၁၁။ စမတ္ဖုန္းမ်ားကို အတတ္ႏုိင္ဆုံး လံုလံုၿခံဳၿခံဳ သံုးစြဲနည္း

Updated2013

ဤလမ်းညွှန်အား အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြင်ဆင်မှု မရှိတော့ပါ။

အခန္း ၁၀။ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား အတတ္နိုင္ဆံုး လံုလံုၿခံဳၿခံဳ သံုးစြဲနည္းထဲမွာ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား သံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ လံုျခံဳေရး စိန္ေခၚခ်က္ေတြ အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြး တင္ျပထားတယ္ - အဲဒီအထဲမွာ အသံျဖင့္ စကားေျပာ ဆက္သြယ္ျခင္းနဲ႔ စာတိုေပးပို႔စနစ္ (SMS/MMS) တို႔ ပါဝင္သည္။ ဖုန္းေတြဟာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈေတြ၊ ေဒတာ လႊဲေျပာင္းမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ မိုဘိုင္း ကြန္ရက္ေတြကို အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကတယ္။

နည္းပညာ တိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် လက္ကိုင္ဖုန္း​​​ေတြဟာ စားပြဲတင္ (သို႔) လက္ေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ​ေတြလို ဝန္​ေဆာင္မႈေတြ၊ အဂၤါရပ္ေတြကို ပံ့ပိုးလာနိုင္ၾကတယ္။ အဲဒီ စမတ္ဖုန္းေတြမွာ ဆန္းသစ္တဲ့ မီဒီယာ ဆက္သြယ္နည္း၊ ဖမ္းယူနည္း၊ ျဖန္႔ျဖဴးနည္း မ်ိဳးစံု ပံ့ပိုးေပးထားတယ္။ စမတ္ဖုန္းေတြဟာ မိုဘိုင္း ကြန္ရက္ေတြကို သံုးစြဲနိုင္သည္သာမက၊ ၄င္းရဲ့ ဆန္းသစ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ပံ့ပိုးေပးနိုင္ေအာင္ (အင္တာနက္ ကဖီးမွာ လက္ေတာ့ သံုးစြဲသလို) ဝိုင္ဖိုင္ကတဆင့္ အင္တာနက္ ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ျဖစ္ေစ၊ မိုဘိုင္း ကြန္ရက္ ေအာ္ပေရတာရဲ့ ေဒတာ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမွျဖစ္ေစ ဆက္သြယ္ အသံုးျပဳလို႔ ရတယ္။

ဒါေၾကာင့္ တတ္နိုင္ရင္ စမတ္ဖုန္းနဲ႔ ဖုန္းေျပာပါ။ စမတ္ဖုန္းေတြကို အေသးစား ကြန္ပ်ဴတာေလးေတြ အျဖစ္ ရႈျမင္နိုင္တယ္။ ဆိုလိုတာက၊ ဒီကိရိယာစံုထဲမွာ ပါတဲ့ တန္ဆာပလာေတြကို စမတ္ဖုန္းမွာ သံုးစြဲနိုင္သလို၊ ကြန္ပ်ဴတာမွာလည္း သံုးစြဲလုိ႔ ရတယ္။

စမတ္ဖုန္းေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ အမ်ားအျပား ရွိတယ္ - ကြန္ရက္ ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အီးေမးလ္၊ အင္တာနက္မွ အသံျဖစ္ စကားေျပာျခင္း၊ စာတိုေပးပို႔ျခင္း၊ အသံ ဖမ္းယူျခင္း၊ ဗြီဒီယိုနဲ႔ ဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ လူမႈ ဆက္ဆံေရး ကြန္ရက္ေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း၊ လူအမ်ားနဲ႔ ဂိမ္းကစားျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းနဲ႔ တျခား လုပ္ငန္း​ေတြ အမ်ားႀကီး ေဆာင္ရြတ္နိုင္တယ္။ သို႔ေပမဲ့၊ အဲဒီ ကိရိယာေတြ၊ အဂၤါရပ္ေတြကေန လံုၿခံဳေရး ျပႆနာေတြ ​ျဖစ္ေပၚေစနိုင္ျပီး အႏၱရာယ္ေတြ တိုးပြားေစနိုင္တယ္။

ဥပမာ အားျဖင့္၊ တခ်ိုဳ႕ စမတ္ဖုန္းေတြမွာ အသင့္ ထည့္သြင္းထားတဲ့ တည္ေနရာျပ ကိရိယာ (GPS) ေတြ ပါရွိတယ္။ ဆိုလိုတာက သင္ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ေနရာ အတိအက်ကို မိုဘိုင္း ကြန္ရက္ ေအာ္ပေရတာဆီ အလိုအေလ်ာက္ ေပးပို႔နိုင္သလို၊ ဖုန္းထဲမွာ ထည့္သြင္းထားတဲ့ လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာ​ေတြ (လူမႈ ဆက္ဆံေရး ကြန္ရက္၊ ေျမပံုထုတ္ျခင္း၊ ကြန္ရက္ ၾကည့္ရႈျခင္း၊ အျခား လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာမ်ား) ဆီ အခ်က္အလက္ ေပးပို႔နိုင္တယ္။ GPS ရဲ့ တျခား လုပ္ေဆာင္ခ်က္က သင့္ရဲ့ တည္ေနရာ အခ်က္အလက္ အတိအက်ကို ေဖၚျပေပးနိုင္ရံုမက၊ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို ေနရာအနွံ႔ ျပန္႔ပြားေစနိုင္တဲ့ အေနအထား တိုးပြားေစနိုင္တယ္။

အခန္း ၁၀။ လက္ကိုင္ဖုန္းမ်ား အတတ္နိုင္ဆံုး လံုလံုၿခဳံၿခံဳ သံုးစြဲနည္းမွာ ေဆြးေႏြးထားတဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္းနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အႏၱရာယ္ အားလံုးဟာ စမတ္ဖုန္း သံုးစြဲမႈနဲ႔ ဆက္စပ္မႈ ရွိတဲ့အတြက္ ေလ့လာထားသင့္တယ္။ အခန္း ၁၀ မွာ ခိုး​နားေထာင္ျခင္း၊ စာတိုေပးပို႔ခ်က္နဲ႔ ​ဖုန္းေခၚဆိုမႈေတြကို ၾကားျဖတ္ ဖမ္းယူျခင္း၊ SIM ျပႆနာေတြနဲ႔ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ား ပါရွိတယ္။

ဒီအခန္းမွာ စမတ္ဖုန္းေတြကတဆင့္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္တဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ လံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္ေတြကို ေလ့လာသြားၾကမယ္။

ပိုက္ဆံအိတ္မ်ား၊ ခရီးေဆာင္အိတ္မ်ား၊ စမတ္ဖုန္းမ်ား

ပိုက္ဆံအိတ္ (သို႔) ခရီးေဆာင္အိတ္ေတြကို ဘယ္လို လံုလံုၿခဳံၿခံဳ သိမ္းဆည္းရမယ္ ဆိုတာ ကြ်နု္ပ္တို႔ သိထားၾကတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို သိမ္းဆည္းထားတတ္ၾကတဲ့အတြက္၊ အဲဒါေတြ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ရင္ ကြ်နု္ပ္တို႔ရဲ့ သီးသန္႔ျဖစ္ျခင္းနဲ႔ လံုၿခံဳေရးအတြက္ အႏၱရာယ္ ေပၚေပါက္​လာေစနိုင္တယ္။ လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ့ စမတ္ဖုန္းေတြထဲမွာ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ကိုယ္ေရး အခ်က္အလက္​ ပမာဏကို သတိ သိပ္မထားၾကဘူး။ ဖုန္းတစ္လံုး ေပ်ာက္သြားျခင္း​က စိတ္အေနွာင့္အယွက္ကို ျဖစ္ေစတာထက္ ပိုၿပီး အႏၱရာယ္ ႀကီးထြားေစနိုင္တယ္။ အကယ္၍ စမတ္ဖုန္းကို ကြန္ပ်ဴတာ စက္ပစၥည္းတစ္ခုလို သေဘာထားၿပီး ကြန္ရက္ တစ္ခုကို အၿမဲတမ္း ခ်ိတ္ဆက္ေနတယ္ဆိုရင္၊ ခရီးေဆာင္အိတ္လို တည္ၿငိမ္ အခ်က္အလက္နဲ႔ စမတ္ဖုန္းလို အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္နိုင္တဲ့ တက္ၾကြပစၥည္းတို႔အျကား တည္ရွိတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ ျခားနားခ်က္ေတြ ထင္ထင္ရွားရွား ျမင္ေတြ႔ရလိမ့္တယ္။

ဒီအခ်က္ကို ရိုးရွင္းတဲ့ ေလ့က်င့္ခန္း တစ္ခုနဲ႔ ပံုေဖၚလုိ႔ရတယ္ -

ခရီးေဆာင္အိတ္ (သို႔) ပိုက္ဆံအိတ္ထဲက ပစၥည္းေတြကို ထုတ္လိုက္ပါ။ အေရးႀကီးတဲ့ ပစၥည္းေတြကို ေရးခ်ပါ။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ျမင္ေတြ႔ရမွာက -

 • ခ်စ္ရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ ဓါတ္ပံုေတြ (~၅ ပံု​)
 • သက္ေသခံကဒ္ျပားေတြ (ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္၊ အသင္းဝင္ကဒ္ေတြ၊ လူမႈ လံုၿခံဳေရးကဒ္ေတြ)
 • က်န္းမာေရး အာမခံ အခ်က္အလက္ပါတဲ့ (~ကဒ္ ၂ ခု)
 • ေငြေၾကး (~ေငြစာရင္း ၅ ခု)
 • အေၾကြးဝယ္ကဒ္/ႀကိဳတင္ေငြျဖည့္ကဒ္ (~ကဒ္ ၃ ခု) ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္တယ္။

အခုပဲ မိမိရဲ့ စမတ္ဖုန္းထဲက အေၾကာင္းအရာေတြကို စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ သာမန္ စမတ္ဖုန္း သံုးစြဲသူအေနနဲ႔ အေပၚမွာ ေဖၚျပပါ ပစၥည္းေတြကို အမ်ားအားျဖင့္ ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ျပီး တခ်ိုဳ႕မွာေတာ့ ပိုျပီး တန္ဖိုးႀကီးတဲ့ ပစၥည္းေတြ ပါလာမွာ ျဖစ္တယ္ -

 • ခ်စ္ရတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြရဲ့ ဓါတ္ပံုေတြ (~၁၀ဝ ပံု​)
 • အီးေမးလ္ လုပ္ငန္းသံုးမ်ားနဲ႔ ၄င္းတို႔ရဲ့ စကားဝွက္မ်ား
 • အီးေမးလ္မ်ား (~​အီးေမးလ္ အေစာင္ ၅၀ဝ)
 • ဗြီဒီယိုမ်ား (~ဗြီဒီယို အပုဒ္ ၅၀)
 • လူမႈ ဆက္ဆံေရး ကြန္ရက္သံုး ကိရိယာမ်ားနဲ႔ ၄င္းတို႔ရဲ့ စကားဝွက္မ်ား
 • ဘဏ္လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာမ်ား (ဘဏ္​အေကာင့္ထဲ ဝင္ေရာက္ရန္)
 • အေရးႀကီးတဲ့ စာရြတ္စာတမ္းမ်ား
 • အေရးႀကီးတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး မွတ္တမ္းမ်ား
 • မိမိရဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္အလက္နဲ႔ လက္ငင္း ဆက္သြယ္မႈ

စမတ္ဖုန္းေတြကို ပိုမို သံုးစြဲလာေလ၊ ၄င္းရဲ့ ဆက္စပ္ အႏၱရာယ္ေတြကို ပိုမို သတိထားၿပီး သင့္ေတာ္တဲ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္တယ္။ စမတ္ဖုန္းေတြဟာ မိမိရဲ့ ေဒတာေတြကို တိုးခ်ဲ႕ ျဖန္႔ျဖဴးေပးနိုင္တဲ့ အစြမ္းထက္တဲ့ ကိရိယာေတြ ျဖစ္ျကတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္၊ ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို အတတ္နိုင္ဆံုး ျမွင့္တင္ထားၿပီး လူမႈ ဆက္ဆံေရး ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ ခ်ိတ္ဆက္ထားေလ့တယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ သင့္ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ ေဒတာေတြဟာ သူ့တို႔အတြက္ တန္ဖိုးရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ျဖစ္ေနၿပီး အဲဒါေတြကို သူတို႔က စုစည္း၊ ရွာေဖြလုိ႔ ရသလို၊ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်နိုင္တဲ့ အတြက္ ျဖစ္တယ္။

အခန္း ၅။ ဆံုးရံႈးသြားတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ျပန္ဆယ္နည္းထဲမွာ ​ေဒတာမ်ား အရန္သင့္ သိမ္းဆည္းျခင္းရဲ့ အေရးႀကီးပံုကို ေဆြးေႏြးေပးထားတယ္။ ဒီေနရာဟာ စမတ္ဖုန္းေတြအတြက္ပါ အႀကံဳးဝင္တယ္။ ဖုန္းထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ အေရးအႀကီးဆံုး ေဒတာေတြ (လိပ္စာေတြ) ကို လံုၿခံဳတဲ့ ေနရာမွာ မသိမ္းဆည္းမိပဲ ဖုန္းေပ်ာက္သြားတယ္ဆိုရင္၊ အတိဒုကၡ ေရာက္သြားနိုင္တယ္။ ေဒတာေတြကို အရန္သင့္ သိမ္းဆည္းတဲ့အျပင္၊ အဲဒီ ေဒတာေတြ နဂိုအတိုင္း ျပန္ထားတဲ့နည္းကိုလည္း သိထားဖို႔ လိုတယ္။ အေရးေပၚတဲ့ အခ်ိန္မွာ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြတ္နိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အခ်က္ေတြပါတဲ့ (hard-copy) မိတၱဴကို မိမိနဲ႔ သိမ္းဆည္းထားပါ။

ဒီအခန္းမွာ စမတ္ဖုန္းရဲ့ အေျခခံ အခ်က္အလက္ တခ်ိုဳ႕ျဖစ္တဲ့ - ပလက္ေဖာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရဲ့ ေဖၚျပခ်က္၊ မိမိနဲ႔ဆိုင္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေတြ လံုၿခံဳစိတ္ခ်နိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမဲ့ အေျခခံ လုပ္ငန္းစဥ္ တခ်ိုဳ႕ကို စတင္ မိတ္ဆက္ေပးမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီအခန္းရဲ့ က်န္တဲ့ အပိုင္းမွာ စမတ္ဖုန္းေတြကို ပံုမွန္ သံုးစြဲတဲ့အခ်ိန္မွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားရမဲ့ သီးျခား အခ်က္ေတြကို တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ပိုင္း အခန္းေတြမွာ ေအာက္ေဖၚျပပါ လံုၿခံဳေရး က႑ေတြကို တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္ -

ပလက္ေဖာင္းမ်ား၊ တည္ေဆာက္ျခင္းနဲ႔ ထည့္သြင္း တပ္ဆင္ျခင္း

ပ​လက္ေဖာင္းမ်ားနဲ႔ ကြန္ပ်ဳတာ လည္ပတ္မႈစနစ္

လက္ရွိ ဒီလမ္းညႊန္ခ်က္ကို ျပဳစုေနခ်ိန္မွာ လူသံုးအမ်ားဆံုး စမတ္ဖုန္းေတြကေတာ့ ေအပယ္လ္ ေခၚ ပန္းသီး ကုမၸဏီထုတ္ အိုင္ဖုန္းနဲ႔ ဂူဂဲလ္ ထုတ္ Android ျဖစ္ၾကၿပီး၊ သူတို႔ေနာက္မွာေတာ့ ဘလက္ဘယ္ရီနဲ႔ ဝင္ဒိုး ဖုန္းေတြ လိုက္လာျကတယ္။ Android နဲ႔ တျခား ကြန္ပ်ဴတာ လည္ပတ္မႈစနစ္ေတြရဲ့ အဓိက ျခားနားခ်က္ကေတာ့ Android ဖုန္းေတြဟာ အမ်ားအားျဖင့္ (FOSS) လို႔ေခၚတဲ့ ပြင့္လင္း အရင္းအျမစ္စနစ္ကို အေျခခံထားၿပီး၊ သံုးစြဲသူေတြရဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈ လမ္းေၾကာင္းကို စနစ္တက် အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္င္ေအာင္ သီးျခား စစ္ေဆး အတည္ျပဳေပးနိုင္တဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ လည္ပတ္မႈစနစ္ ျဖစ္တယ္။ ဒီပလက္ေဖာင္းအတြက္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာေတြကို တိုးျမွင့္ ေဆာင္​ရြတ္နိုင္ေအာင္ ပံ့ပိုးေပးထားတယ္။ လံုၿခံဳေရးကို အေလးထားတဲ့ ပရိုဂရမ္ ေရးဆြဲသူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သံုးစြဲသူေတြရဲ့ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးနဲ႔ လံုၿခံဳေရးကိစၥကို တြက္ခ်က္ၿပီး Android လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာေတြကို ေရးသားထုတ္လုပ္ေနျကတယ္။ ဒီအေၾကာင္း တခ်ိုဳ႕ အခ်က္အလက္ေတြကို ဒီအခန္းရဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ အသား​ေပး တင္ျပေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္။

ဘယ္လို စမတ္ဖုန္း အမ်ိဳးအစားကိုပဲ သံုးစြဲေနသည့္ ျဖစ္ေစ၊ အင္တာနက္ကို ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး၊ GPS (သို႔) ဝိုင္ယာလက္စ္ ကြန္ရက္စနစ္ေတြ ပါတဲ့ အဂၤါရပ္ေတြ ထည့္သြင္းထားတဲ့ ဖုန္းကို အသံုးျပဳတဲ့အခါ သတိျပဳရမဲ့ အခ်က္ေတြ ရွိေနတယ္။ ဒီအခန္းမွာ၊ အ​ထက္က ေဖၚျပခဲ့တဲ့ Android ပလက္ေဖာင္း ထည့္သြင္းထားတဲ့ ကိရိယာေတြကို အဓိက တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့​ ေဒတာေတြ၊ ဆက္သြယ္ေရး လမ္ေၾကာင္းေတြကို အလြယ္တကူ လံုၿခံဳမႈ ေပးနိုင္လို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ သို႔ေပမဲ့၊ Android ဖုန္းေတြမဟုတ္တဲ့ အျခား ဖုန္းေတြနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ အေျခခံ တည္ေဆာက္ေရး လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ၊ တျခား လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာေတြကိုလည္း ေဖၚျပေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္။

ဘလက္ဘယ္ရီ ဖုန္းေတြကို “လံုၿခံဳမႈရွိတဲ့” စာတို၊ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ေရး ကိရိယာေတြအျဖစ္ ေဖၚျပျခင္း ခံခဲ့ၾကတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့၊ စာတိုေပးပို႔ခ်က္ေတြနဲ႔ အီးေမးလ္ေတြကို ဘလက္ဘယ္ရီရဲ့ ဆာဗာေတြကတဆင့္ ခိုး​နားေထာင္နိုင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက လက္လွမ္းမမီနိုင္တဲ့ လံုၿခံဳတဲ့ နည္းစနစ္ကို ျဖတ္သြားတဲ့ အတြက္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ျဖစ္နိုင္ေခ် အၾကမ္းဖက္သမားေတြ၊ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္တဲ့ အဖြဲ႕ေတြ ရန္ကေန ကာကြယ္နိုင္ေအာင္ အဲဒီဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေတြထဲ ဝင္ေရာက္ခြင့္ ရရွိဖို႔ ေတာင္းဆိုမႈေတြ ျပဳလုပ္လာျကတယ္။ အိႏၵိယ၊ အာရပ္ ေဆာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စု၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗ်ား၊ အင္ဒိုနီးရွားနဲ႔ လက္ဘႏြန္ စတဲ့ နိုင္ငံတို႔ဟာ ဘလက္ဘယ္ရီ ဖုန္း သံုးစြဲမႈကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးတတ္ၾကၿပီး၊ ၄င္းတို႔ရဲ့ တိုင္းျပည္မွာ ေနထိုင္တဲ့ သံုးစြဲသူမ်ားရဲ့ ေဒတာေတြ ရယူနိုင္ေအာင္ ေတာင္းဆိုခဲ့တဲ့ နိုင္ငံေတြ ျဖစ္ၾကတယ္။

ဖုန္း အဂၤါရပ္မ်ား

တျခား လက္ကိုင္ဖုန္း မ်ိဳးစုေတြကို 'feature phones' ေခၚ အဂၤါရပ္ေတြ အားျဖည့္ထားတဲ့ ဖုန္းမ်ား (ဥပမာ - Nokia 7705 Twist သို႔မဟုတ္ Samsung Rogue) လို႔ ေခၚေလ့ရွိၾကတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ၊ အဲဒီ အဂၤါရပ္ေတြ အားျဖည့္ထားတဲ့ ဖုန္းေတြမွာ တခ်ိုဳ႕ စမတ္ဖုန္းေတြနဲ႔ တြဲသံုးနိုင္ေအာင္ ၄င္းတို႔ရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို တိုးျမင့္လာၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့၊ ေယဘုယ်အားျဖင့္၊ အဂၤါရပ္ေတြ အားျဖည့္ထားတဲ့ ဖုန္းေတြရဲ့ လည္ပတ္မႈ စနစ္ေတြ ရယူနိုင္မႈ နည္းပါးေနေသးတယ္။ ဒါေျကာင့္ လံုၿခံဳေရး လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာေတြကို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္တဲ့ အခြင့္အလမ္းဟာ အကန္အသတ္နဲ ရွိေနတယ္။ အဲဒီ အဂၤါရပ္ေတြကို အားျဖည့္ထားတဲ့ ဖုန္းေတြ အေျကာင္း အဓိက တင္ျပတာေတာ့ မဟုတ္ေပမဲ့၊ ဒီေနရာရဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြဟာ အဂၤါရပ္ေတြ အားျဖည့္ထားတဲ့ ဖုန္းေတြအတြက္လည္း အက်ံဳးဝင္တဲ့အတြက္ ျဖစ္တယ္။

တံဆိပ္ခတ္၊ ေသာ့ခတ္ပိတ္ထားတဲ့ စမတ္ဖုန္းမ်ား

စမတ္ဖုန္းေတြကို တံဆိပ္ခတ္ၿပီး ျဖစ္ျဖစ္၊ ေသာ့ခတ္ၿပီး ျဖစ္ျဖစ္ ေရာင္းခ်ေလ့ရွိၾကတယ္။ စမတ္ဖုန္းေတြကို ေသာ့ခတ္တယ္ ဆိုတာ အဲဒီ ဖုန္းကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က SIM ကဒ္တစ္ခုတည္း အသံုးျပဳခြင့္ေပးတာကို ဆိုလိုတယ္။ လက္ကိုင္ဖုန္း ကြန္ရက္ ေအာ္ပေရတာေတြဟာ ဖုန္းထဲမွာ သူတို႔ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ firmware သို႔မဟုတ္ ေဆာ့ဗ္ဝဲကို ထည့္သြင္းျခင္းျဖင့္ တံဆိပ္ခတ္ထားေလ့ ရွိၾကတယ္။ တခ်ိုဳ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ (သို႔) ထပ္မံ ထည့္သြင္းနိုင္တဲ့ အဂၤါရပ္ေတြကိုလည္း ပိတ္ထားတတ္ၾကတယ္။ တံဆိပ္ခတ္ျခင္း ဆိုတာ စမတ္ဖုန္း သံုးစြဲသူဆီကေန ​ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြတိုးလာေစတဲ့ နည္းလမ္းပဲျဖစ္တယ္။ တခါတ​ေလ မိမိရဲ့ ဖုန္းသံုးစြဲမႈ ေဒတာေတြကို စုေဆာင္းတာတို႔၊ မိမိရဲ့ စမတ္ဖုန္းထဲကို အေဝးကေန ဆက္သြယ္ ဝင္ေရာက္တာတို႔ ျပဳလုပ္တတ္ၾကတယ္။

ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္၊ ျဖစ္နိုင္ရင္ တံဆိပ္ခတ္မထားတဲ့ စမတ္ဖုန္းေတြကို ဝယ္ယူဖို႔ အ​ႀကံျပဳလိုတယ္။ သင့္ရဲ့ ေဒတာ အားလံုးဟာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူရဲ့ လမ္းေၾကာင္းက​ေန ျဖတ္သန္း စီးဆင္းသြားတဲ့အတြက္ ေသာ့ခတ္ထားတဲ့ ဖုန္းေတြဟာ ပိုၿပီး အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစနိုင္တယ္။ မိမိရဲ့ ေဒတာ စီးဆင္းမႈေတြကို ဗဟိုကေန ထိန္းခ်ဳပ္ခံထားရၿပီး၊ SIM ကဒ္ေတြကို တျခား ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသူေတြနဲ႔ ေဒတာ လႊဲေျပာင္း ျဖန္႔ျဖူးလို႔ မရေအာင္ ျပဳလုပ္ထားတတ္ၾကတယ္။ အကယ္လို႔ မိမိရဲ့ ဖုန္းကို ေသာ့ခတ္ထားတယ္ ဆိုရင္၊ စိတ္ခ်ရတဲ့ လူတစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ့ အကူအညီနဲ႔ ေသာ့ဖြင့္လိုက္ပါ။

အေထြအေထြ တည္ေဆာက္မႈ

စမတ္ဖုန္းေတြမွာ ၄င္းရဲ့ လံုၿခံဳေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးတဲ့ ခ်ိန္ညွိခ်က္ အမ်ားအျပား ရွိတယ္။ မိမိရဲ့ စမတ္ဖုန္း တည္ေဆာက္ပံုကို သိရွိထားဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ေအာက္မွာ ေဖၚျပထားတဲ့ သံုးစြဲနည္း လက္ကမ္း လမ္းညႊန္ထဲမွာ စမတ္ဖုန္း လံုၿခံဳေရး ခ်ိန္ညွိခ်က္မ်ား အေၾကာင္းကို တင္ျပသြားလိမ့္မယ္။ အဲဒါေတြကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ဖြင့္ထားျခင္း မရွိေပမဲ့ လုပ္ယူသံုးစြဲလို႔ ရတယ္။ တခ်ိုဳ႕မွာေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ ဖြင့္ထားၾကေပမဲ့ ဖုန္းအတြက္ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေစနိုင္တယ္။

လက္ကမ္း လမ္းညႊန္ - Android ​အေျခခံ တည္ေဆာက္မႈ လမ္းညႊန္ စတင္ သံုးစြဲျခင္း

လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာမ်ား ထည့္သြင္းျခင္း၊ မြမ္းမံျခင္း

စမတ္ဖုန္းထဲမွာ ေဆာ့ဗ္ဝဲ အသစ္ ပံုမွန္ ထည့္သြင္းနိုင္တဲ့ နည္းကေတာ့ အိုင္ဖုန္း Appstore ကို ျဖစ္ျဖစ္၊ ဂူဂဲ Play store ကို ျဖစ္ျဖစ္ သံုးစြဲဖို႔ပဲ ျဖစ္တယ္။ သံုးစြဲသူရဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အေကာင့္ထဲ ဝင္ေရာက္ၿပီး၊ ႀကိဳက္နွစ္သက္တဲ့ လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာ တစ္ခုခုကို ေဒါင္းလုဒ္ ဆြဲယူ၊ ထည့္သြင္းဖို႔ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာ ထုတ္လုပ္သူ ပိုင္ရွင္က သံုးစြဲသူရဲ့ ကြန္ရက္ မွတ္တမ္း၊ ေရြးခ်ယ္တဲ့ လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာေတြကို မွတ္တမ္းတင္ထားေလ့ရွိတယ္။

တရားဝင္ အြန္လိုင္း စတိုးေတြမွာ ေရာင္းခ်တဲ့ လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာေတြကို စတိုး ပိုင္ရွင္ (ဂူဂဲလ္ သို႔မဟုတ္ ေအပယ္လ္ ေခၚ ပန္းသီး) တို႔က စစ္ေဆးအတည္ျပဳရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလို လုပ္ေဆာင္ျခင္းက မိမိရဲ့ ဖုန္းမွာ ေနာက္ထပ္ ထည့္သြင္းလို လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာေတြအေပၚ အ​ကာအကြယ္ ေပးနိုင္မႈ အားနည္းသြားေစတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္၊ တခ်ိုဳ႕ လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာေတြကို မိမိရဲ့ ဖုန္းထဲမွာ ထည့္သြင္းလိုက္တာနဲ႔ အဲဒီ ကိရိယာေတြက မိမိရဲ့ လိပ္စာေတြကို ေကာ္ပီကူးျပီး ထပ္ဆင့္ ေပးပို႔တာေတြ လုပ္ေဆာင္နိုင္တယ္။ Android ဖုန္းေတြမွာ လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာ တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ထည့္သြင္းေနစဥ္ မိမိ အသံုးျပုတဲ့အခါ ခြင့္ျပဳေပးရမဲ့ အခ်က္ေတြကို ေတာင္းဆိုထားဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြကို အထူး ဂရုစိုက္ဖို႔ လိုအပ္ျပီး၊ အဲဒီ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြဟာ သင္ ထည့္သြင္းလိုက္တဲ့ app ရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အတြက္ အက်ိဳးရွိမရွိ သိထားဖို႔လည္း လိုအပ္တယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္၊ "news reader" ဆိုတဲ့ လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာ တစ္ခုကို သံုးမယ္ ဆိုရင္၊ ၄င္းက သင့္ရဲ့ အဆက္အသြယ္ေတြကို မိုဘိုင္း ေဒတာ ဆက္သြယ္မႈလိုင္းကတဆင့္ ျကားလူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ဆီ ေပးပို႔နိုင္တာကို ျမင္ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါဆိုရင္ မိမိရဲ့ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရွိတဲ့ တျခား ေရြးခ်ယ္နိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာေတြကို ရွာေဖြရပါလိမ့္မယ္။

Android apps ေတြကို တရားဝင္ ဂူဂဲလ္ ခ်ာနယ္ ျပင္ပ အရင္းအျမစ္ေတြကေနလည္း ရယူနိုင္ပါတယ္။ အဲဒီ ေဒါင္းလုဒ္ စာမ်က္နွာေတြကို သံုးစြဲနိုင္ေအာင္ မိမိရဲ့ Application settings (ခ်ိန္ညွိခ်က္မ်ား) ထဲက Unknown sources ဆိုတဲ့အကြက္ကို စစ္ေဆးဖို႔ လိုတယ္။

အကယ္လို႔ သင္နဲ႔ ဂူဂဲလ္တို႔ရဲ့ အြန္လိုင္း ဆက္သြယ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်လိုတယ္ဆိုရင္ တျခား ေရြးခ်ယ္နိုင္တဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္နွာေတြကို သြားပါ။ FOSS လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာေတြကိုသာ ပံ့ပိုးေပးတဲ့ F-Droid ('Free Droid') ကို သံုးစြဲဖို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။ ဒီလမ္းညႊန္ထဲမွာ၊ F-Droid ဟာ ကြ်နု္ပ္တို႔ အႀကံျပဳထားတဲ့ apps ေတြရဲ့ ပင္မ သိမ္းဆည္းဌာန ျဖစ္တယ္။ အကယ္လို႔ app တစ္ခုခုကို F-Droid မွာ ရွာမေတြ႔ရင္ Google Play ကို သံုးစြဲဖို႔ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။

အကယ္လို႔ အဲဒီ apps ေတြကို ရယူဖို႔ အြန္လိုင္း မသြားခ်င္ရင္ (သြားလို႔ မရရင္)၊ အျခား တစ္ေယာက္ေယာက္ရဲ့ ဖုန္းထဲက apps ေတြကို bluetooth ကတဆင့္ .apk ဖိုင္ (android application package' ရဲ့ အတိုေကာက္) နဲ႔ ေပးပို႔နိုင္တယ္။ ေနာက္တမ်ိဳးအေနနဲ႔၊ .apk ဖိုင္ကို ဖုန္းရဲ့ Micro SD ကဒ္ထဲ ေဒါင္းလုဒ္ ဆြဲယူနိုင္တယ္။ (သို႔) ကြန္ပ်ဴတာထဲကေန usb ျကိုးကတဆင့္ လႊဲေျပာင္းရယူနိုင္တယ္။ အဲဒီဖိုင္ကို လက္ခံရရွိတာနဲ႔၊ ဖိုင္အမည္ကို ခပ္ၾကာၾကာ နွိပ္ထားလိုက္ပါ။ သူ႔ကို ထည့္သြင္းဖို႕ အခ်က္​ျပလာလိမ့္မယ္။ (မွတ္ခ်က္ - bluetooth အသံုးျပဳတဲ့အခ်ိန္မွာ အထူး သတိထားပါ။ အခန္း ၁၀.၂.၄ - စကားေျပာျခင္း၊ စာတိုေပးပို႔ျခင္းနဲ႕ အျခား လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား) အေၾကာင္းကို ဆက္လက္ ဖတ္ရႈပါ။)

စမတ္ဖုန္း မွတဆင့္ (အသံ၊ စာတိုေပးပို႔ခ်က္မ်ားျဖင့္) ဆက္သြယ္ျခင္း

လံုလံုၿခံဳၿခံဳ စကားေျပာျခင္း

အေျခခံ တယ္လီဖုန္း ဆက္သြယ္ျခင္း

၁၀.၂.၂ အေျခခံ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ျဖစ္တဲ့ ေျခရာခံနိုင္ျခင္း၊ အမည္ဝွက္ျခင္း ထဲမွာ၊ အသံနဲ႔ စကားေျပာ ဆက္သြယ္နိုင္ေအာင္ မိုဘိုင္းဖုန္း ေအာ္ပေရတာ ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳတဲ့အခါ ျကားျဖတ္ နားေထာင္ခံရနိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ကို ေလွ်ာ့နည္းေစတဲ့ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပထားတယ္။

စမတ္ဖုန္းထဲမွာ အင္တာနက္ကို မိုဘိုင္း ေဒတာ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းမ်ား (သို႔) ဝိုင္ဖိုင္မ်ားကတဆင့္ သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ လူေတြနဲ႔ ပိုမို လံုၿခံဳစြာ ဆက္သြယ္နိုင္တယ္။ VoIP ကို အသံုးျပဳၿပီး လံုၿခံဳတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို ဖန္တီးနိုင္တယ္။ တခ်ိုဳ႕ စမတ္ဖုန္း​သံုး ကိရိယာေတြဟာ လက္ကိုင္ဖုန္း ေခၚဆိုရာမွာ VoIP ထက္ ပိုမုိေကာင္းမြန္တဲ့ လံုၿခံဳရးမ်ိဳးကို ပံ့ပိုးေပးနိုင္တယ္ (ေအာက္မွာ Redphone အေၾကာင္း ဖတ္ရႈပါ)။

ဤေနရာမွာ ကိရိယာ တခ်ိဳ႕နဲ႕ ၄င္းတို႔ရဲ့ အက်ိုးအျပစ္ေတြပါ စာရင္း ျပဳစုထားပါတယ္ -

Skype

စီးပြားျဖစ္ ေရပမ္းအစားဆံုး VoIP လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာျဖစ္တဲ့ Skype ကို စမတ္ဖုန္း ပလက္ေဖာင္း အားလံုးမွာ သံုးစြဲနိုင္ၿပီး ဝိုင္ယာလက္ ဆက္သြယ္မႈလိုင္းအား ေကာင္းရင္ ေကာင္းသလုိ အလုပ္လုပ္နိုင္တယ္။ မိုဘိုင္း ေဒတာ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းအားကေတာ့ ပိုၿပီးအားနည္းတယ္။

အခန္း ၇။ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေျကာင္း လွ်ိုဳ႕ဝွက္ထားနည္းထဲက အပိုင္း ၃ မွာ၊ Skype သံုးစြဲမႈ အႏၱရာယ္ေတြအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားခဲ့ၿပီးျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္နိုင္ရင္၊ အသံုးမျပဳပဲ ေရွာင္တာ ေကာင္းတယ္။ အနွစ္ခ်ဳပ္​အေနနဲ႔၊ Skype ဟာ Open-Source ေခၚ ပြင့္လင္းတဲ့ အ​ရင္းအျမစ္ ေဆာ့ဗ္ဝဲ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ၄င္းရဲ့ လံုၿခံဳေရး ေပးနိုင္တဲ့ အတိုင္းအတာကို သီးျခား အတည္ျပဳနုိင္ဖို႔ အလြန္ ခက္ခဲေနတယ္။ ဒီ့အျပင္၊ Skype ကို မိုက္ခရိုေဆာ့ဗ္က ပိုင္ဆိုင္တဲ့အတြက္ Skype ကို သင္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ၊ ဘယ္ေနရာကေန သံုးစြဲေနတယ္ စ​တာေတြကို စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ေျခရာခံ သိရွိနုိင္တယ္။ Skype ဟာ တရားဥပေဒေရး ဆိုင္ရာ ေအဂ်င္စီေတြရဲ့ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ သင့္ရဲ့ စကား​ေျပာ ဆက္သြယ္မႈ မွတ္တမ္း အားလံုးကို ရယူနိုင္​ခြင့္ ျပဳလာနိုင္တယ္။

အျခား VoIP

VoIP သံုးစြဲမႈဟာ ေယဘုယ်အားျဖင့္ အခမဲ့ (လက္ကိုင္ဖုန္း ေခၚဆိုမႈထက္ ေဈးခ်ိဳတယ္) ျဖစ္ၿပီး ေဒတာေတြရဲ့ ေျခရာကို အနည္းအက်ဥ္း ခ်န္ထားေလ့ရွိတယ္။ လံုျခံုတဲ့ VoIP ေခၚဆိုမႈဟာ စကားေျပာ ဆက္သြယ္ရာမွာ လံုၿခံဳမႈ အရွိဆံုး နည္းလမ္း ျဖစ္တယ္။

CSipSimple ဆိုတာ Android ဖုန္းေတြအတြက္ အစြမ္းထက္တဲ့ VoIP ဂလိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ၄င္းကို စနစ္တက် စီမံထိန္းသိမ္းထားတယ္။ VoIP ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ လြယ္ကူတဲ့ set-up wizards ေတြ ပါရွိတယ္။

ပြင့္လင္းၿပီး လံုၿခံဳတဲ့ တယ္လီဖုန္း စကားေျပာဆိုမႈ ကြန္ရက္ (OSTN) နဲ႔ Guardian ပေရာဂ်က္တို႔က ပံ့ပိုးထားတဲ့ ဆာဗာ ျဖစ္တဲ့ ostel.me ဟာ အသံျဖစ္ စကားေျပာ ဆက္သြယ္ရာမွာ လံုၿခံဳမႈ အရွိဆံုး ၾကားခံ တစ္ခုအျဖစ္ လတ္​တေလာ အခ်ိန္မွာ ရပ္တည္ေနတယ္။ မိမိရဲ့ VoIP စကားေျပာ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ စိတ္ခ်ရတဲ့ ဆာဗာကို ပံ့ပိုးေပးနိုင္တဲ့ ကုမၸဏီနဲ႔ သိကြ်မ္းထားတာဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ဒီဝန္ေဆာင္မႈကို ပံ့ပိုးေပးသူ - Guardian ပေရာဂ်က္ဟာ - လူသိမ်ားၿပီး လူအမ်ား ေလးစားခံရတဲ့ ဌာနျဖစ္တယ္။

CSipSimple ကို သံုးစြဲတဲ့အခါ၊ မိမိနဲ႔ စကားေျပာဆိုေနတဲ့ မိတ္​ဖက္နဲ႔ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ေနတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သင့္ရဲ့ ေဒတာ အားလံုးဟာ Ostel

ဆာဗာကတဆင့္ ျဖတ္သန္းသြားတာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီအတြက္ေျကာင့္၊ သင့္ရဲ့ ေဒတာကို ေျခရာခံရာမွာ ျဖစ္ျဖစ္၊ သင္နဲ႔ စကားေျပာေနသူ ဘယ္သူဘယ္ဝါ ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖစ္ျဖစ္ သိရွိနိုင္ဖို႔ ပိုမို ခက္ခဲသြားေစတယ္။ ဒီ့အျပင္၊ Ostel ဟာ အေကာင့္ထဲ ဝင္ေရာက္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ေဒတာက လြဲလို႔ တျခား ေဒတာေတြကို သိမ္းဆည္း​ထားျခင္း မရွိဘူး။ သင့္ရဲ့ ​စ​ကားေျပာဆိုမႈ အားလံုးနဲ႔ meta ေဒတာေတြကို လံုလံုၿခံဳၿခံဳ စာဝွက္ေပးထားတဲ့အတြက္ ပံုဖ်က္ဖို႔ ခက္ခဲ​သြားေစၿပီး၊ ostel.me ဆာဗာကို ျဖတ္သန္းသြားတဲ့အတြက္ မႈန္ဝါးၿပီး ရွင္းလင္းမႈ မရွိေတာ့ဘူး။ အကယ္လို႔ CSipSimple ကို ostel.me ကတဆင့္ ေဒါင္းလုဒ္ ဆြဲမယ္ဆိုရင္၊ ostel.me နဲ႔ အသံုးျပဳနိုင္ေအာင္ ႀကိဳတင္ ပံုစံခ်ထားတဲ့အတြက္ ထည့္သြင္း သံုးစြဲရာမွာ အလြန္ လြယ္ကူသြားေစတယ္။

RedPhone ဆိုတာ အခမဲ့ျဖစ္ၿပီး ပြင့္လင္းတဲ့ အရင္းအျမစ္ ေဆာ့ဗ္ဝဲ လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာ တစ္ခု ျဖစ္တယ္။ ဒီကိရိယာကို အသံုးျပဳေနတဲ့ ဖုန္းနွစ္လံုးအၾကားက အသံ ဆက္သြယ္မႈ ေဒတာေတြကို စာဝွက္ေပးထားတယ္။ ထည့္သြင္းရာမွာ လြယ္ကူၿပီး သံုးစြဲရ အလြန္ လြယ္ကူပါတယ္။ ပံုမွန္ ဖုန္းေခၚဆိုသလို အသံုးျပဳနိုင္ၿပီး ဆက္သြယ္ရမဲ့ လိပ္စာ ပါရွိတယ္။ မိမိနဲ႔ စကားေျပာလိုတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ရဲ့ ဖုန္းထဲမွာလည္း RedPhone ကို ထည့္သြင္း သံုးစြဲရမွာ ျဖစ္တယ္။ အလြယ္တကူ အသံုးျပဳနိုင္ေအာင္ RedPhone ဟာ မိမိရဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္း နံပါတ္ကို သံုးစြဲသူ သက္ေသခံ အေထာက္အထားအျဖစ္ (တျခား VoIP ဝန္ေဆာင္မႈမွာ အသံုးျပဳတဲ့ သံုးစြဲသူအမည္လို) သံုးစြဲထားတယ္။ သို႔ေသာ္၊ သင္ သံုးစြဲတဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္း နံပါတ္ကတဆင့္ သူဖန္တီးတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို စိစစ္ၿပီး သင့္ကို ​ေျခရာခံလာနိုင္တယ္။ RedPhone ဟာ ဗဟို ဆာဗာ တစ္ခုကို အသံုးျပဳထားတယ္။ ဒါဟာ ဗဟိုကေန ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ ဌာန ျဖစ္ၿပီး RedPhone ကို အားေကာင္းတဲ့ (ေဒတာတခ်ိဳ႕ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့) ေနရာတစ္ခုမွာ ထားရွိတယ္။

CSipSimple, Ostel.me နဲ့ Redphone တို႔ရဲ့ လက္ကမ္း လမ္းညႊန္ခ်က္ေတြ မျကာမီ ထြက္လာလိမ့္မယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ၊ အေပၚမွာ ေဖၚျပထားတဲ့ လင့္ခ္ကို သြားၿပီး အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြကို ဖတ္ရႈနိုင္ပါတယ္။

စာတိုမ်ားကို လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ေပးပို႔ျခင္း

စမတ္ဖုန္းကေန SMS ေပးပို႔ျခင္း၊ လက္ငင္း စာတိုေပးပို႔ျခင္း (သို႔) ခ်က္တင္ စကားေျပာျခင္းေတြ ျပဳလုပ္တဲ့အခါ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြ လုပ္ေဆာင္ထားဖို႔ လိုအပ္တယ္။

SMS

အခန္း ၁၀.၂.၃ စာသား အေျချပဳ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား - SMS / စာတိုေပးပို႔ခ်က္မ်ားမွာ ေဖၚျပခဲ့သလို၊ SMS ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းဟာပံုမွန္အားျဖင့္ လံုၿခံဳမႈ မရွိဘူး။ မိုဘိုင္း တယ္လီ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တစ္ခုထဲ ဝင္ေရာက္လာတဲ့ ဘယ္သူမဆို အဲဒီ စာတိုေပးပို႔ခ်က္ေတြကို အလြယ္တကူ ၾကားျဖတ္ ဖတ္ရႈနိုင္တယ္။ ဒါဟာ အေျခအေန အေပၚမႈတည္ၿပီး ေန႔စဥ္ျဖစ္ပ်က္ေနတတ္တဲ့ အျခင္းအရာတစ္ခု ျဖစ္တယ္။ အေရးႀကီးတဲ့ အေျခအေနေတြမွာ လံုၿခံဳမႈ မရွိတဲ့ SMS စာတိုေပးပို႔ခ်က္ေတြကို အားမကိုးသင့္ဘူး။ SMS စာတိုေပးပို႔ခ်က္ေတြကို အတည္ျပဳလို႔ ရတဲ့ နည္းလမ္းေတြလည္း မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စာတိုတစ္ခု ေပးပို႔လိုက္တဲ့အခါ အဲဒီ စာတိုပါ အေၾကာင္းအရာေတြကို လမ္းခုလပ္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္က ျပင္ မျပင္ (သို႔) အဲဒီ စာတိုေပးပို႔သူဟာ ေဖၚျပပါ ပုဂၢိုလ္ အစစ္အမွန္ ဟုတ္မဟုတ္ သိရွိနိုင္ဖို႔ မျဖစ္နိုင္ဘူး။

SMS လံုၿခံဳေရး

TextSecure ဆိုတာ Android ဖုန္းေတြမွာ လံုၿခံဳတဲ့ SMS ေတြ လက္ခံျခင္း၊ ေပးပို႔ျခင္း ျပဳလုပ္​ေပးနိုင္တဲ့ FOSS ကိရိယာ တစ္ခု ျဖစ္တယ္။ စာဝွက္ထားတဲ့ စာတိုေပးပို႔ခ်က္ေတြနွင့္ စာဝွက္မထားတဲ့ စာတိုေပးပို႔ခ်က္ေတြ နွစ္မ်ိဳး စလံုးမွာ အလုပ္လုပ္နိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူ့႔ကို ပံုမွန္ SMS လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာ ​အေနနဲ႔ သံုးစြဲနိုင္တယ္။ စာဝွက္ထားတဲ့ စာတိုေပးပို႔ခ်က္ေတြကို ေပးပို႔နိုင္ေအာင္၊ ဒီကိရိယာကို ​စာတို ေပးပို႔သူနဲ့ လက္ခံမဲ့သူ နွစ္ဦးစလံုးက ထည့္သြင္းထားရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီနည္းအတိုင္း မိမိနဲ႔ ပံုမွန္ ဆက္သြယ္ေနတဲ့ လူေတြကို အသံုးျပဳေစဖို႔ လိုအပ္တယ္။ TextSecure ဟာ တျခား TextSecure သံုးစြဲသူဆီက စာဝွက္ထားတဲ့ စာတိုကို လက္ခံရရွိတဲ့အခါ အလိုအေလ်ာက္ စစ္ေဆးေပးတယ္။ ၄င္းကို အသံုးျပဳၿပီး စာဝွက္ထားတဲ့ စာတိုကို လူတစ္ေယာက္မက ေပးပို႔နိုင္တယ္။ စာတိုေပးပို႔ခ်က္ေတြကို အလိုအေလ်ာက္ လက္မွတ္ထိုးလိုက္တဲ့အတြက္ စာတိုပါ အေျကာင္းအရာကို ဝင္ေရာက္ေနွာင့္ယွက္ဖို႔ အလြန္ခက္ခဲသြားေစတယ္။ TextSecure လက္ကမ္း လမ္းညႊန္ထဲမွာ ဒီကိရိယာရဲ့ အဂၤါရပ္ေတြနဲ႔ အသံုးျပဳပံု အေသးစိတ္ကို ရွင္းလင္းေဖၚျပေပးထားတယ္။

လက္ကမ္း လမ္းညႊန္ - TextSecure လမ္းညႊန္ စတင္ သံုးစြဲျခင္း

လံုၿခံဳေသာ ခ်က္တင္ စကားေျပာျခင္း

မိမိရဲ့ ဖုန္းကေန လက္ငင္းစာတို ေပးပို႔ျခင္း၊ ခ်က္တင္ စကားေျပာျခင္းစတာေတြဟာ သတင္းအခ်က္အလက္ အမ်ားအျပားကို ၾကားျဖတ္ခံရနိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ကို ျဖစ္ေပၚေစနိုင္တယ္။ မိမိရဲ့ ရန္သူေတြဟာ အဲဒီ စကားေျပာဆိုခ်က္ေတြနဲ႔ သင့္ကို တိုက္ခိုက္ဖို႔ ေနာက္ပိုင္းမွာ အသံုးခ်လာနိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ငင္း စာတိုေပးပို႔တဲ့အခါ ျဖစ္ျဖစ္၊ ခ်က္တင္ စကားေျပာတဲ့အခါ ျဖစ္ျဖစ္ မိမိရဲ့ ဖုန္းေပၚမွာ ေရးလိုက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို အထူးသတိထားဖို႔ လိုအပ္တယ္။

လံုလံုၿခံဳၿခံဳနဲ႔ ခ်က္တင္ ​စကားေျပာျခင္း၊ လက္ငင္း စာတို႔ေပးပို႔ျခင္းေတြ ေဆာင္ရြတ္နိုင္တဲ့ နည္းလမ္းေတြ ရွိတယ္။ အေကာင္းဆံုးနည္းကေတာ့၊ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ စာဝွက္စနစ္ အသံုးျပဳျခင္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ တဖက္က ပုဂၢိဳလ္ဟာ သင္ အလိုရွိေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေျကာင္း သက္ေသျပနိုင္မွာ ျဖစ္တယ္

Gibberbot ကို Android ဖုန္းေတြမွာ လံုၿခံဳတဲ့ ခ်က္တင္ စကားေျပာ ကိရိယာ တစ္ခုအျဖစ္ သံုးစြဲဖို႔ အ​ႀကံျပဳလိုပါတယ္။ Gibberbot ဟာ Off-the-Record စာတိုေပးပို႔မႈ ပရိုတို​ေကာကို အသံုးျပဳၿပီး ခ်က္တင္ ​စ​ကားေျပာဆိုရာမွာ လြယ္ကူ အားေကာင္းတဲ့ စာဝွက္စနစ္ကို ပံ့ပိုးေပးထားတယ္။ ဒီစာဝွက္စနစ္က (မိမိနဲ႔ စကား​ေျပာေနသူဟာ ရည္ရြယ္ထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳဖို႔) နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ရဲ့ အတည္ျပဳစနစ္နဲ႔ စကားေျပာဆိုမႈ အခန္း တစ္ခုစီရဲ့ သီးျခား လံုၿခံဳေရးကို ပံ့ပိုးေပးထားတယ္။ ဒီနည္းအားျဖင့္၊ တဖက္က ခ်က္တင္ အခန္းဟာ အႏၱရာယ္နဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရရင္ေတာင္၊ အျခား တဖက္ကေတာ့ ဆက္ၿပီး လံုၿခံဳေနမွာ ျဖစ္တယ္။

Gibberbot ကို Orbot နဲ႔ လက္တြဲ အလုပ္လုပ္နိုင္ေအာင္ စီမံဖန္တီးထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မိမိရဲ့ စကားေျပာဆိုခ်က္ေတြဟာ Tor အမည္ဝွက္ ကြန္ရက္ကတဆင့္ ျဖတ္သန္းသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ သူ႔ကို ​ေျခရာခံဖို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘာေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနတယ္ ဆိုတာေတြကို သိရွိနိုင္ဖို႔ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အလြန္ ခက္ခဲသြားေစမွာ ျဖစ္တယ္။

လက္ကမ္း လမ္းညႊန္ - Gibberbot လမ္းညႊန္ စတင္ သံုးစြဲျခင္း

အိုင္ဖုန္းေတြအတြက္၊ ChatSecure ဂလိုင္းကို အလားတူ အဂၤါရပ္ေတြ ​ပံ့ပိုးေပးထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ Torကြန္ရက္နဲ႔ တြဲသံုးရာမွာ သိပ္ၿပီး လြယ္ကူမွာ မဟုတ္ဘူး။

ChatSecure အတြက္ လက္ကမ္း လမ္းညႊန္တစ္ခု မၾကာမီ ထြက္လာမွာ ျဖစ္တယ္။ ေလာေလာဆယ္၊ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကို ၄င္းရဲ့ ပင္မစာမ်က္နွာေပၚမွာ ဖတ္ရႈနိုင္ပါတယ္။

ဘယ္လို လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာမ်ိဳးပဲကို သံုးစြဲသည္ျဖစ္ေစ ဘယ္အေကာင့္ကေန ခ်က္တင္ စကား​ေျပာမလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္ကို အၿမဲစဥ္းစားထားပါ။ ဥပမာ အားျဖင့္၊ ဂူဂဲလ္ ေတာ့ခ္ (Google Talk) ကို အသံုးျပဳတဲ့အခါ၊ မိမိရဲ့ အေထာက္အထားနဲ႔ မိမိ စကားေျပာဆိုခဲ့တဲ့ အခ်ိန္နာရီေတြကို ဂူဂဲလ္က သိရွိေနတယ္။ မိမိနဲ႔ ခ်က္တင္​ စကားေျပာ​ေဖာ္တို႔အေနနဲ႔ အထူးသျဖင့္ စာဝွက္စနစ္ အသံုးမျပဳတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ခ်က္တင္ မွတ္တမ္းေတြကို သိမ္းဆည္းတာေတြ မလုပ္မိဖို႔ သေဘာတူညီခ်က္ ျပဳလုပ္ထားၾကပါ။

စမတ္ဖုန္းထဲ အခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း

စမတ္ဖုန္းေတြမွာ ေဒတာေတြ အမ်ားအျပား သိမ္းဆည္းနိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီ ဖုန္းထဲက ေဒတာေတြကို ၾကားလူေတြက အေဝးစနစ္နဲ႔ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဖုန္းကိုယ္ထည္ကေန ျဖစ္ျဖစ္ အလြယ္တကူ ရယူနိုင္တယ္။ ဒီအခ်က္အလက္ေတြကို မရိုးမသား ရယူနိုင္မႈ ေလွ်ာ့နည္းသြားေအာင္ သိရွိထားသင့္တဲ့ အေျခခံ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈေတြကို Android ရဲ့ အေျခခံ တည္ေဆာက္ေရး လမ္းညႊန္ ထဲမွာ ရွင္းျပေဖၚျပေပးထားတယ္။ ဒီ့အျပင္၊ မိမိရဲ့ ဖုန္းထဲက အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို စာဝွက္လို႔ ရေအာင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ကိရိယာေတြကို သံုးစြဲနိုင္တယ္။

ေဒတာမ်ား စာဝွက္ေပးေသာ ကိရိယာမ်ား

ဖိုင္ေတြနဲ႔ အီးေမးလ္ေတြကို OpenGPG နဲ႔ စာဝွက္နိုင္ေအာင္ Android Privacy Guard (APG) က ခြင့္ျပဳထားတယ္။ မိမိရဲ့ ဖုန္းထဲက ဖိုင္ေတြ၊ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြအျပင္၊ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ခ်က္ေတြကို လံုလံုၿခံဳၿခံဳ သိမ္းဆည္းထားေပးတယ္။

လက္ကမ္း လမ္းညႊန္ - APG လမ္းညႊန္ စတင္သံုးစြဲျခင္း

လံုၿခံဳတဲ့ စကားဝွက္ သိမ္းဆည္းျခင္း

မိမိရဲ့ စကားဝွက္အားလံုးကို KeePassX အသံုးျပဳၿပီး လံုလံုၿခံဳၿခံဳ စာဝွက္ထားတဲ့ ဖိုင္တစ္ခု အျဖစ္ သိမ္းဆည္းထားနိုင္တယ္။ အဲဒါေတြ အားလံုးကို ရယူသံုးစြဲနိုင္ဖို႔ မာစတာ စကားဝွက္ တစ္ခုတည္းပဲ မွတ္သားထားဖို႔ လိုအပ္တယ္။ KeePassX ကို အသံုးျပဳၿပီး မိမိရဲ့ အေကာင့္ တစ္ခုစီအတြက္ အားေကာင္းတဲ့ စကားဝွက္ကို အသံုးျပဳနိုင္တယ္။ အဲဒီ စကားဝွက္ေတြကို KeePassX ကပဲ မွတ္ထားေပးမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီမွာ ပါတဲ့ စကားဝွက္ ထုတ္လုပ္စနစ္ကို အသံုးျပဳၿပီး စကားဝွက္ အသစ္ေတြကို ဖန္တီးနိုင္တယ္။ ဖုန္းနဲ႔ ကြန္ပ်ဳတာ အၾကားမွာ KeePassX စကားဝွက္ ေဒတာေဘ့စ္ေတြကို တၿပိဳင္တည္း အလုပ္လုပ္ေစနိုင္တယ္။ မိမိရဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္းထဲမွာ တကယ္ သံုးစြဲလိုတဲ့ စကားဝွက္ေတြကိုသာ တၿပိဳင္တည္း သိမ္းဆည္းဖို႔ အႀကံျပဳလိုတယ္။ ကြန္ပ်ဳတာထဲမွာ ပိုၿပီး ေသးငယ္တဲ့ သီးျခား စကားဝွက္ ေဒတာေဘ့စ္ တစ္ခုကို ဖန္တီးထားၿပီး စကားဝွက္ အားလံုးပါဝင္တဲ့ အဲဒီ ေဒတာေဘ့စ္ တစ္ခုလံုးကို မိမိရဲ့ စမတ္ဖုန္းထဲမွာ ေကာ္ပီကူးယူမဲ့အစား syncronise လုပ္လိုက္ပါ။ အဲဒီ စကားဝွက္ေတြ အားလံုးကို မာစတာ စကားဝွက္နဲ႔ ပိတ္ထားရတဲ့အတြက္၊ KeePassX ရဲ့ ေဒတာေဘ့စ္အတြက္ အေတာ္ေလး အား​ေကာင္းတဲ့ စကားဝွက္ကို သံုးစြဲဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ အခန္း ၃။ လံုၿခံဳတဲ့ စကားဝွက္မ်ားကို ဖန္တီးၿပီး ထိန္းသိမ္းနည္း ကို ေလ့လာပါ။

လက္ကမ္း လမ္းညႊန္ - MiniKeepass လမ္းညႊန္ စတင္သံုးစြဲျခင္း

စမတ္ဖုန္းျဖင့္ အီးေမးလ္ ေပးပို႔ျခင္း

ဒီအပိုင္းမွာ စမတ္ဖုန္းကေန အီးေမးလ္ သံုးစြဲျခင္း ​အေၾကာင္းကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ အ​ေျခခံ အီးေမးလ္ လံုၿခံဳေရး အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးထားတဲ့ အခန္း ၇။ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားနည္း ထဲက အီးေမးလ္ လံုၿခံဳေရးနဲ႔ သံသယ ျဖစ္​ဖြယ္ အီးေမးလ္ ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာ​မ်ားကို ေလ့လာဖို႔ အ​ႀကံျပဳလိုတယ္။

ပထမ အဆင့္မွာ၊ မိမိရဲ့ စမတ္ဖုန္းထဲမွာ အီးေမးလ္ သံုးစြဲဖို႔ တကယ္လိုအပ္ မလိုအပ္ စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္တယ္။ ကြန္ပ်ဳတာနဲ႔ ၄င္းအထဲက အေၾကာင္းအ​ရာေတြကို လံုၿခံဳေအာင္ သိမ္းဆည္းတာဟာ စမတ္ဖုန္းလို လက္ကိုင္ဖုန္းေတြမွာ လုပ္ေဆာင္ရတာထက္ ပိုၿပီး ရိုးရွင္းပါတယ္။ စမတ္ဖုန္းဟာ အခိုးခံရျခင္း၊ ေစာင့္ၾကည့္ခံရျခင္း၊ ထိုးေဖါက္ခံရျခင္းေတြ ပိုၿပီး ျဖစ္ေပၚနိုင္တယ္။

အကယ္လို႔ စမတ္ဖုန္းကေန အီးေမးလ္ သံုးစြဲဖို႔ အလြန္ အေရးႀကီးေနတယ္ ဆိုရင္၊ အႏၱရာယ္ေတြ ေလွ်ာ့နည္းေစတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ရွိပါတယ္။

 • စမတ္ဖုန္းေတြကို အီးေမးလ္ေတြ ၾကည့္ရႈဖို႔ အဓိက ကိရိယာအျဖစ္ မွီခိုအားထားတာေတြ မလုပ္ပါနဲ႔။ အီးေမးလ္ ဆာဗာကေန အီးေမးလ္ေတြကို ေဒါင္းလုဒ္ ဆြဲယူၿပီး (ဖယ္ရွားၿပီး) မိမိရဲ့ စမတ္ဖုန္းထဲမွာ သိမ္းဆည္းတာေတြ မျပဳပါနဲ႔။ အီးေမးလ္ ေကာ္ပီေတြကိုပဲ သံုးစြဲလို႔ ရေအာင္ အီးေမးလ္ လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာကို စီစဥ္ ဖန္တီးထားနိုင္တယ္။

 • အီးေမးလ္ စာဝွက္စနစ္ကို မိမိ အဆက္အသြယ္ တခ်ိဳ႕နဲ႔ အသံုးျပဳေနၾကတယ္ ဆိုရင္၊ အဲဒီ နည္းစနစ္ကို မိမိရဲ့ စမတ္ဖုန္းထဲမွာ ထည့္သြင္းရပါလိမ့္မယ္။ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးေက်းဇူးကေတာ့၊ မိမိရဲ့ ဖုန္းဟာ တစိမ္းလူ တစ္ဦး​တစ္ေယာက္ဆီ ေရာက္သြားတယ္ ဆိုရင္ေတာင္ အဲဒီ အီးေမးလ္ဟာ စာဝွက္ထားတဲ့အတိုင္း ဆက္ရွိေနအံုးမွာ ျဖစ္တယ္။

မိမိရဲ့ သီးျခား စာဝွက္စနစ္သံုး ကီးကို လက္ကိုင္ဖုန္းထဲမွာ သိမ္းဆည္းတာဟာ အႏၱရာယ္ ျဖစ္ေပၚေစနိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ လံုလံုၿခံဳၿခံဳ စာဝွက္ထားတဲ့ အီးေမးလ္ေတြကို လက္ကိုင္ဖုန္းကေန ေပးပို႔တာ၊ သိမ္းဆည္းထားတာေတြဟာ အႏၱရာယ္ကို ေလွ်ာ့နည္းေစနိုင္တယ္။ မိမိရဲ့ စမတ္ဖုန္းထဲမွာ အသံုးျပဳဖို႔ မိုဘိုင္းသံုး စာဝွက္စနစ္ ကီးစံုတြဲ APG ကို ဖန္တီးဖို႔ စဥ္းစားထားပါ။ ဒီနည္းနဲ႔ မိမိရဲ့ သီးသန္႔ စာဝွက္စနစ္သံုး ကီးကို ကြန္ပ်ဴတာကေန လက္ကိုင္ဖုန္းထဲ ေကာ္ပီးကူးယူေနစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ မိမိနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြကလည္း အလားတူ မိုဘိုင္းသံုး စာဝွက္စနစ္ ကီးကို အသံုးျပဳၿပီး အီးေမးလ္ေတြကို စာဝွက္နိုင္ေအာင္ တိုက္တြန္း​လိုက္​ပါ။

လက္ကမ္း လမ္းညႊန္ - K9 နဲ႔ APG လမ္းညႊန္ စတင္ သံုးစြဲျခင္း

စမတ္ဖုန္းျဖင့္ မီဒီယာ ရိုက္ကူးျခင္း

မိမိရဲ့ စမတ္ဖုန္းကို အသံုးျပဳၿပီး ဓါတ္ပံု၊ ဗြီဒီယို ရိုက္ကူးျခင္း၊ အသံဖမ္းယူျခင္း စတာေတြဟာ အေရးႀကီးတဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကို မွတ္တမ္းတင္ၿပီး၊ ေဝမွ်တဲ့ ေနရာမွာ အစြမ္းထက္တဲ့ ကိရိယာ အျဖစ္ တည္ရွိေနနိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဓါတ္ပံု၊ ရုပ္ရွင္၊ မွတ္တမ္းတင္ခ်က္ေတြထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ လူေတြရဲ့ သီးျခား လြတ္လပ္မႈ၊ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းမႈကို ဂရုတစိုက္ ေလးစားဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ အေရးႀကီးတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုအေၾကာင္း ဓါတ္ပံု၊ ဗြီဒီယို ရိုက္ကူးေနတယ္ (သို့) အသံဖမ္းယူေနတယ္ ဆိုပါစို႔၊ အကယ္လို႔ မိမိရဲ့ ဖုန္းဟာ အျခား သူစိမ္းေတြရဲ့ လက္ထဲ ေရာက္ရွိသြားမယ္ ဆိုရင္၊ သင္နဲ႔ အဲဒီ မွတ္တမ္းထဲမွာ ပါဝင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြအတြက္ အႏၱရာယ္ ရွိလာနိုင္တယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ၊ ေအာက္ပါ အႀကံျပဳခ်က္ေတြက အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစနိုင္တယ္ -

 • မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ မီဒီယာ ဖိုင္ေတြကို လံုၿခံဳတဲ့ အြန္လိုင္း တည္ေနရာ တစ္ခုခုမွာ လံုလံုၿခံဳၿခံဳ တင္ပို႔လို႔ရနိုင္တဲ့ ယႏၱရား တစ္ခုခု ထားရွိရမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ မွတ္တမ္းတင္ျခင္း ၿပီးဆံုးတာနဲ႔ ဖုန္းထဲကေန ခ်က္ျခင္း ဖယ္ရွားလိုက္ပါ။

 • ကိရိယာေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ဓါတ္ပံုေတြ၊ ဗြီဒီယိုေတြထဲက မ်က္နွာေတြကို မႈန္ဝါးေအာင္ လုပ္ေပးပါ၊ (သို႔) အသံသြင္းခ်က္၊ ဗြီဒီယို မွတ္တမ္းေတြထဲက အသံေတြကို ပံုဖ်က္လိုက္ပါ။ မိမိရဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္းထဲမွာ မႈန္ဝါးၿပီး ပံုဖ်က္ထားတဲ့ မီဒီယာဖိုင္ေတြကိုပဲ သိမ္းဆည္းထားပါ။

 • မီဒီယာဖိုင္ေတြထဲမွာ ရွိတဲ့ meta အခ်က္အလက္ေတြျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္၊ တည္ေနရာေတြကို ကာကြယ္ထားပါ (သို႔) ဖယ္ရွားလိုက္ပါ။

Guardian ပေရာ္ဂ်က္ ဟာ ဓါတ္ပံုထဲက မ်က္နွာေတြကို မႈန္ဝါးေစတဲ့ ObscuraCam လို႔ေခၚတဲ့ FOSS app တစ္ခုကို ဖန္တီးေပးထားတယ္။ မိမိ နွစ္သက္တဲ့ မႈန္ဝါးေစတဲ့ စနစ္ကို ေရြးရြယ္ၿပီး မႈန္ဝါးေစလိုတဲ့ ေနရာကို ေရြးခ်ယ္နိုင္တယ္။ Obscuracam ဟာ မူရင္း ဓါတ္ပံုေတြကိုပါ ပယ္ဖ်က္ေပးနိုင္တယ္။ အကယ္လို႔ မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ မီဒီယာေတြ သိမ္းထားနိုင္တဲ့ ဆာဗာ တစ္ခုခု ထားရွိတယ္ ဆိုရင္၊ အဲဒီမွာ အလြယ္တကူ တင္ပို႔ေပးနိုင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ပံ့ပိုးေပးထားတယ္။

လက္ကမ္း လမ္းညႊန္ - Obscuracam လမ္းညႊန္ စတင္ သံုးစြဲျခင္း

ဒီလမ္းညႊန္ခ်က္ ေရးသားခ်ိန္မွာ၊ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ Witness ဟာ Guardian ပေရာဂ်က္နဲ႔ အတူ အထက္ ေဖၚျပပါ အခ်က္ သံုးခ်က္ စလံုးအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ တစ္ရပ္ ရ​ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကတယ္။

စမတ္ဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္ လံုလံုၿခံဳၿခံဳ သံုးစြဲျခင္း

အခန္း ၇။ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေျကာင္း လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားနည္း နဲ႔ အခန္း ၈။ အင္တာနက္ေပၚ အမည္ဝွက္ၿပီး စိစစ္ ျဖတ္ေတာက္မႈ ေရွာင္နည္း တို႔မွာ ေဆြး​ေႏြးထားတဲ့အတိုင္း၊ အင္တာနက္ေပၚက အေၾကာင္းအရာ​ေတြ ၾကည့္ရႈျခင္း၊ ဓါတ္ပံုေတြ (သို႔) ဗြီဒီယိုေတြ စတဲ့ အြန္လိုင္း ပစၥည္းေတြ ထုတ္လႊင့္ျခင္းေၾကာင့္ သင္ဟာ ဘယ္သူဘယ္ဝါ ျဖစ္တယ္၊ ဘယ္ေနရာမွာ ေနထိုင္တယ္၊ ဘာလုပ္ေနတယ္ စတာေတြကို ေျခရာခံနိုင္တယ္။ ဒီအခ်က္​က သင့္ကို အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေစနိုင္တယ္။ မိမိရဲ့ စမတ္ဖုန္းကေန အင္တာနက္ သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ ဒီအႏၱရာယ္ကို တိုးပြားေစနိုင္တယ္။

ဝိုင္ဖိုင္ (သို႔) မိုဘိုင္း ေဒတာ ကတဆင့္ အင္တာနက္ သံုးစြဲျခင္း

စမတ္ဖုန္းကေန မိမိသံုးစြဲလိုတဲ့ အင္တာနက္လိုင္း ပံုစံကို ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္တယ္ - (အင္တာနက္ ကဖီးလို) အင္တာနက္လိုင္းက ေပးတဲ့ ဝိုင္ယာလက္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းက တဆင့္ ျဖစ္ေစ၊ (သို႔) မိုဘိုင္း ေဒတာ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းက ေပးတဲ့ GPRS, EDGE လိုင္းေတြကတဆင့္ ျဖစ္ေစ၊ (သို႔) မိုဘိုင္း ကြန္ရက္ ေအာ္ပေရတာက ေပးတဲ့ UMTS ကတဆင့္ ျဖစ္ေစ အင္တာနက္ သံုးစြဲနိုင္ပါတယ္။

ဝိုင္ဖိုင္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းကို (မိမိရဲ့ မိုဘိုင္းဖုန္း မွတ္ပံုတင္ အေထာက္အထားကို အသံုးမျပဳပဲ) သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ လက္ကိုင္ဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးတဲ့ ဌာနမွာ ခ်န္ထားခဲ့နိုင္တဲ့ မိမိရဲ့ ေဒတာ ေျခရာေတြကို ေလွ်ာ့နည္းသြားေစတယ္။ သို့ေသာ္၊ တခါတရံ မိုဘိုင္း ေဒတာ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္းဟာ အြန္လိုင္း သံုးစြဲနိုင္ဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္ေနတတ္တယ္။ ေနာက္ၿပီး (EDGE သို႔မဟုတ္ UMTS လို) မိုဘိုင္း ေဒတာ ဆက္သြယ္ေရး ပရိုတိုေကာ​ေတြမွာ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းတဲ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ မရွိၾကဘူး။ လြတ္လပ္တဲ့ ပရိုဂရမ္ စီစဉ္သူေတြနဲ႔ လံုၿခံဳေရး အင္ဂ်င္နီယာေတြဟာ အဲဒီ ပရိုတိုေကာေတြကို မိုဘိုင္း ေဒတာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနေတြက ဘယ္ပံုဘယ္နည္း အသံုးခ်ၾကတယ္ ဆိုတာ မစစ္ေဆးနိုင္ၾကဘူး။

တခ်ိဳ႕နိုင္ငံေတြမွာ ရွိတဲ့ မိုဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရး ဌာနေတြဟာ အင္တာနက္ ဝန္ေဆာင္မႈ​ ဌာနေတြလို မဟုတ္ပဲ၊ ဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေအာက္မွာ လည္ပတ္ေနၾကတယ္။ ဒီအခ်က္ေျကာင့္ အစိုးရေတြ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနေတြရဲ့ တိုက္ရိုက္ ေစာင့္ျကည့္မႈ ပိုမို ခံရၾကနိုင္တယ္။

စမတ္ဖုန္းကို အသံုးျပဳၿပီး ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ဆက္သြယ္ေရးအတြက္ ဘယ္လို လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးကို ေရြးသည့္ျဖစ္ေစ၊ အမည္ဝွက္ စာဝွက္ ကိရိယာေတြ ထည့္သြင္း သံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ေဒတာ ထုတ္ေဖၚခံရနိုင္တဲ့ အႏၱရာယ္ကို ေလွ်ာ့နည္းေစနိုင္တယ္။

အမည္ဝွက္ျခင္း

အြန္လိုင္း အေၾကာင္းအရာေတြကို အမည္ဝွက္ၿပီး ၾကည့္ရႈလိုရင္၊ Orbot ေခၚ Android app တစ္ခုခုကို သံုးစြဲနိုင္တယ္။ Orbot ဟာ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို Tor ရဲ့ အမည္ဝွက္ ကြန္ရက္ကတဆင့္ ျဖတ္သန္းသြားေစတယ္။

လက္ကမ္း လမ္းညႊန္ - Orbot လမ္းညႊန္ စတင္ သံုးစြဲျခင္း

အျခား app တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ Orweb ဟာ ကြန္ရက္ၾကည့္ ယႏၱရား တစ္ခုျဖစ္ၿပီး proxies လို သံုးစြဲနိုင္တဲ့ သီးသန္႔ အဂၤါရပ္ေတြ ပါရွိတယ္။ မိမိ ၾကည့္ရႈခဲ့တဲ့ ကြန္ရက္ မွတ္တမ္းကို စက္ထဲမွာ သိမ္းဆည္းမထားဘူး။ Orbot နဲ႔ Orweb နွစ္ခုစလံုးက ကြန္ရက္ filters ေတြ၊ firewalls ေတြကို ေရွာင္တိမ္းေစနိုင္ၿပီး၊ အမည္ဝွက္ၿပီး ကြန္ရက္ ၾကည့္ရႈနိုင္တယ္။

လက္ကမ္း လမ္းညႊန္ - Orweb လမ္းညႊန္ စတင္ သံုးစြဲျခင္း

Proxies

မီးလွ်ံေျမေခြး ရဲ့ လက္ကိုင္ဖုန္း ဗားရွင္း - မီးလွ်ံေျမေခြး လက္ကိုင္ဖုန္း မွာ proxy add-ons ေတြကို ထည့္သြင္း​ထားနိုင္တယ္။ မိမိရဲ့ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို proxy ဆာဗာ တစ္ခုစီ ပို႔ေဆာင္ေပးသြားမွာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ေနရာကေန မိမိ ၾကည့္ရႈလိုတဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္နွာဆီ ပို႔ေဆာင္ေပးသြားလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ ဆင္ဆာ ပိတ္ပင္ခံရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးအတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစနိုင္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဂလိုင္းနဲ႔ proxy ၾကားက ဆက္သြယ္ေရးကို စာဝွက္ထားျခင္း မျပဳရင္၊ သင္ ၾကည့္ရႈခဲ့တဲ့ အ​ရာေတြကို ေဖၚထုတ္လို႔ ရနိုင္ေသးတယ္။ Proxy Mobile add-on ကို သံုးစြဲဖို႔ အႀကံျပဳလိုတယ္ (Guardian ပေရာဂ်က္ကေနလည္း ရရွိနိုင္ပါတယ္)။ ၄င္းကို မီးလွ်ံေျမေခြးနဲ႔ အသံုးျပဳၿပီး အလြယ္တကူ ေက်ာ္ခြလို႔ ရတယ္။ ဒါဟာ Tor ကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳၿပီး မီးလွ်ံေျမေခြး မိုဘိုင္း ဆက္သြယ္ေရးကို Orbot ဆီ ပို႔ေဆာင္ေပးနိုင္တဲ့ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္း ျဖစ္တယ္။

အဆင့္ျမင့္ စမတ္ဖုန္း လံုၿခံဳေရး

စမတ္ဖုန္းကို မိမိစိတ္​ႀကိဳက္ သံုးစြဲျခင္း

စမတ္ဖုန္း အမ်ားစုဟာ သူတို႔အထဲမွာ ထည့္သြင္းထားတဲ့ လည္ပတ္မႈ စနစ္၊ ထုတ္လုပ္သူေတြရဲ့ ေဆာ့ဗ္ဝဲ (firmware)၊ (သို႔) လက္ကိုင္ဖုန္း ေအာ္ပေရတာေတြရဲ့ ပရိုဂရမ္ေတြက ခြင့္ျပဳထားတာထက္ ပိုၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ ရွိၾကတယ္။ အျပန္အလွန္​အေနနဲ႔၊ တခ်ိဳ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ပိတ္ထားတဲ့အတြက္ အဲဒါေတြကို သံုးစြဲသူေတြက ထိန္းခ်ဳပ္လို႔ (သို႔) ျပင္လို႔ မရေတာ့ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အသံုးမျပဳလိုက္ရပဲ ခ်န္ထားရတယ္။ ကိစၥအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အဲဒီ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ စမတ္ သံုးစြဲသူေတြအတြက္ အသံုးမလိုအပ္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ တခ်ိဳ႕ လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာေတြ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ စမတ္ဖုန္းရဲ့ ေဒတာ လံုၿခံဳေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းေတြကို တိုးျမွင့္ေစတယ္။ လံုၿခံဳေရး ဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ေတြ ေရွာင္ရွားတဲ့အေနနဲ႔ ဖယ္ရွားလို႔ရတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တခ်ိဳ႕လည္း ရွိတယ္။

ဒီအတြက္ေၾကာင့္သာမက၊ အျခား အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ စမတ္ဖုန္း သံုးစြဲသူေတြဟာ ေဆာ့ဗ္ဝဲနဲ႔ ပရိုဂရမ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို စမတ္ဖုန္းထဲမွာ လက္တည့္စမ္း သံုးစြဲတတ္ၾကတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ ဖုန္းထဲက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ တိုးျမွင့္လို႔ ရေအာင္၊ ဖယ္ရွားလို႔ ရေအာင္ (သို့) တခ်ိဳ႕ကို ေလွ်ာ့ခ်လို႔ ရေအာင္ သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရရွိလာနိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။

လက္ကိုင္ဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနေတြ၊ စမတ္ဖုန္းထဲက စက္လည္ပတ္မႈ စနစ္ကို ထုတ္လုပ္သူေတြက ျပဌာန္းထားတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြကို ေက်ာ္လႊားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကို (Android ဖုန္းမွာ) rooting ၊ သို႔မဟုတ္ (iOS ဖုန္းေတြျဖစ္တဲ့ iPhone သို႔မဟုတ္ iPad မွာ ) jailbreaking လို႔ ေခၚတယ္။ ပံုမွန္အရ၊ rooting (သို႔) jailbreaking ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္တာနဲ႔ ေနာက္ထပ္ လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာေတြကို ထည့္သြင္းၿပီး သံုးစြဲနိုင္တယ္။ တျခား ျပဳျပင္ဖန္တီးခ်က္ေတြကို ျပင္ဆင္နိုင္တယ္၊ စမတ္ဖုန္းရဲ့ ေဒတာ သိမ္းဆည္းမႈနဲ႔ မွတ္ဉာဏ္ေတြကို စိတ္ႀကိဳက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားနိုင္တယ္။

သတိေပးခ်က္ - Rooting (သို႔) jailbreaking ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ ေနာက္ျပန္လွည့္လို႔ ရနိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ ျဖစ္ခ်င္မွ ျဖစ္မယ္။ ေဆာ့ဗ္ဝဲ ထည့္သြင္းမႈ၊ ျပဳျပင္ဖန္တီးမႈ အေတြ႔အႀကံဳေတြ လိုအပ္တယ္။ ေအာက္ပါ အခ်က္ေတြကို စဥ္းစားပါ -

 • စမတ္ဖုန္းကို လံုးဝ အသံုးျပဳလို႔ မရနိုင္ေတာ့တဲ့ အႏၱရာယ္ ရင္ဆိုင္ရနိုင္တယ္။
 • ထုတ္လုပ္သူ (သို႔) လက္ကိုင္ဖုန္း ဝန္ေဆာင္မႈ ဌာနေတြရဲ့ အာမခံလက္မွတ္ ဆံုးရံႈးသြားနိုင္တယ္။
 • တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ၊ ဒီလုပ္ရပ္ေတြဟာ တရားမဝင္ဘူး။

ဒါေပမဲ့ သတိထားမိမယ္ ဆိုရင္၊ rooted လုပ္ထားတဲ့ စက္ဟာ စမတ္ဖုန္းကို ပိုၿပီး လံုၿခံဳမႈ ရွိလာေအာင္ စိတ္ႀကိဳက္ ထိန္းခ်ဳပ္ေစနိုင္တဲ့ ရိုးရွင္းတဲ့ နည္း တစ္ခု ျဖစ္တယ္။

တျခား ေရြးခ်ယ္ႏုိင္တဲ့ Firmware

Firmware ဆိုတာ သီးျခား စက္တစ္ခုခုနဲ႔ အနီးကပ္ ဆက္စပ္မႈရွိတဲ့ ပရိုဂရမ္ေတြကို ဆိုလိုတယ္။ သူတို့ဟာ စက္ လည္ပတ္မႈ စနစ္နဲ႔ အတူတကြ အလုပ္လုပ္ေနၾကၿပီး၊ စမတ္ဖုန္းရဲ့ စက္ကိုယ္ထည္မွာ အေျခခံ လည္ပတ္ေနတဲ့ စပီကာ၊ မိုက္ခရိုဖုန္း၊ ကင္မရာ၊ ထိေတြ႔မ်က္နွာျပင္၊ မွတ္ဉာဏ္၊ ကီးေတြ၊ အင္တင္နာေတြ အလုပ္လုပ္နိုင္ေအာင္ တာဝန္ယူၾကရတယ္။

အကယ္လို႔ Android ဖုန္း တစ္လံုး ရွိထားမယ္ ဆိုရင္၊ ဖုန္းကို ပိုၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ေအာင္ တျခား firmware တစ္ခုခုကို ထည့္သြင္းဖို႔ စဉ္းစားထားပါ။ တျခား firmware ကို ထည့္သြင္းနိုင္ဖို႔အတြက္၊ မိမိရဲ့ ဖုန္းကို root လုပ္ထားဖို႔ေတာ့ လိုအပ္တယ္။

Android ဖုန္းအတြက္ တျခား firmware နမူနာကေတာ့ Cyanogenmod ပဲ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ဖုန္းရဲ့ လည္ပတ္မႈစနစ္ထဲက (ဖုန္းထုတ္လုပ္သူ သို႔မဟုတ္ မိုဘိုင္း ကြန္ရက္ ေအာ္ပေရတာက ထည့္သြင္းထားတဲ့) လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာေတြကို ဖယ္ထုတ္ေပးနိုင္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ မိမိ ဖုန္းအေပၚ အျခားသူမ်ားရဲ့ ေစာင့္ၾကည့္ခံေနမႈ၊ ဥပမာ - ဖုန္းထဲက ေဒတာေတြကို မိမိမသိရွိပဲ ဝန္ေဆာင္မႈ ပံ့ပိုးတဲ့ ဌာနဆီ ေပးပို႔ျခင္း စတာေတြကို အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိ ေလွ်ာ့နည္းေပးနိုင္တယ္။

ေနာက္ၿပီး၊ Cyanogenmod ကို ပံုမွန္အားျဖင့္ OpenVPN လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာနဲ႔အတူ တင္ပို့ေလ့ရွိတယ္။ ၄င္းကို စက္ထဲ ထည့္သြင္းရာမွာ ၿငီးေငြ႕စရာ ေကာင္းနိုင္တယ္။ VPN (Virtual Private Network) ဟာ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေျကာင္း (ေအာက္မွာ ဖတ္ရႈပါ) ကို လံုလံုၿခံဳၿခံဳ ၾကားခံေပးတဲ့ နည္းလမ္း တစ္ခု ျဖစ္တယ္။

ပံ့ပိုးေပးထားၿပီး မိမိရဲ့ စမတ္ဖုန္းထဲက ဆက္သြယ္ စကားေျပာဆိုခ်က္ မွတ္တမ္းေတြကို သိမ္းဆည္းထားျခင္း မျပဳဘူး။

Cyanogenmod မွာ တျခား အဂၤါရပ္ အမ်ားအျပား ရွိတယ္။ သို႔ေသာ္၊ အဲဒါကို Android ဖုန္းအားလံုးက ပံ့ပိုးမႈ မေပးတဲ့အတြက္၊ ေရွ႕ဆက္မသြားခင္၊ ပံ့ပိုးမႈ ေပးထားတဲ့ ဖုန္းအမ်ိဳးအစား စာရင္း ကို စစ္ေဆးလိုက္ပါ။

Volumes တစ္ခုလံုး စာဝွက္ျခင္း

အကယ္လို႔ မိမိရဲ့ ဖုန္းကို rooted လုပ္ထားတယ္ ဆိုရင္၊ ဖုန္းထဲမွာ ရွိတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကို ကာကြယ္ဖို႔ ေဒတာ သိမ္းဆည္းခန္း တစ္ခုလံုးကို စာဝွက္ဖို႔ စဥ္းစားထားပါ (သို႔) စမတ္ဖုန္းထဲမွာ volume တစ္ခု ဖန္တီးလိုက္ပါ။

Luks Manager ဟာ သံုးစြဲရ လြယ္ကူတယ္။ သံုးစြဲသူက မွတ္မိလြယ္တဲ့ မ်က္နွာျပင္တစ္ခု ပါဝင္ၿပီး volumes ေတြကို လံုလံုၿခံဳၿခံဳနဲ႔ လက္ငင္း စာဝွက္ေပးနိုင္တယ္။ မိမိရဲ့ Android ဖုန္းထဲမွာ အေရးႀကီးတဲ့ ေဒတာေတြကို သိမ္းဆည္းမထားမီ၊ အဲဒီ ကိရိယာကို အရင္ ထည့္သြင္းထားဖို႔ အထူး အႀကံျပဳလိုတယ္။ Luks Manager က မိမိရဲ့ ေဒတာ အားလံုးကို သိမ္းဆည္းနိုင္ေအာင္ ေပးအပ္တဲ့ စာဝွက္ထားတဲ့ Volumes ေတြကို အသံုးျပဳပါ။

Whisper Systems ပေရာဂ်က္ဟာ WhisperCore လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာကို ျပင္ဆင္ေနဆဲ ျဖစ္တယ္။ ၄င္းကို အသံုးျပဳၿပီး မိမိရဲ့ Android ဖုန္းကို အျပည့္အဝ စာဝွက္နိုင္တယ္။

Virtual Private Network (VPN)

VPN ဟာ မိမိရဲ့ ဖုန္းနဲ႔ VPN ဆာဗာတို႔ အ​ၾကား အင္တာနက္ကတဆင့္ စာဝွက္ထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုကို ပံ့ပိုးေပးထားတယ္။ အဲဒီကို tunnel လို႔ေခၚတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့၊ တျခား စာဝွက္ထားတဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြျဖစ္တဲ့ https တို႔နဲ႔ မတူပဲ၊ ဝန္ေဆာင္မႈေတြ၊ ပရိုတိုေကာေတြနဲ႔​အေၾကာင္းအရာေတြကို ေဖ်ာက္ထားေပးတယ္။ VPN ဆက္သြယ္ေရးစနစ္ကို တစ္ႀကိမ္သာ တပ္ဆင္ရမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ မိမိလိုခ်င္တဲ့အခါ ရပ္ဆိုင္းထားနိုင္တယ္။

အင္တာနက္ စီးဆင္းမႈ အားလံုးဟာ proxy (သို႔) VPN ဆာဗာကတဆင့္ ျဖတ္သန္းသြားေလ့ရွိတာကို သတိျပဳပါ။ ၾကားလူတစ္ဦးဟာ မိမိရဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြကို စိစစ္နိုင္ဖို႔ proxy ထဲကို ဝင္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေျကာင့္ proxy ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ VPN ဝန္ေဆာင္မႈတို႔ထဲက တစ္ခုခုကို ဂရုတစိုက္ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္။ မိမိရဲ့ ေဒတာ စီးဆင္းမႈေတြကို ျဖန္႔ေဝျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာနိုင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုရဲ့ တိုက္ခိုက္လာမႈကို ေလွ်ာ့နည္းေစတဲ့အတြက္၊ proxies (သို့) VPNs အမ်ိဳးမ်ိဳးကို အသံုးျပဳဖို႔ အ​ႀကံျပဳလိုတယ္။

RiseUp VPN ဆာဗာကို အသံုးျပုဖို႔ အ​ႀကံျပဳလိုပါတယ္။ Android ဖုန္းထဲမွာ (အေပၚမွာ ေဖၚျပတဲ့အတိုင္း) Cyanogenmod ကို ထည့္သြင္းၿပီး RiseUp VPN ကို သံုးစြဲနိုင္တယ္။ အိုင္ဖုန္းထဲမွာ RiseUp VPN နဲ႔ အလြယ္တကူ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္း တည္ေဆာက္နိုင္တယ္။ အေသးစိတ္ကို ဒီေနရာ မွာ ဖတ္ရႈပါ။