سلب مسئولیت

نرم‌افزارها و سندها در این مجموعهٔ «امنیت در جعبه» همان‌گونه هستند که در مجموعه آمده‌اند و با شفافیت از تمام تضمین‌های مستقیم و تلویحی یا هر نوع شرایط خاصی از جمله تضمین‌های تلویحی تجارتی و مناسب بودن برای اهدافی خاصی که سند سلب مسئولیت اجازه می‌دهد سلب مسئولیت می‌کنیم. بنابراین خط مقدم مدافعان، تعاونی تکتیکال تکنولوژی یا هر نهاد مرتبط با آن‌ها یا نمایندهٔ آن‌ها مسئولیت هیچ گونه آسیب مستقیم، غیرمستقیم، تصادفی، ویژه، خاص یا معمول را نمی‌پذیرند (از جمله مبادلهٔ کالا یا خدمات؛ از دست رفتن اطلاعات، استفاده یا سود مالی؛ یا خراب‌کاری تجاری)؛ حتی هر گونه آسیب ناشی از هر گونه استفاده یا ناتوانی از استفاده از این نرم‌افزار حتی اگر هشدار احتمال چنین صدمه‌ای داده شده باشد. هیچ چیزی در این سند سلب مسئولیت تاثیری بر حقوق قانونی شما ندارد.