Phần mềm Bảo vệ Quyền Riêng tư Android Privacy Guard (APG) cho các Thiết bị Android

Đã cập nhật15 December 2014

Hướng dẫn này không còn được bảo trì nữa

Android Privacy Guard (APG) là ứng dụng nguồn mở miễn phí cho các thiết bị Android, được phát triển bởi Thialfiar, cho phép bạn mã hóa và giải mã các tệp riêng rẽ và thư điện tử. Chương trình nhằm cung cấp khả năng mã hóa OpenPGP cho các thiết bị Android mặc dù không phải mọi tính năng của Open PGP đều đã được cài đặt trong chương trình. Chương trình cho phép sử dụng cặp khóa Công khai/Riêng để mã hóa các tệp tin riêng rẽ theo phương thức mã hóa không đồng bộ, bảo mật các tệp sử dụng mật khẩu. Để sử dụng thư điện tử mã hóa, chúng tôi khuyên dùng kết hợp với chương trình K9, một tiện tích thư điện tử phía máy khách, được chúng tôi giới thiệu tại Hướng dẫn Thực hành.

Trang chủ

Yêu cầu Điện thoại

 • Android 1.5 hoặc cao hơn

Phiên bản sử dụng trong hướng dẫn này

 • 1.0.8

Bản quyền

 • Phần mềm Nguồn mở Miễn phí (FOSS) (Bản quyền Apache 2.0)

Yêu cầu Đọc thêm

Mức độ khó: 1: Bắt đầu, 2: Trung bình (mã hóa tệp), 3: Khá (thư điện tử mã hóa), 4: Yêu cầu Kinh nghiệm, 5: Nâng cao

Thời gian tìm hiểu để sử dụng tiện ích: 10 phút (mã hóa tệp)

Những điều bạn sẽ đạt được:

 • Khả năng sử dụng mã hóa cho các tệp riêng rẽ và sử dụng liên lạc thư điện tử có mã hóa

Tải về Andoid Privacy Guard

Từ trang web chính thức

 • Hãy đọc phần giới thiệu Hướng dẫn Thực hành
 • Nhấn vào biểu tượng APG bên dưới để mở trang http://www.thialfihar.org/projects/apg/
 • Cuộn xuống phần download (tải về) và bạn có thể quét mã QR để tải về và cài đặt chương trình.

Từ F-Droid (Kho Phần mềm Nguồn mở Miễn phí Android)

 • Bạn cũng có thể cài đặtl APG từ F-Droid là một kho phần mềm miễn phí nguồn mở cho Android
 • Sau khi cài đặt, nhấn chọn để khởi động chương trình

APG:

1.1 Những điều bạn cần biết về tiện ích trước khi bắt đầu

 • APG tích hợp với tiện ích thư điện tử phía máy khách K9 cho Android khiến việc mã hóa thư điện tử trở nên đơn giản và dễ sử dụng. Tuy nhiên bạn cần biết việc mã hóa Thư điện tử hoạt động như thế nào. Điều này được giải thích trong phần Bảo mật Thư điện tử Nâng cao.
 • APG có thể được sử dụng để mã hóa và giải mã các tệp trên thiết bị của bạn sử dụng mật khẩu hoặc khóa Công khai/Riêng.

2. Hướng dẫn Cài đặt và sử dụng APG

2.0 Hướng dẫn Cài đặt APG

2.1 Hướng dẫn sử dụng APG để mã hóa và giải mã


2.0 Hướng dẫn Cài đặt APG

Bước 1. Tải về ứng dụng từ Google Play. Một cách khác, bạn có thể tải về ứng dụng từ trang chủ của dự án hoặc từ kho F-Droid, để tải về từ các nguồn này bạn sẽ phải cho phép việc cài đặt từ các nguồn ‘không rõ ràng’ (‘unknown’) trong mục Thiết đặt (Settings) và Bảo mật (Security).

Bước 2. Cài đặt ứng dụng bằng cách nhấn chạm vào nút Cài đặt (Install).

Bước 3. Xác nhận (Confirm) cho phép yêu cầu bởi ứng dụng và nhấn chạm Chấp nhận & Tải về (Accept & download).

Bước 4. Nhấn chạm Mở (Open) để chạy ứng dụng lần đầu tiên.

Không cần có thêm bước cài đặt nào nữa để sử dụng mã hóa tệp với mật khẩu. Nếu bạn muốn sử dụng AGP kết hợp với tiện tích thư điện tử phía máy khách k9, hãy xem phần Hướng dẫn Sử dụng K9+APG

2.1 Hướng dẫn sử dụng APG để mã hóa và giải mã tệp tin.

Bước 1. Sau khi khởi động APG, nhấn chọn .

Bước 2. Chọn mã hóa tệp bằng cách nhấn biểu tượng thư mục và chọn tệp trong chương trình quản lý tệp.

Bước3. Nếu bạn muốn xóa tệp tin gốc sau khi tệp tin đã được mã hóa, hãy chọn Delete after encryption (Xóa tệp gốc sau khi mã hóa). Tùy chọn này được khuyên dùng trong hầu hết các tình huống.

Bước 4. Ở phía dưới cửa sổ bạn có thể chọn một trong hai phương thức mã hóa: mã hóa với Khóa Công khai hoặc với Mật khẩu (bằng cách nhấn chạm vào mũi tên trái hoặc phải). Nếu bạn chưa tạo cặp khóa Công khai/Riêng và không thành thạo về khóa Công khai/Riêng, hãy chọn Pass phrase (Mật khẩu).

Bước 5. Nhập vào một đoạn mật khẩu và nhập lại thêm một lần nữa để xác nhận. Để đảm bảo về mật khẩu bảo mật, hãy xem Hướng dẫn Sử dụng chương 3. Làm thể nào để tạo và duy trì mật khẩu bảo mật.

Bước 6. Nhấn chọn Encrypt (Mã hóa)

Hình 1: Các tùy chọn mã hóa.

Bước 7. Cửa sổ kế tiếp sẽ yêu cầu bạn nhập tên cho tệp mã hóa. Nếu bạn nhấn OK mà không thay đổi gì thì tệp được mã hóa sẽ được lưu vào thư mục APG với tên gốc của tệp và phần mở rộng ".gpg".

Quan trọng: nếu bạn thay đổi tên của tệp, hãy chắc chắn phần mở rộng của tệp mới là ".gpg"

Hình 2: Chọn tên tệp.

Bước 8. Thiết bị sẽ thực hiện việc mã hóa tệp được chọn. Tùy theo dung lượng của tệp, việc mã hóa có thể mất một chút thời gian.

Bước 9. Để giải mã hóa, nhấn chọn

Bước 10. Chọn tệp tin babj muốn giải mã. Bạn có thể dùng tùy chọn delete after decryption (xóa tệp gốc sau khi giải mã) nếu bạn muốn tệp gốc, không được mã hóa sẽ được xóa đi.

Hình 3: Chọn tệp để mã hóa

Bước 11. Một cửa sổ xuất hiện yêu cầu bạn nhập mật khẩu: nhập mật khẩu khi màn hình xuất hiện.

Hình 4: Nhập mật khẩu.

Bước 12. Một cửa sổ xuất hiện yêu cầu lưu tệp được giải mã vào vị trí nào trên thiết bị và tên của tệp. Thiết lập mặc định sẽ vẫn là thư mục APG.

Hình 5: Chọn tên cho tệp mã hóa

Bước 13. Thiết bị sẽ thực hiện việc giải mã tệp được chọn. Tùy vào dung lượng của tệp tin, việc này có thể mất một chút thời gian.