Security in a Box - ابزارها و تاکتیک های امنیت دیجیتال

امنیت در یک جعبه، یک کتابچه امنیت دیجیتال برای فعالان و مدافعان حقوق بشر در سرتاسر جهان است.

اگر مفهوم امنیت دیجیتال برای شما تازگی دارد، کتابچه Tactics Guides (راهنمای تاکتیک ها) اصول اولیه شامل توصیه هایی در مورد نحوه استفاده امن تر از شبکه های اجتماعی تلفن های همراه را به شما می آموزد. کتابچه Tool Guides (راهنمای ابزارها) شامل دستورالعمل های گام-به-گام برای کمک به شما در رابطه با چگونگی نصب و استفاده از اصلی ترین نرم افزارها و خدمات امنیت دیجیتال است.

کتابچه Community Guides (راهنمای انجمن ها) حاوی اطلاعاتی در مورد گروه های خاصی از افراد – گاها در مناطق معین – که با تهدید های شدید دیجیتال روبرو می باشند، است. این کتابچه شامل توصیه هایی در زمینه ابزارها و تاکتیک هایی مربوط به نیازهای این گروه های خاص است.

امنیت در یک جعبه محصول مشترک Front Line Defenders و Tactical Technology Collective با همکاری شبکه ای جهانی از فعالان، مربیان، و کارشناسان امنیت دیجیتال است.

تاکتیک ها

These tactics guides cover digital security basics and identify tools related to each topic

لینوکس

Step-by-step guides on digital security tools for GNU/Linux

ویندوز

Step-by-step guides on digital security tools for Microsoft Windows

اندروید

Step-by-step guides on digital security tools for Google Android

اینترنت

Guides to web-based services and using social networks safely