Security in a Box - các công cụ và chiến thuật về an ninh số

Security in-a-Box là một bộ hướng dẫn về an ninh kỹ thuật số cho các nhà hoạt động và bảo vệ nhân quyền trên khắp thế giới.

Nếu bạn chưa biết gì về an ninh kỹ thuật số, thì phần Hướng dẫn Chiến thuật có tư vấn về tất cả các nguyên tắc cơ bản, bao gồm tư vấn về cách sử dụng các nền tảng mạng xã hội và điện thoại di động một cách an toàn hơn. Phần Hướng dẫn Các công cụ sẽ hướng dẫn cho bạn từng bước một trong việc cài đặt và sử dụng các phần mềm và dịch vụ an ninh kỹ thuật số cần thiết nhất.

Phần Hướng dẫn Cộng đồng thì tập trung vào một nhóm người cụ thể — đôi khi ở một số vùng cụ thể — những người phải đối mặt với các mối đe dọa kỹ thuật số nghiêm trọng. Phần này bao gồm cả việc tư vấn thiết kế các công cụ và chiến thuật có liên quan đến như cầu của các nhóm cụ thể.

Security in-a-Box được phán triển chung bỡi Front Line DefendersTactical Technology Collective, cùng với một mạng lưới toàn cầu của các nhà hoạt động, giảng viên, và các chuyên gia bảo mật kỹ thuật số.

Chiến thuật

These tactics guides cover digital security basics and identify tools related to each topic

Linux

Step-by-step guides on digital security tools for GNU/Linux

Windows

Step-by-step guides on digital security tools for Microsoft Windows

Android

Step-by-step guides on digital security tools for Google Android

Web

Guides to web-based services and using social networks safely