Riseup - dịch vụ thư điện tử bảo mật

Updated 11 August 2014

Hướng dẫn này đã lỗi thời

:Introduction

Trang chủ

https://mail.riseup.net

Yêu cầu cấu hình máy tính

 • Kết nối Internet

 • RiseUp hoạt động tốt nhất với trình duyệt Firefox

Bản quyền

 • Dịch vụ miễn phí

Yêu cầu đọc thêm

Mức độ: 1: Người mới bắt đầu, 2: Trung bình, 3: Trên trung bình, 4: Có kinh nghiệm, 5: Nâng cao

Thời gian cần thiết để có thể sử dụng công cụ: 20 phút

Những lợi ích bạn sẽ có được:

 • Một tài khoản thư điện tử không có quảng cáo và được xây dựng vì cộng đồng
 • Khả năng sử dụng hòm thư điện tử qua Internet hoặc dùng các chương trình quản lý thư điện tử phía người dùng và bảo mật truyền thông qua thư điện tử cá nhân trên một kết nối được mã hóa
 • Khả năng thay đổi địa chỉ hòm thư, thiết đặt kích thước hòm thư và mời những người khác sử dụng RiseUp

Các Dịch vụ Thư điện tử Tương tự:

Mặc dù RiseUp là dịch vụ thư điện tử bảo mật được quản lý bởi các nhà hoạt động đáng tin cậy về an ninh và bảo mật Internet, việc sử dụng một tài khoản thư điện tử khác thường có thể gây sự chú ý. Do vậy việc sử dụng một dịch vụ thư điện tử thông thường phổ biến ở quốc gia bạn có thể sẽ đáng quan tâm hơn. Với mục đích không để việc đưa ra quyết định sử dụng dịch vụ thư điện nào gây ảnh hưởng tới các yêu cầu về bảo mật tối thiểu. CHúng tôi đưa ra các điểm đáng cân nhắc khi chọn lựa dịch vụ thư điện tử sau:

 1. Dịch vụ thư điện tử đó có cho phép bạn sử dụng các kênh thông tin mã hóa (như https, và hỗ trợ mã hóa SSL cho các giao thức như IMAPs, POP3s, SMTPs) để truyền thông tin (bao gồm thông tin đăng nhập và thư điện tử), đồng thời không có các vấn đề liên quan tới mã hóa (ví dụ, các vấn đề liên quan tới chứng thực mã hóa) hay không?

 2. Các máy chủ thư điện tử có được quản lý bảo mật chặt chẽ hay không? Chúng có được vận hành bởi các chuyên gia cam kết bảo vệ tối đa thông tin của bạn? Bạn có tin cậy họ không to provide tiết lộ thông tin của bạn vì bất cứ lý do nào (thương mại, chính trị, tôn giáo, etc.) cho đối tượng khác?

 3. Bạn có nắm rõ vị trí đặt các máy chủ, chúng nằm trong vùng lãnh thổ nào hay nơi công ty cung cấp dịch vụ đăng ký hoạt động? Bạn có nhận thức rõ về ảnh hưởng của các thông tin trên với vấn đề an ninh và bảo mật thư điện tử và thông tin của bạn.

Tại nhiều nơi trên thế giới, Google Mail có thể là lựa chọn tốt thay thế cho RiseUp, với tính phổ biến cao mà không ảnh hưởng nhiều tới mức độ bảo mật thông tin (hãy nhớ đây là dịch vụ thư điện tử thương mại)

1.1 Những điều cần biết về công cụ này trước khi bạn bắt đầu

RiseUp là dịch vụ cung cấp và quản l‎ý thư điện tử bảo mật và dịch vụ lưu trữ cho cá nhân và các tổ chức hoạt động vì công bằng chính trì, xã hội. Vì đây là dịch vụ miễn phí, dung lượng hộp thư điện tử của bạn sẽ nhỏ hơn nhiều so với các nhà cung cấp khác sử dụng quảng cáo và không có bảo mật. Đồng thời, để đăng ký một tài khoản bạn cần có mã giới thiệu từ một thành viên đang sử dụng dịch vụ này hoặc từ những người tham gia Dự án Bảo mật Thông tin số. Chi tiết được đề cập bên dưới.

RiseUp hoạt động hoàn toàn dựa trên Secure Socket Layer (SSL)- Lớp mã hóa bảo mật – cung cấp một kênh kết nối bảo mật giữa máy tính của bạn và máy chủ của họ. Việc bảo mật được đảm bảo khi sử dụng các chương trình quản lý thư điện tử phía người dùng qua các kết nối bảo mật POP, IMAP, SMTP (đây là các giao thức được sử dụng bởi các chương trình quản lý thư điện tử để tải thư của bạn về từ máy chủ. Hãy xem thêm hướng dẫn sử dụng Mozilla Thunderbird để biết thêm chi tiết).

RiseUp hoàn toàn tương thích với Mozilla Thunderbird. Để xem hướng dẫn cài đặt Mozilla Thunderbird sử dụng với RiseUp , hãy xem Hướng dẫn thực hành Thunderbird.

Hướng dẫn Tạo một Tài khoản

Các mục trong trang này:

2.0 Các Phương pháp Khác nhau để Đăng ký một Tài khoản RiseUp

Có ba cách để đăng ký một tài khoản thư điện tử với RiseUp. Mỗi các đều đòi hỏi một bạn dành chút công sức và thời gian.

1). Các cá nhân hay tổ chức nhận được mã giới thiệu từ hai người dùng RiseUp . Để có thể đăng ký một tài khoản bằng cách này, bạn cần có hai mã giới thiệu. Để xem cách tạo mã giới thiệu, hãy xem Phần 4.3 Trang tạo mã giới thiệu.

2). Trực tiếp yêu cầu RiseUp cung cấp cho bạn một tài khoản. Cách này đòi hỏi bạn phải kiên nhẫn. Hãy nhớ rằng RiseUp hoạt động dựa trên sự tài trợ cũng như thiện chí và tinh thần của các tình nguyện viên.

3). Các thành viên tham gia Digital Security Project có thể nhận được các mã giới thiệu trong các đĩa NGO in a Box – Security edition.

Sau khi bạn nhận được các mã giới thiệu, hãy thực hiện các bước sau để đăng ký một tài khoản RiseUp miễn phí:

Bước 1. https://mail.riseup.net vào thanh địa chỉ trên trình duyệt của bạn:

Hình 1: Trang chủ RiseUp

Lưu ý: Hãy để ý phần https:// trên thanh địa chỉ. Phần này xác định rằng bạn đang sử dụng một kết nối bảo mật qua SSL. Một thông báo màu xanh bên dưới trường nhập mật khẩu thông báo kết nối của bạn được mã hóa. Để xem thêm về vấn đề này, hãy xem Sách Hướng dẫn chương 7. Hướng dẫn Bảo mật Truyền thông qua Internet hoặc https://help.riseup.net/security.

Bước 2. Nhấn để mở trang Yêu cầu tài khoản:

Hình 2: Trang Yêu cầu mở tài khoản RiseUp

Bước 3. Nhấn để hiện trang RiseUp Request an email account - About our email service.

Quan trọng: Bạn phải chọn những lựa chọn sau để tiếp tục quá trình tạo tài khoản RiseUp :

Bước 4. Sau khi đọc kỹ các chính sách khác nhau của RiseUp, nhấn:

Chọn: I accept RiseUp .net's social contract.

Chọn: I accept RiseUp .net's privacy policy.

Chọn: I accept RiseUp .net's terms of service.

Bước 5. Nhấn )) để tiếp tục điền thông tin yêu cầu: Account Information (Thông tin tài khoản), Password (Mật khẩu), Mutual aid (Tài trợ) và Activation (Kích hoạt).

2.1 Mẫu thông tin Tài khoản

Bước 6: Nhập tên người dùng cho tài khoản này. Thông tin này sẽ được sử dụng để đăng nhập và chính là địa chỉ hộp thư điện tử của bạn (ví dụ, bạn nhập ‘ssayyed’ vào trường tên người dùng nếu bạn muốn địa chỉ hộp thư của mình là ssayyed@riseup.net r@riseup.net.

Quan trọng: Không sử dụng dấu cách giữa cách, dấu phảy hoặc dấu chấm trong trường tên này.

Hình 3: Mẫu điền thông tin Tài khoản đầy đủ

Nhấn: khi bạn đã chọn được một tên người dùng chưa được sử dụng. Tiếp tục với mẫu thông tin Mật khẩu (Password)

Lưu ý: Nếu tên bạn chọn đã bị sử dụng thì bạn sẽ được yêu cầu chọn một tên khác

2.2 Thông tin mật khẩu

In the Password form, you must create both a security question and answer, and a strong password to protect your account, otherwise you will not be permitted to proceed any further in the account creation process. RiseUp encourages you to create these in the event that you forget your password. However, this well-intentioned measure unfortunately also presents a security risk.

Trong phần thông tin Mật khẩu, Bạn phải tạo một cặp câu hỏi và trả lời bảo mật, cũng như tạo một mật khẩu mạnh để bảo vệ tài khoản thư điện tử, nếu không bạn sẽ không thể thực hiện các bước tiếp theo. RiseUP khuyến nghị bạn nên thực hiện điều này đề phòng trường hợp bạn quên mật khẩu. Tuy nhiên, phương pháp này ẩn chứa rủi ro an ninh bảo mật.

For instance, your adversary may only have to correctly guess the answer, or intercept a new password being sent to you. We strongly recommend that you spoil the answer to your question, to remove any threat of someone guessing the answer to your secret question. This can be done by spoiling the two fields as shown in the example below:

Ví dụ, kẻ thù của bạn chỉ phải đoán câu trả lời hoặc tìm cách chặn mật khẩu mới khi nó được gửi tới hộp thư của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đưa ra câu trả lời sai cho câu hỏi để loại trừ khả năng ai đó đoán được câu trả lời cho câu hỏi bí mật. Việc này có thể thực hiện như dưới đây:

Hình 4: Ví dụ về câu hỏi và câu trả lời không liên quan

Cảnh báo: Điều này cũng có nghĩa là bạn không thể lấy lại mật khẩu khi bị mất. Bạn cần phải có cách để ghi nhớ nó! Đây là cách bảo mật tốt nhất, (nếu không phải lài cách thuận tiện nhất).

Mật khẩu đăng nhập tài khoản RiseUp là thành tố quan trọng nhất bảo mật tài khoản của bạn. Bạn cần chọn một mật khẩu đủ mạnh. Để có thêm hướng dẫn, hãy xem Sách Hướng dẫn chương 3. Làm thế nào để tạo và duy trì mật khẩu bảo mật và hướng dẫn thực hành KeePass.

Hình 5: Nhập Mật khẩu đầy đủ trong phần thông tin Mật khẩu

Bước 8. Nhấn )) để tiếp tục phần thông tin tài trợ.

2.3 Thông tin Tài trợ

RiseUp hoàn toàn phụ thuộc vào sự tài trợ về vật chất và công sức của những cá nhận hảo tâm. Dù những khoản tài trợ tài chính cho các hoạt động của mình là rất cần thiết và chính đáng, RiseUp cũng khuyến khích người dùng hỗ trợ tài chính cho các dự án về công bằng xã hội tại địa phương. Việc đóng góp của cá nhân hay tổ chức bạn là hoàn toàn tự nguyện.

Chú ý: Quyết định liên quan tới đóng góp ở trên không ảnh hưởng tới việc tạo một tài khoản thư điện tử. Bạn vẫn có thể tiếp tục để tạo một tài khoản RiseUp miễn phí.

Hình 6: Mẫu thông tin tài trợ

Bước 9: Nhấn để tiếp tục với thông tin kích hoạt.

2.4 Mẫu thông tin kích hoạt

Bạn được yêu cầu nhập các mã giới thiệu vào mẫu Kích hoạt.

Bước 10. Nhập các mã giới thiệu vào trường tương ứng.

Hình 7: Mẫu Kích hoạt đầy đủ

Bước 11. Nhấn: để hoàn thành việc tạo tài khoản RiseUp:

Hình 8: Hoàn thành việc tạo tài khoản

Tài khoản của bạn được tạo và sẵn sàng sử dụng. Hãy truy cập mail.RiseUp.net để sử dụng hộp thư của bạn. Để xem trợ giúp, hãy vào help.riseup.net.

Bước 12: Nhấn: để quay về Hình 2.

Chúc mừng! Bạn đã hoàn thành việc tạo một tài khoản RiseUp và sẽ quay về Hình 2: Yêu cầu khởi tạo một tài khoản *RiseUp*** .

Hướng dẫn Truy cập Hộp thư RiseUp

Các mục trong trang này:

Hướng dẫn Đăng nhập vào Tài khoản RiseUp của bạn

Để đăng nhập vào hộp thư RiseUp, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1. Mở trang chủ RiseUp với kết nối bảo mật SSL:
https://mail.riseup.net/.

Hình 1: Trang đăng nhập tài khoản RiseUp

Trang chủ thư điện tử của RiseUp gồm phần đăng nhập ở phía bên trái và phần Tin tức ở phía bên phải.

Chú ý: Có hai hệ thống thư điện tử cho bạn chọn. IMP webmail phù hợp với các giao diện không phải tiếng Anh.

Bước 2. Nhập thông tin Tên đăng nhậpMật khẩu vào các trường tương ứng trong Squirrelmail hoặc IMP webmail. Không gõ vào phần ‘@riseup.net’ trong trường User (tên đăng nhập).

Tùy chọn: Chọn ngôn ngữ bạn sử dụng từ hộp chọn Language trong IMP Webmail nếu cần thiết.

Bước 3: Chọn để hiển thị hộp thư của bạn như sau:

Hình 2: Hộp thư RiseUp Squirrel Webmail Account

Tùy chọn: Nếu bạn chủ yếu viết và nhận thư điện tử bằng các ký tự không phải Latin, có thể bạn muốn sử dụng thiết đặt riêng cho tài khoản này. Chọn từ trình đơn phía trên cùng màn hình. Cửa sổ tùy chọn của Squirrelmail sẽ hiện lên.

Hình 3: Tùy chọn Squirrel Mail

Bước 4: Nhấn để hiển thị các Thiết đặt

Hình 4: Tùy chọn SquirrelMail - Khung các thiết đặt

Bước 5. Xác định Ngôn ngữ trong danh sách xổ xuống như trong hình 4 phía trên, và chọn ngôn ngữ thích hợp cho thư điện tử của bạn.

Tùy chọn này giúp xác định bộ mã bạn dùng để gửi và nhận thư điện tử.

3.1 Hướng dẫn sử dụng Virtual Keyboard (Bàn phím ảo)

Nếu bạn sử dụng một máy tính công cộng (ở quán café Internet, trung tâm cộng đông hay thư viện…), bạn có thể chọn nhập mật khẩu bằng bàn phím ảo. Điều này giúp tăng cường bảo mật chống lại các phần mềm key-logger (phần mềm ghi lại các phím được gõ). Các chương trình key-logger được thiết kế để giám sát các phím trên bàn phím được gõ bởi người sử dụng nhằm phát hiện các mật khẩu, tên đăng nhập cũng như các thông tin quan trọng khác. Bàn phím ảo giúp tránh nguy cơ này bằng các cho phép người dùng nhập mật khẩu sử dụng chuột máy tính.

Để sử dụng Bàn phím Ảo của RiseUp, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 1. Mở trang chủ RiseUp bằng kết nối mã hóa với SSL: https://mail.riseup.net/

Bước 2. Nhấn để mở cửa sổ thông tin Đăng nhập RiseUp như sau:

Hình 5: Trang Đăng nhập RiseUp

Bước 3. Nhấn để kích hoạt Bàn phím Ảo RiseUp như sau:

Hình 6. Bàn phím ảo trong RiseUp

Bước 4. Nhấn chuột vào các phím khác nhau để nhập mật khẩu.

Bước 5. Nhấn để truy cập tài khoản RiseUp của bạn.

Hướng dẫn thay đổi các thiết đặt cho tài khoản thư điện tử

Các mục trong trang này:

4.0 Hướng dẫn Thay đổi các Thiết đặt cho Tài khoản của bạn

RiseUp cho phép bạn thay đổi các thiết đặt trong tài khoản thư. Bạn có thể đặt kích cỡ hộp thư, thay đổi tên tài khoản, địa chỉ và những thiết đặt khác. Bạn cũng có thể tạo các mã giới thiệu để giúp bạn bè hoặc đồng nghiệp đăng ký tài khoản RiseUp .

Bước 1. Mở trang thiết đặt trong tài khoản RiseUp : https://user.riseup.net/

Hình 1: Trang user.riseup.net

Bước 2. Nhập thông tin đăng nhập vào trường UsernamePassword.

Bước 3. Nhấn để kích hoạt cửa sổ sau:

Hình 13: Trang quản lý thông tin người dùng

4.1 Cửa sổ Các Thiết đặt

Cửa sổ My Settings hiển thị những thông tin bạn đã nhập ở phần 2.1 Mẫu thông tin Tài khoản.

Bước 1. Nhấn để mở

Hình 3: Cửa sổ các Thiết đặt

Ở cửa sổ này, bạn có thể thay đổi tên đăng nhập. Điều này có nghĩa là địa chỉ hộp thư của bạn sẽ thay đổi. Tên mới được chọn phải có sẵn. Tại đây bạn cũng có thể thay đổi những thông tin khác như hộp thư thay thế, mật khẩu,…

Bước 1. Nhập thông tin mới, và nhấn , thông tin sau hiện lên:

Hình 4: Thay đổi các thiết đặt được thực hiện thành công

4.2 Trang thiết đặt hòm thư

Trang Thiết đặt hòm thư cho phép bạn thay đổi hoặc kiểm tra các thông tin liên quan tới hộp thư. Bạn có thể đặt ‘quota’ hay không gian lưu trữ dự trữ cho tài khoản của bạn trên máy chủ RiseUp.

Bước 1. Nhấn để mở cửa sổ:

Hình 5: Trang thiết đặt Hộp thư

Bước 2. Nhập thông tin (số) vào trường Quota.

Lưu ý rằng kích thước hộp thư của bạn bị giới hạn ở 47 megabytes. Dung lượng này đủ cho một hộp thư liên lạc quan trọng. Nếu bạn muốn gửi/nhận những tệp đính kèm lớn, RiseUp có thể không phải là lựa chọn tối ưu.

Bạn cũng có thể tạo các ‘alias’ cho tài khoản tại đây. Alias giống như các bí danh cho tài khoản của bạn. Trong khi tài khoản chính vẫn giữ nguyên, những người khác còn có thể gửi thư tới các bí danh của bạn.

Hình 6: Aliases - Bí danh

Ví dụ: tài khoản ssayyed@riseup.net phía trên có hai bí danh (aliases). Những thư gửi tới [ssafeandsecure @riseup.net](safeandsecure t@riseup.net) và salsaytest@riseup.net sẽ được gửi tới địa chỉ chính. Điều này có thể giúp giữ kín địa chỉ chính của bạn.

Bước 4. Nhấn để lưu các bí danh vừa tạo.

4.3 Trang tạo mã giới thiệu

Trang tạo mã giới thiệu cho phép bạn tạo ra các mã giới thiệu để mời bạn bè và đồng nghiệp sử dụng RiseUp .

Quan trọng: Để tạo một tài khoản mới cần có hai mã giới thiệu từ hai người dùng khác nhau. Bạn có thể tạo bao nhiêu mã giới thiệu tùy thích.

Bước 1. Nhấn để mở cửa sổ sau:

Hình 7: Trang tạo mã giới thiệu

Bước 2. Nhấn để tạo mã giới thiệu như sau:

Hình 8: Tạo mã giới thiệu

Chú ý: Mỗi mã giới thiệu chỉ có thời hạn dùng một tháng.

Bước 3. Nhấn để in một bản mã giới thiệu và gửi mã giới thiệu này cho người muốn đăng ký tài khoản với RiseUp .

Bước 4. Nhấn để thoát khỏi cửa sổ Người dùng:

Câu hỏi Thường gặp và Tổng kết

5.0 Câu hỏi Thường gặp và Tổng kết

Muhindo và Salima rất phấn khởi vì RiseUp rất dễ sử dụng, và ấn tượng bởi cam kết vì những giá trị cộng đồng của họ. Tuy nhiên, họ vẫn còn một số thắc mắc. May thay, người cha Asani có thể giúp giải đáp những thắc mắc này.

Câu hỏi: Trong trường hợp nào thì nên dùng IMP hơn là Squirrelmail?

Trả lời: Câu hỏi rất hay! Về cơ bản thì hai hệ thống này không có sự khác biệt. Nếu vì lý do nào đó, một trong hai hệ thống không hoạt động, hay được tạm dừng để bảo trì thì con có thế sử dụng hệ thống còn lại như bình thường. Tuy nhiên, dịch vụ IMP hỗ trợ các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh tốt hơn.

Câu hỏi: Khi con tạo mới một tài khoản, con thấy không cần phải nhập bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Trả lời: Đúng vậy, con không bị yêu cầu làm như vậy. Đừng quên thay đổi mật khẩu trong vòng 3 đến 6 tháng nhé.

Câu hỏi: Bây giời con và Muhindo đều có mật khẩu RiseUp, làm sao để có thể tạo một tài khoản cho cha?

Trả lời: Cả hai con cần phải tạo mã giới thiệu và gửi cho cha. Khi đăng ký, cha sẽ cần dùng hai mã giới thiệu đó.

Lưu ý: Vì RiseUp phụ thuộc vào nguồn tài trợ và thiện chí cũng như công sức của các tình nguyện viên, so với các nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử thương mại chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiện, RiseUp đã cho đưa ra một dịch vụ miễn phí nguồn mở tương tự Facebook, là Crabgrass. Dịch vụ này cung cấp nhiều tính năng đã được chứng nhận về mức độ an ninh và bảo mật hướng tới các Tổ chức Dịch vụ Cộng đồng (Community Service Organizations - CSO) hoặc các Tổ chức Phi Chính phủ (Non-Governmental Organizations - NGO), cũng như các tổ chức hoạt động trực tiếp ở mức cơ sở. Đầy tham vọng, cam kết và mạnh mẽ, RiseUp tham gia cung cấp các dịch vụ thư điện tử rất cạnh tranh và mang tính cách mạng trong tương lai gần:

 • Collaborative Document Editing (etherpad) - Dịch vụ Soạn thảo Tài liệu Cộng tác : Dịch vụ này cho phép nhiều người dùng có thể soạn thảo cùng một tài liệu tại một thời điểm.

 • Encrypted Internet Proxy (openvpn) - Máy chủ Ủy quyền Internet Bảo mật: Dịch vụ này cho phép bạn truy cập Internet thông qua một máy chủ ủy quyền được mã hóa bảo mật giống như Tor.

 • Real-Time Chat (XMPP) - Nhắn tin Thời gian Thực: Dịch vụ này cho phép bạn nhắn tin theo thời gian thực và là dịch vụ của RiseUp tương tự như nhắn tin trong GmailMicrosoft Instant Messaging.

5.1 Câu hỏi tổng kết

 • Sự khác nhau giữa việc đọc thư trên máy chủ thư điện tử và dùng một chương trình quản lý thư điện tử phía người dùng?

 • Secure Socket Layer (SSL) là gì và nó hoạt động như thế nào?

 • Bàn phím ảo (Virtual Keyboard) là gì và nó hoạt động thế nào?

 • Làm sao để thêm một bí danh (alias) cho địa chỉ thư của bạn?

 • Một mã giới thiệu được tạo ra sẽ tồn tại trong bao lâu?