Hướng dẫn Cài đặt và Đăng ký avast!

Các mục trong trang này:


2.0 Hướng dẫn cài đặt avast!

Việc cài đặt avast! khá dễ dàng và nhanh chóng. Để bắt đầu quá trình cài đặt avast!, hãy theo các bước sau:

Bước 1. Nhấn đúp chuột vào ; hộp thoại cảnh báo Open File - Security Warning có thể xuất hiện. Nếu vậy, hãy chọn , cửa sổ trạng thái tiến trình sẽ xuất hiện. Sau khi gói chương trình avast! được giải nén, hộp thoại sau sẽ xuất hiện:

Hình 1: Cửa sổ Cài đặt Antivirus Setup-avast! Miễn phí

Bước 2. Nhấn để mở hộp thoại sau:

Hình 2: Cửa sổ Cài đặt avast!

Trong quá trình cài đặt avast! bạn sẽ thấy xuất hiện hộp thoại avast! Installation với chọn lựa Participate in the avast! Community (Tham gia cộng đồng sử dụng avast!) được đánh dấu, chúng tôi khuyên bạn nên hủy chọn lựa chọn này như trong Hình 2 bên trên.

Bước 3. Hủy chọn hộp Participate in the avast! Community để tắt lựa chọn này, và nhấn , hộp thoại sau sẽ xuất hiện:

Hình 3: Cửa sổ các gợi ý cài đặt của avast!

Trong quá trình cài đặt avast! bạn sẽ thấy xuất hiện hộp thoại avast! recommends với chọn lựa Yes, also install the Google Chrome web browser (Cài đặt thêm trình duyệt Google Chrome) được đánh dấu, chúng tôi khuyên bạn nên hủy chọn lựa chọn này như trong Hình 3 bên trên.

Bước 4. Nhấn chọn No, do not install the Google Chrome web browser và nhấn để tiếp tục quá trình cài đặt.

Một thông báo quá trình cài đặt hoàn tất sẽ xuất hiện.

Bước 5. Nhấn để hoàn tất quá trình cài đặt. Sau vài giây, biểu tượng avast! sẽ xuất hiện trên Khay Hệ thống như sau:

Hình 4: Biểu tượng avast! xuất hiện trên Khay Hệ thống

Tiếp đó, một thông báo xác nhận quá trình cài đặt thành công avast! sẽ xuất hiện như sau:

Hình 5: Thông báo xác nhận cài đặt thành công avast!

Mỗi lần avast! tự động cập nhật chương trình và cơ sở dữ liệu virút, một hộp thông báo sẽ xuất hiện phía trên Khay Hệ thống như trong hình bên dưới:

Hình 6: Ví dụ một thông báo của avast!

Quan trọng: Bạn phải đăng ký chương trình để đảm bảo các tính năng chương trình, cơ sở dữ liệu virút và bản thân chương trình thường xuyên cập nhật.

Sau khi đăng ký với avast!, chương trình sẽ tự động bảo vệ bạn chống lại các chương trình độc hại và virút cũng như đưa ra các cảnh báo an ninh như sau:

Hình 7: Ví dụ về cảnh báo một nguy cơ đã được chặn

Bước 6. Nhấn đúp chuột vào trên Khay Hệ thống (xem Hình 4) để mở cửa sổ giao diện người dùng của avast!, và nhấn để hiển thị thông tin chi tiết Current Status (Trạng thái Hiện tại) như sau:

Hình 8: Cửa sổ Giao diện Người dùng Chính của avast!.

Quan trọng: bạn phải đăng ký avast! để có thể cập nhật phiên bản và dữ liệu virút cho chương trình, điều này giúp bảo vệ máy tính của bạn khỏi các loại nguy cơ khác nhau.

2.1 Hướng dẫn Đăng ký avast!

Lưu ý: Nếu bạn không đăng ký chương trình avast! nó sẽ ngừng hoạt động sau 30 ngày. Bạn cần có kết nối Internet để thực hiện việc đăng ký avast!.

Để đăng ký, hãy thực hiện các bước sau: Bước 1. Nhấn vào để kích hoạt cửa sổ giao diện chính của avast! (Hình 10).

Bước 2. Nhấn (trên mục MAINTENANCE và Registration của trình đơn) để mở lần lượt các cửa sổ sau:

Hình 9: Cửa sổ Đăng ký avast!

Cửa sổ avast! Free Antivirus Registration sẽ hướng dẫn bạn các thông tin cần nhập. Tiếp đó là cửa sổ thông báo việc avast! sẽ hết hạn trong 30 ngày nếu không đăng ký. (Ngoài ra còn có thông tin về phiên bản thương mại và các chương trình khuyến mãi.)

Hình 10: Cửa sổ Tình trạng Đăng ký Phần mềm

Bước 3. Nhấn để mở lại cửa sổ Hình 2, và tiếp theo là các cửa sổ sau:

Hình 11: The Antivirus Free Registration - Mẫu đăng ký

Lưu ý: Trường Name (Tên) và Email (Thư điện tử) là những trường bắt buộc phải nhập thông tin. Chúng được đánh dấu bởi các ký hiệu hoa thị (*) và nằm trong các ô viền đỏ. Các trường còn lại không bắt buộc phải nhập thông tin.

Bước 4. Gõ vào tên và địa chỉ thư điện tử của bạn vào các ô tương ứng, và nhấn để mở cửa sổ sau:

Hình 12: Thank You for Registering - Cảm ơn đã Đăng ký

Bước 5. Nhấn để mở khung YOUR REGISTRATION trên cửa sổ giao diện chính như sau:

Hình 13: Xác nhận Đăng ký Chương trình

Bạn đã hoàn thành việc đăng ký chương trình avast! và có thể tìm hiểu cách cập nhật chương trình cũng như cơ sở dữ liệu vi rút một cách thủ công. Để thực hiện điều đó, hãy xem phần 3.0 Hướng dẫn Cập nhật avast! một cách thủ công