Hướng dẫn Cài đặt và Đăng ký avast!

Các mục trong trang này:


2.0 Hướng dẫn cài đặt avast!

Bước 1. Nhấn đúp chuột vào ; hộp thoại cảnh báo Open File - Security Warning có thể xuất hiện. Nếu vậy, nhấn vào Yes để kích hoạt tiến trình cài đặt avast! như sau:

Hình 1: Cửa sổ Cài đặt Antivirus Setup-avast! Miễn phí

Bước 2. Bỏ chọn Yes, Intstall Dropbox như trong hình 1 sau đó nhấn :

Lưu ý: Việc chọn Custom installation (tùy chỉnh cài đặt ) cho phép bạn chọn lựa ngôn ngữ cho chương trình avast!. Nếu không hãy chọn Regular installation.

Bước 3. Chấp nhận thư mục cài đặt mặc định và nhấn để mở hộp thoại sau:

Hình 2: Cửa sổ Cài đặt avast!

Trong quá trình cài đặt avast! bạn sẽ thấy xuất hiện hộp thoại avast! Installation với chọn lựa Participate in the avast! Community (Tham gia cộng đồng sử dụng avast!) được đánh dấu, chúng tôi khuyên bạn nên hủy chọn lựa chọn này như trong Hình 2 bên trên.

Bước 4. Chọn ngôn ngữ, chấp nhận các thiết đặt mặc định và nhấn

Bước 5 Sau khi đọc các điều khoản cam kết về bản quyền nhấn trong cửa sổ Please Do Not Skip – Read it Carefully để bắt đầu tiến trình cài đặt. Tùy chọn opt-out sẽ được đề cập ở phần sau của chương này.

Hình 3: Cửa sổ cài đặt chương trình

Bước 6. Nhấn để hoàn tất quá trình cài đặt.avast! sẽ khởi động và thực hiện việc quét nhanh máy tính của bạn như dưới đây:

Hình 4: avast! quét nhanh

Lưu ý Tham khảo mục 4.7 Hướng dẫn Đối phó với Vi rút trong trường hợp avast! phát hiện các tệp bị nhiễm vi rút trong quá trình quét nhanh như trên hình 4

Sau khi hoàn thành quá trình quét nhanh, trang chủ avast! sẽ xuất hiện như sau. Bạn đã hoàn thình việc cài đặt avast!

Hình 5: Cảm ơn bạn đã cài đặt avast! Free Antivirus

Quan trọng: Bạn phải đăng ký chương trình để đảm bảo các tính năng chương trình, cơ sở dữ liệu virút và bản thân chương trình thường xuyên cập nhật. Điều này được hướng dẫn trong mục tiếp theo.

2.1 Hướng dẫn Đăng ký avast!

Lưu ý: Nếu bạn không đăng ký chương trình avast! nó sẽ ngừng hoạt động sau 30 ngày. Bạn cần có kết nối Internet để thực hiện việc đăng ký avast!.

Để đăng ký, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1. Nhấn vào trong hình 5 để kích hoạt cửa sổ sau:

Hình 6: Cửa sổ Đăng ký avast!

Bước 2. Nhấn trong phần Standard protection như được đánh dấu trong hình 9

Bước 3. Trong phần Register your !avast Free Antivirus hãy nhập địa chỉ email của bạn như trong hình sau và Nhấn

Hình 7: The Antivirus Free Registration - Mẫu đăng ký

Lưu ý: Email (Thư điện tử) là trường bắt buộc duy nhất phải nhập thông tin.

Bước 4. Nhấn vào Stay with basic protection như đánh dấu để mở cửa sổ sau:

Hình 8: Thank You for Registering - Cảm ơn đã Đăng ký

Bạn đã hoàn thành việc đăng ký chương trình avast!

Hình 9: You Are Protected- Bạn đã được bảo vệ

2.2 Gia nhập Cộng đồng Avast!

Trong quá trình cài đặt, avast! Sẽ tự động bật tính năng Gia nhập cộng đồng avast!. Với lý do bảo mật và tính riêng tư trên mạng Internet, chúng tôi khuyến nghị bạn tắt tính năng này như hướng dẫn trong các bước tiếp sau:

Bước 1. Nhấn chọn từ cột bên tay trái của màn hình chính avast!

Bước 2. Từ khung General hủy chọn ô Participate in the Avast community như trong hình sau:

Hình 10: Cửa sổ tham gia cộng đồng Avast!

2.3 Các thiết đặt được tùy chỉnh

Sau khi avast! được cài đặt và khởi động trên máy của bạn, các thiết đặt sau có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu.

2.3.1 Quét SSL các kết nối email

Theo mặc định, avast! Mail Shield sẽ quét mọi email bao gồm các kết nối mã hóa SSL/TLS. Việc này có thể gây ra các vấn đề chó một số tiện ích quản lý thư điện tử như Thunderbird. Có thể tăt việc quét SSL các kết nối email để ngăn avast! ảnh hưởng tới tiện ích quản lý email.

Bước 1. Nhấn vào trong khung bên tay trái của cửa sổ chính avast!

Bước 2. Nhấn vào chọn Mail ShieldCustomize như bên dưới đây.

Hình 11: Mail Shield – Customize

Bước 3. Nhấn vào hủy chọn SSL Scanning như trong hình dưới đây.

Hình 12: Tùy chọn SSL Scanning

2.3.2 Hủy chọn âm thanh voiceover

Theo mặc định, avast! bật tính năng âm thanh 'Voiceover' khi có thể. Tính năng này có thể được tắt theo các bước sau.

Bước 1. Nhấn trong khung bên trái cửa sổ chính avast!

Bước 2. Nhấn vaf chọn mục Sound settings như đánh dấu trong hình dưới đây.

Hình 13: Thiết đặt âm thanh

Bước 3. Hủy chọn Use voiceover (where available) như trong hình phía trên.