ObscuraCam cho các Thiết bị Android

Updated 10 February 2015

Hướng dẫn này không còn được bảo trì nữa

:Introduction

Trang chủ

Yêu cầu Điện thoại

  • Android

Phiên bản sử dụng trong hướng dẫn này

  • 2.0-RC2b

Bản quyền

  • Phần mềm Nguồn mở và Miễn phí - FOSS (GPLv3)

Yêu cầu Đọc thêm

Mức độ khó: 1: Bắt đầu, 2: Trung bình, 3: Khá, 4: Yêu cầu Kinh nghiệm, 5: Nâng cao

Thời gian tìm hiểu cần thiết để sử dụng công cụ này: 20 phút

Những điều bạn sẽ đạt được:

  • Khả năng ấn giấu ảnh mặt trong các bức hình được chụp trên thiết bị Android của bạn
  • Một cách dễ dàng để chia sẻ hoặc lưu những bức hình "ẩn mặt"

:Installation instructions

1.1 Những điều bạn nên biết về công cụ này trước khi bắt đầu

  • Sự nhận dạng khuôn mặt tự động của ObscuraCam đôi khi không hoạt động, nhưng bạn có thể dễ dàng chọn và làm ẩn các khuôn mặt này một cách thủ công.
  • Trong một số phiên bản hệ điều hành Android, tùy chọn delete the original media file (xóa tệp ảnh gốc) không hoạt động. Nếu bạn cần sử dụng tùy chọn này, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng bạn không có những bức hình ObscuraCam (với các ảnh mặt còn rõ ràng!) vẫn tồn tại trên máy của bạn.
  • Nếu bạn sử dụng ObscuraCam để gửi hình cho bản thân hoặc tới ai đó khác, tiện ích này sẽ không cung cấp các tính năng bảo vệ bổ sung (như mã hóa đầu-cuối) đối với các ảnh được chuyển đi.

Hướng dẫn Cài đặt và Sử dụng ObscuraCam

2. Hướng dẫn Cài đặt và Sử dụng ObscuraCam

Danh sách các phần:

2.0 Hướng dẫn Cài đặt ObscuraCam

2.1 Chụp hình với ObscuraCam

2.2 Ẩn ảnh mặt trong các bức hình có sẵn

2.3 Thay đổi chế độ "làm mờ"

2.4 Chia sẻ ảnh

2.5 Xóa các tệp ảnh gốc

2.0 Hướng dẫn Cài đặt ObscuraCam

Bước 1. Tải về ứng dụng từ kho Google play

Hình 1: ObscuraCam trên kho ứng dụng the Google Play

Bước 2. Xác nhận quyền truy cập cho ứng dụng và bắt đầu việc cài đặt bằng cách nhấn nút Install (Cài đặt).

Hình 3, 4, và 5: Xác nhận quyền truy cập và cài đặt

Bước 3. Nhấn nút Open (Mở) để chạy ứng dụng lần đầu tiên.

Bước 4. Đọc kỹ Terms of Use (Điều khoản Sử dụng). Bạn có thể chấp nhận bằng cách nhấn chọn I Accept (Tôi Đồng ý).

Hình 6: Điều khoản Sử dụng

2.1 Chụp hình với ObscuraCam

Bạn có thể sử dụng ObscuraCam để ẩn một vài hoặc toàn bộ những khuôn mặt xuất hiện trong các tấm hình được chụp. Điều này được thực hiện với những bức hình được chụp bởi ứng dụng ObscuraCam, tuy nhiên bạn cũng có thể làm mờ ảnh mặt trên những bức hình bất kỳ miễn là bạn có thể chép hoặc di chuyển những tệp tin hình ảnh vào trong thiết bị Android của mình.

Để chụp một bức hình trên máy Android mà không muốn hiển thị ảnh mặt của đối tượng được chụp, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1. Nhấn chạm nút Camera

Hình 7: Cửa sổ chính ObscuraCam

Bước 2. Chụp một bức hình bằng cách nhấn vào

Bước 3. Nhấn nút Save (Lưu) bằng cách nhấn vào

ObscuraCam sẽ cố gắng nhận dạng ảnh mặt một cách tự động. Với mối ảnh mặt nhận dạng được, ứng dụng sẽ thêm một ’’khung ảnh’’ ("tag") (một khung hình chữ nhật được sử dụng để chọn vùng cần ẩn).

Hình 8: Một khung nhận dạng ảnh mặt tự động

Bước 4. Chọn hoặc thay đổi vùng ảnh bạn muôn ẩn

Các khung nhận dạng ảnh mặt có thể được thay đổi theo các cách sau:

  • Nhấn chạm vào phần trên ảnh bạn muốn ẩn đi để thêm khung ảnh mặt
  • Nhấn chọn một khung ảnh đã tồn tại (vùng biên của khung hình sẽ có màu xanh) sau dó nhấn chon Delete Tag (Xóa khung chọn) để bỏ khung hình

Hình 9: Các tùy chọn chọn khung hình

Nhấn chọn và kéo vùng gần trung tâm khung để di chuyển khung hình (do đó thay đổi phần hình bạn muốn ẩn đi)

Hình 10: Di chuyển một khung hình

Nhấn chọn và kéo ở một góc của khung hình chọn (nhưng vẫn nằm trong khung hình chữ nhật) để thay đổi kích thước và hình dạng khung hình chọn

Hình 11: Thay đổi kích thước khung hình chọn

2.2 Ẩn ảnh mặt trên bức hình sẵn có

Để ẩn các ảnh mặt của những đối tượng trên một bức hình có sẵn, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1. Sao chép hoặc di chuyển tệp tin hình ảnh muốn thay đổi vào thiết bị Android của bạn, nếu nó chưa có trên thiết bị.

Bước 2. Nhấn chọn nút .

Bước 3. Chọn ảnh bạn muốn sửa đổi.

ObscuraCam sẽ cố gắng nhận dạng các ảnh mặt một cách tự động.

Hình 12: Tự động nhận dạng ảnh mặt

Bước 4. Chọn hoặc thay đổi vùng ảnh bạn muốn ẩn đi.

2.3 Thay đổi chế độ "làm mờ"

Có một số chế độ khác nhau bạn có thể sử dụng để làm mờ ảnh mặt trên những bức hình theo cách bạn mong muốn. Chọn vùng trung tâm của khung hình của bức hình để xem các tùy chọn có thể sử dụng như trong hình dưới đây

Tùy chọn đầu tiên: Nếu bạn nhấn vào tấm hình của bạn sẽ trông như dưới đây:

Hình 13: Một ảnh mặt được viết

Tùy chọn thứ hai: Nếu bạn nhấn vào bức hình của bạn sẽ có dạng như sau:

Hình 14: Ảnh mặt được chấm điểm

Tùy chọn thứ ba: Nếu bạn nhấn chọn , vùng ảnh bên ngoài khung chọn sẽ được chấm các điểm ảnh và bức hình của bạn sẽ trông như sau:

Hình 15: Ảnh được xử lý với nhóm điểm ảnh

Tùy chọn thứ tư: Nếu bạn nhấn vào bức hình của bạn sẽ có dạng:

Hình 16: Ảnh được che mạng

2.4 Chia sẻ hình ảnh

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng bạn xóa tất cả thông tin siêu dữ liệu của những bức hình bạn chụp bằng điện thoại Android của mình trước khi chia sẻ những bức hình này với bất kỳ ai. Ẩn danh tính của một người sử dụng tiện ích Obscuracam sẽ không xóa những thông tin siêu dữ liệu của ảnh vốn bao gồm rất nhiều thông tin chi tiết bao gồm địa danh, các thông tin về thiết bị chụp hình…

Bạn có thể chia sẻ các bức hình của mình sử dụng Obscuracam theo các bước sau:

Bước 1. Nhấn vào hoặc vào Menu (Trình đơn) sau đó chọn Share (Chia sẻ) để mở tùy chọn chia sẻ hình ảnh.

Hình 17 và 18: Các tùy chọn chia sẻ hình ảnh

Bước 2. Chọn dịch vụ bạn muốn sử dụng để chia sẻ hình ảnh qua mạng lưới của mình

2.5 Xóa các tệp hình ảnh gốc

Bước 1. Sau khi nhấn chọn Save (Lưu), một cửa sổ sẽ xuất hiện xác nhận bạn có muốn xóa tệp hình ảnh gốc hay không.

Hình 18: Tùy chọn xóa

Bước 2. Nhấn chọn Yes (Đồng ý) nếu tệp hình ảnh gốc trên điện thoại của bạn có thể khiến người khác gặp nguy hiểm.

Bước 3. Nếu bạn muốn xóa một hình ảnh từ một thư viện hoặc album ảnh, trước hết, chọn ảnh bạn muốn xóa khỏi thư viện ảnh hay từ một tiện ích hiển thị ảnh bạn đang sử dụng:

Hình 19: Trình đơn

Bước 4. Nhấn vào Delete như dưới đây

Hình 20: Tùy chọn xóa

Lưu ý: Trong Android 2.2 bạn có thể không xóa được file hình ảnh gốc. Nếu điều này xảy ra, hãy kết nối thiết bị Android của bạn với máy tính để thực hiện việc xóa hình ảnh gốc này.