Giới thiệu về Security-in-a-Box

Mục lục

...Đang tải mục lục...

  Security in a Box (SiaB) là một dự án của Front Line Defenders.

  Kể từ khi triển khai vào năm 2007 với sự hợp tác của Tactical Technology Collective, dự án này đã được Front Line Defenders chỉnh sửa đáng kể vào năm 2021 và vẫn trong quá trình cập nhật liên tục.

  Mục đích chính của dự án Security in a Box là giúp đỡ những người bảo vệ nhân quyền trên toàn cầu vì công việc của họ sẽ khiến họ gặp rủi ro. Dự án này đã được công nhận trên toàn thế giới là nguồn thông tin căn bản để giúp những người hoạt động nhân quyền đang gặp nguy hiểm có thể bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật kỹ thuật số cho họ.

  Security in a Box là bộ công cụ sử dụng mã nguồn mở, miễn phí và được lưu trữ trên Gitlab.com.

  Nếu bạn muốn gửi phản hồi cho chúng tôi hoặc đóng góp cho dự án Security in a Box, vui lòng làm theo [hướng dẫn trong tệp Readme của dự án SiaB trên Gitlab](https://gitlab.com/securityinabox/securityinabox.gitlab.io/- /blob/main/readme.md).

  Truy cập Security in a Box ẩn danh

  Để truy cập Security in a Box ẩn danh thông qua trình duyệt Tor, bạn có thể tham khảo dịch vụ onion dưới đây:

  http://lxjacvxrozjlxd7pqced7dyefnbityrwqjosuuaqponlg3v7esifrzad.onion/en/

  Giới thiệu về tổ chức Front Line Defenders

  Front Line Defenders được thành lập với mục đích cụ thể là bảo vệ những người bảo vệ nhân quyền gặp rủi ro, những người đấu tranh ôn hoà vì bất kỳ quyền gì hoặc tất cả các quyền được ghi trong Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ quát (UDHR). Front Line Defenders hướng đến mục tiêu giải quyết một số nhu cầu do người bảo vệ nhân quyền chỉ ra, bao gồm bảo vệ, kết nối mạng, đào tạo và tiếp cận với các tổ chức quốc tế có thể đại diện họ hành động.

  Các nhà tài trợ

  Dự án Security in a Box được hỗ trợ bởi Hivos, Internews, Sida, Oak Foundation, Sigrid Rausing Fund, AJWS, Open Society Foundations, Ford Foundation, và EIDHR.

  Trang web này được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, nội dung của trang web này do Front Line Defenders chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu.

  Giấy phép

  Dự án này được cấp phép theo Giấy phép Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Unported. Chúng tôi đặt biệt khuyến khích việc tái sử dụng tài liệu của Security in a Box.