ตั้งค่าความปลอดภัยพื้นฐานบนอุปกรณ์แอนดรอยด์

Updated 10 February 2015

คู่มือนี้ล้าสมัยแล้ว

หัวข้อในหน้านี้:


1.1 การเข้าถึงโทรศัพท์ของคุณ

ขั้น 1. ตั้ง ล็อกซิมการ์ด โดยไปที่ การตั้งค่า (Settings) -> ความปลอดภัย (Security) -> ตั้งค่าการล็อกซิมการ์ด (Set up SIM card lock) หลังจากตั้งค่านี้ คุณจะต้องใส่หมายเลข PIN เพื่อปลดล็อกซิมทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์

ขั้น 2. ตั้ง ล็อกหน้าจอ โดยไปที่ การตั้งค่า (Settings) -> ความปลอดภัย (Security) -> ล็อกหน้าจอ (Screen lock) เพื่อทำให้แน่ได้ว่า หลังจากที่เครื่องถูกล็อก จะต้องใส่หมายเลข PIN รูปแบบ หรือรหัสผ่าน เพื่อจะปลดล็อกโทรศัพท์ เราแนะนำให้ใช้หมายเลข PIN หรือรหัสผ่าน เนื่องจากมันจะมีความยาวแค่ไหนก็ได้ อ่านวิธีการสร้างรหัสผ่านที่แข็งแรงได้ที่ 3. สร้างและรักษารหัสผ่านอย่างปลอดภัย

ขั้น 3. ตั้ง เวลาล็อกอัตโนมัติ ซึ่งจะล็อกโทรศัพท์ของคุณโดยอัตโนมัติ หลังจากเวลาที่ระบุ คุณสามารถระบุเวลาให้เหมาะกับตัวคุณเอง ว่าคุณอยากจะปลอดล็อกโทรศัพท์บ่อยแค่ไหน

1.2 การเข้ารหัสอุปกรณ์

ขั้น 4. ถ้าอุปกรณ์ของคุณใช้ Android รุ่น 4.0 หรือใหม่กว่า คุณควร เปิดใช้ การเข้ารหัสอุปกรณ์ โดยไปที่ การตั้งค่า (Settings) -> ความปลอดภัย (Security) -> การเข้ารหัส (Encryption) โดยก่อนที่คุณจะใช้การเข้ารหัสอุปกรณ์ได้ คุณจำเป็นต้องตั้งรหัสผ่านสำหรับล็อกหน้าจอเสียก่อน (ดังอธิบายไว้ข้างบน)

หมายเหตุ: ก่อนจะเริ่มกระบวนการเข้ารหัส ให้แน่ใจว่าโทรศัพท์นั้นมีแบตเตอรี่เต็มและเสียบเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ

1.3 การตั้งค่าเครือข่าย

ขั้น 5. ปิด วายฟาย (Wi-Fi) และบลูทูธ (Bluetooth) โดยปริยาย ให้แน่ใจว่า การปล่อยสัญญาณผ่าน USB (Tethering) และ WiFi ฮอตสปอตแบบพกพา (Portable Wi-Fi hotspots) ภายใต้เมนู ระบบไร้สายและเครือข่าย (Wireless & networks) นั้นถูกปิดเมื่อไม่ได้กำลังใช้งาน

ขั้น 6. ถ้าอุปกรณ์ของคุณสนับสนุน Near Field Communication (NFC) มีจะถูกเปิดโดยค่าตั้งต้น ดังนั้นคุณจะต้องปิดมันด้วยตัวเอง

1.4 การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง

ขั้น 7. ปิด การระบุตำแหน่งด้วย เครือข่ายไร้สายและจีพีเอส (GPS) ไปที่ การตั้งค่า (Settings) -> ตำแหน่ง (Location) และ การตั้งค่า (Settings) -> การใช้ข้อมูล (Data usage) -> ข้อมูลมือถือ (Mobile data)

หมายเหตุ: เปิดให้ใช้ตำแหน่งเฉพาะเวลาที่คุณต้องการ มันสำคัญที่จะไม่ให้โปรแกรมเหล่านี้เริ่มทำงานโดยอัตโนมัติในฉากหลัง การปิดตำแหน่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการถูกสะกดรอย ประหยัดแบตเตอรี่ และลดการรับส่งข้อมูลที่ไม่ต้องการโดยแอปต่างๆ ที่ทำงานในฉากหลังหรือโดยผู้ให้บริการมือถือของคุณ

1.5 การระบุผู้โทร

(การตั้งค่านี้อาจใช้ไม่ได้กับบางเครือข่ายหรือบางประเทศ) ถ้าคุณต้องการซ่อนหมายเลขผู้โทร (Caller ID) ของคุณ ไปที่ หน้าจอโทรออก -> การตั้งค่า -> การตั้งค่าการโทร -> การตั้งค่าเพิ่มเติม -> หมายเลขผู้โทร -> ซ่อนหมายเลข