္စြတ္ပုံစံ

RiseUp ဟာ အလွဴရွင္ေတြ၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ရက္ေရာမႈနဲ႔ ကူညီမႈတုိ႔ အေပၚမွာ လံုးဝ အမွီတဟဲ ျပဳေနရတယ္။ ေငြေၾကး ေထာက္ပ့ံမႈေတြ လုိအပ္ေနတဲ့အတြက္၊ RiseUp ဟာ သုံးစြဲသူေတြ အေနနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ ေငြေၾကးေတြကုိ ေဒသတြင္း လူမႈ တရားမွ်တေရး စီမံကိန္းေတြမွာ ရင္းႏွီးထည့္၀င္ၾကဖုိ႔ တိုက္တြန္းထားတယ္။ ဒီေနရာမွာ လွဴဒါန္းဖုိ႔၊ မလွဴဒါန္းဖုိ႔ ဆုိတာ သင္ (သုိ႔) သင့္ အဖြဲ႔အစည္း အေပၚမွာပဲ လုံး၀ မူတည္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ - သင့္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေၾကာင့္ အေကာင့္ဖြင့္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ တနည္းတဖုံ ထိခုိက္ေစမွာ မဟုတ္ဘူး။ အခမဲ့ RiseUp အေကာင့္ကုိ ဆက္ၿပီး ဖြင့္ႏုိင္ပါတယ္။

ပံု ၆ - Mutual Aid ျဖည့္စြတ္ ပံုစံ

အဆင့္ ၉- Activation ျဖည့္စြတ္ပံုစံကုိ ျဖည့္စြတ္ဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

၂.၄ Activation ျဖည့္စြတ္ပံုစံ

ဖိတ္ၾကားထားတဲ့ ကုဒ္ေတြကုိ Activation ျဖည့္စြတ္ပံုစံမွာ ေရးထည့္ဖုိ႔ လုိတယ္။

အဆင့္ ၁ဝ - ဖိတ္ၾကားထားတဲ့ ကုဒ္ေတြကုိ သူတုိ႔နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ ေနရာမွာ ေရးထည့္ပါ။

ပံု ၇ - Activation ျဖည့္စြတ္ပံုစံကုိ ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ျဖည့္စြတ္ထားတဲ့ ဥပမာ ျပပံု

အဆင့္ ၁၁ - RiseUp အေကာင့္ကုိ ေအာက္မွာ ျပထားတဲ့အတုိင္း အၿပီးသတ္ ဖန္တီးဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ -

ပံု ၈ - အေကာင့္ တခုကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ဖြင့္လုိက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခ်က္ ေပးတဲ့ ဥပမာ ျပပုံ

အဆင့္ ၁၂ - ပံု ၂ ကုိ ျပန္သြားဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

'ဂုဏ္ယူပါတယ္'၊ သင္ဟာ RiseUp အီးေမးလ္ အေကာင့္ကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ဖြင့္လုိက္ပါၿပီ။ အထက္က ပံု ၂ ကုိ ျပန္သြားပါ။

RiseUp အေကာင့္ထဲ ဝင္ေရာက္နည္း

ဒီစာမ်က္ႏွာမွာ ပါဝင္တဲ့ အပိုင္းမ်ား -

၃.ဝ RiseUp အေကာင့္ထဲ ဝင္ေရာက္နည္း

RiseUp အေကာင့္ထဲ ဝင္ေရာက္ဖုိ႔၊ ေအာက္ပါ အဆင့္ေတြ လုပ္ေဆာင္ပါ။

အဆင့္ ၁ - SSL mode ျဖစ္တဲ့ https://mail.riseup.net/ ကတဆင့္ RiseUp ပင္မစာမ်က္ႏွာကို ဖြင့္ပါ။

ပံု ၁ - RiseUp ေမးလ္ထဲ ဝင္ေရာက္တဲ့ စာမ်က္ႏွာ ျပပုံ

RiseUp ေမးလ္ထဲ ၀င္ေရာက္တဲ့ စာမ်က္ႏွာကုိ ဘယ္ဖက္မွာ log in လုပ္တဲ့အပိုင္းနဲ႔၊ ညာဖက္မွာ သတင္းကို ေဖၚျပတဲ့အပုိင္း စသျဖင့္ ခြဲျခားထားပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ - webmail စနစ္ ႏွစ္မ်ိဳးထဲက တခုခုကုိ အသံုးျပဳႏုိင္တယ္။ IMP Webmail ကုိေတာ့ အဂၤလိပ္ ဘာသာစကားကုိ အသံုးမျပဳတဲ့ မ်က္ႏွာျပင္ေတြအတြက္ ပုိၿပီး သင့္ေတာ္ပါတယ္။

အဆင့္ ၂ - Squirrel Webmail ဒါမွမဟုတ္ IMP Webmail မွာ ေတြ႔ရတဲ့ User: နဲ႔ Password: text fields ေတြမွာ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ထည့္သြင္းပါ။ ဒါေပမဲ့ User ေနရာလပ္မွာ လိပ္စာရဲ႕ အစိတ္အပုိင္း ျဖစ္တဲ့ '@riseup.net ကို ထည့္သြင္းစရာ မလိုပါဘူး။

ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တဲ့ အဆင့္ - လုိအပ္ရင္ IMP Webmail ရဲ႕ ဘာသာစကား drop-down စာရင္းထဲမွာ အသုံးျပဳလုိတဲ့ ဘာသာစကား ကို Select လုပ္ပါ။

အဆင့္ ၃ - သင့္ရဲ႕ အေကာင့္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖာ္ျပဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ -

ပံု ၂ - RiseUp Squirrel Webmail အေကာင့္ ဥပမာ ျပပံု

ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တဲ့ အဆင့္ - အကယ္လုိ႔ လက္တင္-အကၡရာ မဟုတ္တဲ့ စာလံုးကုိ အဓိက အသုံးျပဳၿပီး အီေမးလ္ ေပးပုိ႔တာတုိ႔၊ လက္ခံတာတုိ႔ ျပဳလုပ္တယ္ ဆုိရင္၊ Webmail အေကာင့္အတြက္ သတ္မွတ္ေပးဖို႔ လုိလိမ့္မယ္။ ထိပ္ပုိင္းက menu ကေန ကုိ Select လုပ္လုိက္ပါ။ Squirrel Webmail ရဲ႕ options ၀င္းဒိုးဟာ ေအာက္ပါအတုိင္း ေပၚလာပါလိမ့္မယ္ -

ပံု ၃ - SquirrelMail Options အကန္႔ ျပပုံ

အဆင့္ ၄- Options - Display Preferences အကန္႔ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ Select လုပ္ပါ -

ပံု ၄ - SquirrelMail Options - Display Preference အကန္႔ ျပပံု

အဆင့္ ၅ - အေပၚက ပုံ ၄ မွာ ျပထားတဲ့အတုိင္း၊ Language drop-down menu ကို ေနရာခ်ပါ။ အဲဒီေနာက္ အီးေမးလ္ ေရးသားရာမွာ အသုံးျပဳမဲ့ သင့္ေတာ္တဲ့ character set ကုိ Select လုပ္ပါ။

ဒီ option က သင္ ေပးပို႔လုိက္တဲ့ အီးေမးလ္နဲ႔ လက္ခံတဲ့ အီးေမးလ္ေတြနဲ႔ ကုိက္ညီတဲ့ encoding အမွန္ကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၃.၁ Virtual Keyboard အသံုးျပဳနည္း

လူအမ်ား အသုံးျပဳတဲ့ (ဥပမာ - အင္တာနက္ကေဖး၊ လူထု စင္တာ (သုိ႔) စာၾကည့္တိုက္ စတဲ့) ေနရာေတြမွာ ကြန္ပ်ဴတာ အသုံးျပဳတယ္ ဆုိရင္၊ သင့္ရဲ႕ စကား၀ွက္ကုိ virtual keyboard အသုံးျပဳၿပီး ေရးထည့္ႏုိင္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ key-logger လုိ ပ႐ိုဂရမ္ေတြရဲ႕ ရန္ကေန ကာကြယ္ေပးတယ္။ Key-logger ပ႐ိုဂရမ္ ဆိုတာ သုံးစြဲသူက ကီးဘုတ္ရဲ႕ ခလုတ္ေတြကတဆင့္ ေရးထည့္လုိက္တဲ့ စကား၀ွက္ေတြ၊ သုံးစြဲသူ အမည္နဲ႔ တျခား အေရးပါတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေစာင့္ၾကည့္ဖုိ႔ စီစဥ္ဖန္တီးထားတဲ့ ပ႐ုိဂရမ္ ျဖစ္တယ္။ Virtual Keyboard ဟာ ဒီလုိ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ အားနည္းခ်က္ေတြကေန သုံးစြဲသူေတြကုိ ႂကြတ္ခလုတ္ကတဆင့္ စကား၀ွက္ေတြကုိ ေရးထည့္ျခင္းျဖင့္ လြဲေရွာင္ အကာအကြယ္ေပးပါတယ္။

RiseUp ရဲ႕ Virtual Keyboard ကို အသံုးျပဳဖုိ႔၊ ေအာက္ပါ အဆင့္ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ -

အဆင့္ ၁ - https://mail.riseup.net/ ကုိ SSL mode အသုံးျပဳၿပီး RiseUp ရဲ႕ ပင္မစာမ်က္ႏွာကို ဖြင့္ပါ။

အဆင့္ ၂ - RiseUp ရဲ႕ login စာမ်က္ႏွာကို ေအာက္ပါအတိုင္း သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ -

ပံု ၅ - RiseUp ရဲ႕ log in စာမ်က္ႏွာ ျပပံု

အဆင့္ ၃ - Virtual Keyboard ကို ေအာက္ပါအတုိင္း သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

ပံုု ၆ - Virtual Keyboard ျပပံု

အဆင့္ ၄ - သင့္ရဲ႕ စကား၀ွက္ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္ဖုိ႔ (အေပၚမွာ ျပထားတဲ့ အကၡရာ တခုခုအေပၚမွာ ၂ စကၠန္႔ေလာက္ ေထာက္ထားပါ၊ ဒါမွမဟုတ္) ကီးခလုတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ႏွိပ္ပါ။

အဆင့္ ၅ - RiseUp အေကာင့္ထဲ ၀င္ေရာက္ဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

Account Settings ကို ေျပာင္းလဲနည္း

ဒီစာမ်က္ႏွာမွာ ပါဝင္တဲ့ အပိုင္းမ်ား -

၄.ဝ အေကာင့္ Settings ကို ေျပာင္းလဲနည္း

RiseUp မွာ ရွိတဲ့ အေကာင့္ settings ကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပင္ဆင္လုိ႔ ရတယ္။ email box ရဲ႕ အ႐ြယ္အစားကို သတ္မွတ္ႏိုင္တယ္၊ အေကာင့္ နာမည္နဲ႔ လိပ္စာေတြကုိ ေျပာင္းႏုိင္တယ္၊ အမည္ေျပာင္ေတြ (aliases) ကုိ ထည့္သြင္းႏုိင္တယ္။ မိတ္ေဆြေတြ၊ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ေတြက သူတုိ႔ကုိယ္ပုိင္ RiseUp အေကာင့္ေတြ ဖြင့္ႏုိင္ေအာင္ ဖိတ္ၾကားတဲ့ ကုဒ္ေတြကုိလည္း သင္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ပါတယ္။

အဆင့္ ၁ - https://user.riseup.net/ ကုိ သြားၿပီး ေအာက္ပါအတုိင္း RiseUp ရဲ႕ Account Settings စာမ်က္ႏွာကုိ ဖြင့္ပါ။

ပံု ၁ - user.riseup.net စာမ်က္ႏွာ ျပပုံ

အဆင့္ ၂ - user name နဲ႔ password ကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ text fields ေနရာ အသီးသီးမွာ ေရးထည့္ပါ။

အဆင့္ ၃ - ေအာက္ပါ မ်က္ႏွာျပင္ကို သက္၀င္ေစဖုိ႔ ႏွိပ္ပါ -

ပံု ၂ - riseup.net သုံးစြဲသူ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး စာမ်က္ႏွာ ျပပုံ

၄.၁ My Settings စာမ်က္ႏွာ

My Settings စာမ်က္ႏွာမွာ အစတုန္းက အခန္း ၂.၁ Account သတင္းအခ်က္အလက္ ျဖည့္စြတ္ပုံစံ မွာ သင္ ေရးထည့္ခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ အားလုံးကုိ ေဖာ္ျပေပးတယ္။

အဆင့္ ၁ - ေအာက္ပါ မ်က္ႏွာျပင္ကုိ သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ -

ပံု ၃ - Settings စာမ်က္ႏွာ ျပပုံ

ဒီမ်က္ႏွာျပင္မွာ သင့္ရဲ႕ user name ကုိ ေျပာင္းလဲႏိုင္တယ္။ အဲဒါက သင့္ရဲ႕ အီးေမးလ္ လိပ္စာကိုပါ ေျပာင္းလဲေစမွာ ျဖစ္တယ္။ user name အသစ္ဟာ ထူးျခားေနရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီေနရာမွာ alternative email တုိ႔္၊ password နဲ႔ တျခား အေကာင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါတယ္။

အဆင့္ ၂ - အခ်က္အလက္ အသစ္ကို ေရးထည့္ပါ၊ အဲဒီေနာက္ ဒီအသိေပးခ်က္ စာတမ္းကုိ ေဖၚျပဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ -

ပံု ၄ - ျပင္ဆင္ခ်က္ေတြကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ မြမ္းမံလုိက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖၚျပတဲ့ပုံ

၄.၂ Email Settings စာမ်က္ႏွာ

 • Email settings* စာမ်က္ႏွာမွာ အီးေမးလ္ သိုေလွာင္ခန္းနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ျပင္ဆင္ႏုိင္တယ္၊ ၾကည့္ရႈႏုိင္တယ္။ RiseUp ဆာဗာ တခုေပၚမွာ သင့္ရဲ႕ အီးေမးလ္ အေကာင့္အတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေနရာပမာဏ (သို႔) ခဲြတမ္း (quota) ကိုပါ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

အဆင့္ ၁ - ေအာက္ပါ မ်က္ႏွာျပင္ကို သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ -

ပံု ၅ - Email settings စာမ်က္ႏွာ ျပပုံ

အဆင့္ ၂ - သင့္ေတာ္တဲ့ နံပါတ္ကုိ Quota text field ထဲမွာ ေရးထည့္ပါ။

မွတ္ခ်က္ - သင့္ရဲ႕ အေကာင့္ အရြယ္အစားကုိ အမ်ားဆုံး ၄၇ MB အထိ ကန္႔သတ္ထားတယ္။ ဒီဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အီးေမးလ္ ဆက္သြယ္ေရး အတြက္ လုံေလာက္တဲ့ ပမာဏ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ယူဆႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့၊ ပူးတြဲဖုိင္ႀကီးေတြ၊ ဂရပ္ဖစ္ ႐ုပ္ပံုေတြကုိ ပုံမွန္ ေပးပုိ႔ေနတယ္၊ လက္ခံေနတယ္ဆုိရင္၊ RiseUp ဟာ အေကာင္းဆံုး ေ႐ြးခ်ယ္မႈေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

ဒီစာမ်က္ႏွာမွာ အေကာင့္မွာ သုံးစြဲမဲ့ နာမည္ေျပာင္ (aliases) ေတြကိုလည္း ဖန္တီးႏိုင္တယ္။ နာမည္ေျပာင္ (aliases) ဆိုတာ အေကာင့္အတြက္ သုံးစြဲတဲ့ nickname နဲ႔ တူတယ္။ ပင္မ အေကာင့္ဟာ နဂုိအတုိင္း ရွိေနမွာ ျဖစ္ေပမဲ့၊ လူေတြက နာမည္ေျပာင္ (aliases) လိပ္စာကုိ သုံးၿပီး သင့္ဆီ အီးေမးလ္ ေပးပုိ႔ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပံု ၆ - Email Settings စာမ်က္ႏွာမွာ ရွိတဲ့ နာမည္ေျပာင္ (aliases) အပုိင္း ျပပုံ

ဥပမာ - ssayyed@riseup.net အေကာင့္မွာ အခုခ်ိန္မွာ နာမည္ေျပာင္ (aliases) ႏွစ္ခု ရွိေနတယ္။ safeandsecure@riseup.net ကုိ ျဖစ္ျဖစ္၊ salsaytest@riseup.net ကုိ ျဖစ္ျဖစ္ ေပးပုိ႔လုိက္တဲ့ အီးေမးလ္ကို ပင္မ အေကာင့္ထဲ တဆင့္ ေပးပုိ႔သြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ သင့္ရဲ႕ တကယ့္ အေကာင့္ လိပ္စာကုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္ရာမွာ အသံုးဝင္တဲ့ အေလ့အထ ျဖစ္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆင့္ ၄ - သင့္ရဲ႕ နာမည္ေျပာင္ (aliases) အသစ္ကုိ save လုပ္ဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

၄.၃ Invites စာမ်က္ႏွာ

Invites စာမ်က္ႏွာမွာ သင့္ရဲ႕ မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖတ္ေတြကုိ RiseUp အသုံးျပဳဖုိ႔ ဖိတ္ၾကားတဲ့ ကုဒ္ေတြကုိ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

အေရးႀကီးခ်က္ - အေကာင့္ အသစ္ တခုစီမွာ သီးျခား သုံးစြဲသူ လူႏွစ္ဦးဆီက ဖိတ္ၾကားတဲ့ ကုဒ္ တခုစီ လုိအပ္တယ္။ ဖိတ္ၾကားတဲ့ ကုဒ္ေတြကုိ ဆႏၵရွိသေလာက္ ထုတ္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

အဆင့္ ၁ - ေအာက္ပါ မ်က္ႏွာျပင္ကုိ သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ -

ပံု ၇ - Invites စာမ်က္ႏွာ ျပပုံ

အဆင့္ ၂ - invite codes ေတြကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ -

ပံု ၈ - ထုတ္လုပ္လုိက္တဲ့ ဖိတ္ၾကားေရး ကုဒ္ေတြရဲ႕ ဥပမာ ျပပုံ

မွတ္ခ်က္ - ဖိတ္ၾကားတဲ့ ကုဒ္တခုစီဟာ တလပဲ ခံတယ္။

အဆင့္ ၃ - invite codes ေတြကုိ print ထုတ္ဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ျပီး RiseUp အီးေမးလ္ အေကာင့္ ဖြင့္ခ်င္တဲ့ သူကုိ ေပးလုိက္ပါ။

အဆင့္ ၄ - user panel ကေန log out လုပ္ဖို႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားနဲ႔ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

၅.ဝ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားနဲ႔ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

မူဟင္ဒိုႏွင့္ ဆယ္လီမာ တို႔ဟာ RiseUp ကုိ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳလုိ႔ ရတဲ့အတြက္ အေတာ္ေလး ေက်နပ္ေနၾကတယ္။ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တန္ဖိုးေတြကုိ ျမွင့္တင္ေပးတဲ့ RiseUp ရဲ႕ ေပးဆပ္မႈေတြ အတြက္ အထင္ႀကီးေနၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့၊ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ ေမးျမန္းခ်င္ေနၾကတဲ့ ေမးခြန္းအခ်ိဳ႕ ရွိေနေသးတယ္။ ကံေကာင္းတာက၊ သူတုိ႔ရဲ႕ အေဖ အာဆင္နီက သူတုိ႔ သိခ်င္ေနၾကတဲ့ အေျဖေတြကို ေျဖၾကားေပးႏိုင္တယ္။

*ေမး - ဘယ္လို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ Squirrel mail အစား IMP webmail ကို အသံုးျပဳသင့္သလဲ။*

*ေျဖ - ဒါ ေကာင့္တဲ့ ေမးခြန္းတပုဒ္ ပါပဲ။ အေျခခံအားျဖင့္၊ ျခားနားမႈ မရွိပါဘူး။ အကယ္လုိ႔ အေၾကာင္း တခုခုေၾကာင့္ အီးေမးလ္ ဝန္ေဆာင္မႈ တခုကုိ သုံးလုိ႔ မရ (down) ျဖစ္သြားတယ္ ဆုိရင္၊ (သုိ႔) ပုံမွန္ ျပဳျပင္မႈ ေဆာင္ရြတ္ေနတယ္ ဆုိရင္၊ တျခား အီးေမးလ္ ၀န္ေဆာင္မႈ တခုကုိ သုံးၿပီး အေႏွာင့္အယွက္ မရွိပဲ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္။ IMP webmail ကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာ မဟုတ္တဲ့ တျခား ဘာသာစကားေတြနဲ႔ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။*

*ေမး - ကြၽန္ေတာ္ အေကာင့္ တခုကုိ ဖန္တီးေနခဲ့တဲ့ အခ်ိ္န္မွာ၊ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေပးစရာ မလုိတာကုိ သတိထားမိတယ္။*

*ေျဖ - ဟုတ္ပါတယ္၊ အဲဒီ အခ်က္အလက္ေတြ ေပးစရာ မလုိပါဘူး။ သင့္ရဲ႕ စကား၀ွက္ကုိ ၃ လ (သို႔) ၆ လ တႀကိမ္ ေျပာင္းေပးဖုိ႔ မေမ့ပါနဲ႔။*

*ေမး - မူဟင္ဒိုနဲ႔ ကြၽန္မ တုိ႔မွာ RiseUp အေကာင့္ တခုစီ ရွိၾကတယ္။ အာဆင္နီရယ္ . . . ရွင့္အတြက္ အေကာင့္တခုကုိ ကြၽန္မတို႔ ဘယ္လို ဖြင့္ေပးရမလဲ။*

*ေျဖ - ခင္ဗ်ားတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္စလုံးက invite code တခုစီ ထုတ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ့္ဆီ ပို႔ေပးၾကပါ။ ကၽြန္ေတာ့္ RiseUp အေကာင့္ကို ဖြင့္တဲ့အခါ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ပုိ႔လုိက္တဲ့ invite code ေတြကို အသံုးျပဳသြားမွာ ျဖစ္တယ္။*

မွတ္ခ်က္ - RiseUp ဟာ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ လွဴဒါန္းမႈ၊ ေစတနာ ထက္သန္မႈနဲ႔ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္မႈတုိ႔အေပၚ မွီခုိေနရတာ ျဖစ္တဲ့တြက္၊ အခေၾကးယူတဲ့ အီးေမးလ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးတဲ့ သူေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ရတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြ ရွိေနတယ္။ ဒါေပမယ့္၊ RiseUp ဟာ Facebook နဲ႔ အၿပိဳင္ Crabgrass လုိ႔ ေခၚတဲ့ အခမဲ့ ျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္းတဲ့ အရင္းအျမစ္ ေဆာ့ဗ္၀ဲ တခုကုိ အခုခ်ိန္မွာ ထုတ္ျပန္ေနၿပီ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ေဆာ့ဗ္၀ဲမွာ privacy နဲ႔ လံုၿခံဳေရး features ေတြကုိ တုိးျမွင့္ထားၿပီး၊ ေအာက္ေျခ အဖြဲ႔အစည္းေတြ အပါအ၀င္၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ အဖဲြ႕အစည္းေတြ (CSO)၊ (သုိ႔) အစိုးရ မဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြ (NOG) အတြက္ ထုတ္လုပ္ထားတာ ျဖစ္တယ္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ျပင္းျပတဲ့၊ ေပးဆပ္မႈ ရွိၿပီး၊ စိတ္အားထက္သန္တဲ့ RiseUp ဟာ မၾကာေတာ့တဲ့ အနာဂတ္မွာ ယွဥ္ၿပိဳင္အား ေကာင္းၿပီး၊ အေျပာင္းအလဲဖက္ကို ဦးတည္တဲ့ ေအာက္ပါ အီးေမးလ္ ၀န္ေဆာင္မႈ အသစ္ေတြကုိ ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ အားခဲ ေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္ -

 • Collaborative Document Editing (etherpad) - ဒီဝန္ေဆာင္မႈကုိ အသံုးျပဳၿပီး သုံးစြဲသူ လူအမ်ားက မွတ္တမ္းမွတ္ရာ တခုကုိ တခ်ိန္ထဲမွာ တည္းျဖတ္လုိ႔ ရတယ္။
 • Encrypted Internet Proxy (openvpn) - ဒီဝန္ေဆာင္မႈကုိ အသုံးျပဳၿပီး Tor နဲ႔ တူတဲ့ စာ၀ွက္ထားတဲ့ အင္တာနက္ proxy တခု ကေနတဆင့္ အင္တာနက္ကုိ အသုံးျပဳႏုိင္တယ္။
 • Real-Time Chat (XMPP) - ဒီဝန္ေဆာင္မႈကို အသုံးျပဳၿပီး အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ chatting စကားေျပာလုိ႔ ရတယ္၊ Gmail chat ၊ Microsoft Instant Messaging တုိ႔နဲ႔ အတူတူ ျဖစ္ပါတယ္။

၅.၁ ျပန္လွန္ ေမးခြန္းမ်ား

 • အီးေမးလ္ကို webmail ကတဆင့္ ဖတ္တာနဲ႔ အီးေမးလ္ ပ႐ိုဂရမ္ တခုခုကေန ဖတ္တာ ဘာကြာျခားသလဲ။
 • Secure Socket Layer (SSL) ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘယ္လို အလုပ္လုပ္သလဲ။
 • Virtual keyboard ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘယ္လို အလုပ္လုပ္သလဲ။
 • အီးေမးလ္ အေကာင့္ထဲမွာ အမည္ေျပာင္ (alias) ကို ဘယ္လို ျဖည့္စြတ္မလဲ။
 • အသစ္စက္စက္ ထုတ္လုပ္လုိက္တဲ့ Invite Code ဟာ အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ ၾကာၾကာ ခံသလဲ။