Các công cụ liên quan

Cập nhật22 February 2022

Mục lục

...Đang tải mục lục...

  Sử dụng các công cụ sau để tạo và lưu trữ mật khẩu mạnh cũng như để bảo vệ thiết bị và tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cách tạo và lưu trữ mật khẩu mạnh.

  Hướng dẫn công cụ trong Security in a Box

  KeePassXC

  KeePassDX

  Tạo và lưu trữ mật khẩu mạnh

  Ứng dụng KeePassXC

  (Linux, Mac, Windows)

  Đây là trình quản lý mật khẩu miễn phí sử dụng mã nguồn mở dành cho máy tính

  Tải KeepassXC tại đây | Xem hướng dẫn của chúng tôihướng dẫn của nhà phát triển

  Ứng dụng KeePassDX

  (Android)

  Đây là trình quản lý mật khẩu miễn phí sử dụng mã nguồn mở dành cho điện thoại và máy tính bảng Android

  Tải xuống tại Google Play hoặc F-Droid | Xem hướng dẫn của chúng tôihướng dẫn của nhà phát triển

  Ứng dụng Strongbox

  (iOS, Mac)

  Đây là trình quản lý mật khẩu miễn phí sử dụng mã nguồn mở dành cho iPhone và Mac

  Tải xuống tại Apple's iOS App Store hoặc Apple's Mac App Store | Xem hướng dẫn của nhà phát triển

  Ứng dụng Bitwarden

  (Android, iOS, Linux, Mac, Windows)

  Đây là trình quản lý mật khẩu trực tuyến sử dụng mã nguồn mở với các tùy chọn miễn phí, trả phí hoặc tự lưu trữ

  Tải xuống tại website của nhà phát triển, Apple's iOS App Store hoặc Google Plaly | Xem tài liệu hướng dẫn của nhà phát triển

  Xác thực 2 yếu tố (2FA)

  Ứng dụng Aegis

  (Android)

  Đây là ứng dụng sử dụng mã nguồn mở và miễn phí để quản lý mã thông báo xác thực hai yếu tố (MFA, 2FA)

  Tải xuống tại Google Play hoặc F-Droid | Xem hướng dẫn của nhà phát triển

  Ứng dụng Raivo OTP

  (iOS, Mac)

  Đây là ứng dụng sử dụng mã nguồn mở và miễn phí để quản lý mã thông báo xác thực hai yếu tố (MFA, 2FA)

  Tải xuống tại Apple's iOS App Store hoặc Apple's Mac App Store