Orbot cho Cacs Thiết bị Android

Đã cập nhật21 July 2014

Hướng dẫn này đã lỗi thời

Trang chủ

Yêu cầu Điện thoại

 • Android 1.6 và cao hơn

Phiên bản sử dụng trong hướng dẫn này

 • Orbot: 1.0.9-RC4-tor-0.2.3.17-beta

Bản quyền

 • Giấy phép phần mềm miễn phí - Freeware - BSD

Yêu cầu Đọc thêm

Mức độ khó: 1: Bắt đầu, 2: Trung bình, 3: Khá, 4: Yêu cầu Kinh nghiệm, 5: Nâng cao

Thời gian tìm hiểu cần thiết để sử dụng công cụ này: 10 phút

Những điều bạn sẽ đạt được:

 • Khả năng ẩn giấu danh tính khỏi những trang web bạn viếng thăm và trong các hoạt động trực tuyến khác của mình khi sử dụng một số ứng dụng nhất định trên điện thoại Android
 • Khả năng ẩn giấu các hoạt động trực tuyến và nhắn tin khỏi nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISPs) cũng như các cỗ máy kiểm soát khi sử dụng một số ứng dụng Android nhất định
 • Khả năng vượt qua kiểm duyệt Internet và các bộ lọc nội dung khi truy cập Internet với một số ứng dụng Android nhất định

Tải về Orbot

Từ trang web chính thức

 • Tìm hiểu giới thiệu tóm tắt Hướng dẫn Thực hành
 • Nhấn vào biểu tượng Orbot bên dưới để mở trang https://guardianproject.info/apps/
 • Cuộn xuống dưới cho tới khi bạn thấy biểu tượng Orbotnhấn vào Download App
 • Nhấn vào nút Install trên kho ứng dụng google play
 • Sau khi cài đặt hãy nhấn nút ‘open’ (mở) để khởi động ứng dụng

Từ kho ứng dụng F-Droid (Kho ứng dụng Android Nguồn mở và Miễn phí - FOSS)

 • Bạn cũng có thể cài đặt Orbot từ kho ứng dụng F-Droid là một kho ứng dụng Nguồn mở Miễn phí cho Android - FOSS
 • Sau khi cài đặt nhấn chọn open (mở) để khởi động ứng dụng

Orbot:

1.1 Những điều bạn nên biết về công cụ này trước khi bắt đầu

Orbot cung cấp cho thiết bị Android khả năng truy cập Mạng Ẩn danh Tor. Để có thêm thông tin hãy tham khảo Tor - Digital Anonymity and Circumvention

Hướng dẫn Cài đặt và Sử dụng Orbot

2. Hướng dẫn Cài đặt và Sử dụng Orbot

Danh sách các phần:

2.0 Hướng dẫn Cài đặt Orbot

2.1 Hướng dẫn Sử dụng Orbot

2.2 Truy cập mạng Internet một cách ẩn danh

2.0 Hướng dẫn Cài đặtl Orbot

Bước 1. Tải về ứng dụng từ kho Google Play.

Hình 1: Orbot in the Google Play store

Bước 2. Read and confirm the permissions required by the app and install the app by tapping the Install button.

Hình 2: Yêu cầu quyền truy cập

2.2 Using Orbot for the first time

Bước 1. Nhấn chọn nút Open (Mở) để chạy Orbot lần đầu tiên.

Hình 3: Ứng dụng được cài đặt

Bước 2. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng và nhấn Next (Tiếp theo).

Hình 4: Chọn ngôn ngữ

Bước 3. Một thuật sỹ trợ giúp cấu hình sẽ hiện lên với mô tả về dự án Tor và Orbot. Hãy đọc kỹ sau đó nhấn Next.

Hình 5: Thông tin về Orbot

Bước 4. Một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình. Hãy đọc kỹ sau đó chọn next.

Hình 6: Cảnh báo quan trọng về hướng dẫn sử dụng Orbot

Bước 5. Thỉnh thoảng một màn hình yêu cầu cho phép thực thi sẽ xuất hiện, đây là thông báo cho bạn biết rằng thiết bị chưa được can thiệp cấp phát quyền quản trị hệ thống tối đa (rooted](/en/glossary#root) và sẽ hỏi nếu bạn muốn các tính năng Orbot Transperent Proxy (Máy chủ Trung chuyển Orbot) với quyền quản trị "superuser" (hãy xem Advanced Smartphone Security). Trong hướng dẫn này chúng tôi sẽ không hướng dẫn tùy chọn này. Nếu điện thoại thông minh của bạn không được can thiệp để có quyền quản trị hệ thống cao nhất, hãy chọn tùy chọn I understand and would like to continue without Superuser (Tôi hiêu và muốn tiếp tục mà không có quyền quản trị Superuser). Để có thể tận dụng sức mạnh của mạng Tor, bạn cần sử dụng ccs ứng dụng được xây dựng để làm việc với Orbot, hoặc ứng dụng hỗ trợ http hoặc socks.

Hình 7: Lưu ý về can thiệp để có quyền quản trị hệ thống cao nhất (rooting)

Bước 6. Một danh sách các ứng dụng hoạt động với Orbot sẽ xuất hiện. Hãy ghi nhớ các ứng dụng này và nhấn chọn next (tiếp theo).

Hình 8: Các ứng dụng hỗ trợ Orbot

Bước 7. Tiếp tục đọc và nhấn chọn finish.

Hình 9: Orbot đã sẵn sàng!

Bước 8. Một biểu tượng lớn màu xám Orbot sẽ xuất hiện. Tiện ích đã được cài đặt và cấu hình.

Hình 10: Orbot không được kích hoạt

2.1 Hướng dẫn Sử dụng Orbot

Bước 1. Nhấn và giữ biểu tượng Orbot để chuyển giữa trạng thái Orbot tắt và bật. Khi biểu tượng thay đổi từ xám xang vàng như hình dưới đây.

Hìnhs 11 và 12: Kích hoạt Orbot

Bước 2. Một đoạn chữ xuất hiện thông báo bạn đã kết nối thành công với mạng ẩn danh Tor. Nhấn OK.

Hình 12 và 13: Orbot hoàn thành việc kết nối

Bước 3. Nhấn và giữ** biểu tượng màu xanh cho đến khi nó thay đổi sang màu xám, để tắt **Orbot*.

2.2 Truy cập internet một cách ẩn danh

Để truy cập mạng Internet một cách ẩn danh, bạn cần cài đặt một trình duyệt có thể định tuyến kết nối của bạn qua một máy chủ trung gian có kết nối với Orbot, và một tiện ích nhắn tin qua mạng cũng có tính năng tương tự. Hãy đọc Hướn dẫn Thực hành liên quan tới sử dụng OrwebGibberbot với Orbot.

Orbot - Usage

3. How to Use Orbot


Orbot là một ứng dụng nền tảng Android cho điện thoại di động được phát triển bởi Guardian Project, chương trình được thiết kế để tăng cường khả năng ẩn danh cho các hoạt động truyền thông trên mạng Internet của bạn

3.0 Basic Usage

3.0.1 Starting and Stopping Orbot

Step 1: Touch and hold the grey Orbot icon in the centre of the screen until it turns yellow and says Orbot is starting.

Figures 1 and 2: Activating Orbot

Step 2: The first time you start Orbot a notification will appear to confirm you connected successfully to the Tor network. Tap to see the green Orbot indication that Orbot is running.

Figures 3 and 4: Orbot finishes connecting

Note: You wil only see the notification screen (Fig. 3) the first time you start Orbot after installation.

Step 3: To disconnect Orbot you touch and hold the green Orbot until it turns grey. Or if you want to disconnect and quit Orbot, tap the menu icon () in the top right of the screen and select .

Figures 5: Exiting Orbot

3.0.2 Browsing the internet anonymously

In order to browse or chat on the internet anonymously, you need to install an app (browser or chat) which can route your communication through a proxy in conjunction with Orbot. Please read the related Hands-on Guides for using Orweb and Gibberbot with Orbot.

3.1 Advanced Usage

3.1.1 New Identity

If at any stage you want to appear to come from a new location, you can get a new identity from Orbot by swiping left or right on the green Orbot image. The image will briefly spin and then display You've switched to a new Tor Identity.

Figure 6: Getting a new Tor Identity

3.1.2 Using Bridges

If Tor access is restricted or you wish to disguise the fact that you are using Tor, you can configure Orbot to use bridges.

Step 1: Tap the icon at the top of the screen to be brought to the settings screen.

Step 2: Scroll down to the bridges section and check the box next to Use Bridges.

Figure 7: Enabling Bridges

Step 3: Tap the Bridges section underneath Use Bridges to be presented with a screen to enter the IP address of the bridge you want to use. Once correctly entered, tap . Restart Orbot to begin using the bridge.

Figure 8: Adding a bridge

Note: to learn more about how to get bridge addresses see the Tor Hands on Guide.

3.1.3 Auto Starting Orbot

To make sure you never forget to start Orbot it can be configured to start when you turn on your Android Device.

Step 1: Tap the icon at the top of the screen to be brought to the settings screen.

Step 2: Check the Start Orbot on boot option at the top of the settings screen.

Figure 9: Starting Orbot automatically