Yasal Uyarı

Security in a Box içindeki yazılım ve belgeler bir kutu içinde oldukları halde temin edilmişlerdir ve söz konusu paket bakımından her türlü aşikar ve üstü kapalı garantiler veya şartlar da dâhil olmak üzere, söz konusu paketin ticari açıdan kullanılabilirliği, belirli bir amaç için olan uygunluğu da dâhil, ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla ve izin verilen ölçüde, her türlü garantiyi hariç tuttuğumuzu ve sorumluluğu açıkça reddettiğimizi beyan ederiz. İşbu yazılımın kullanılmasından veya kullanılamamasından kaynaklanan her türlü doğrudan, dolaylı, tali, özel, örnek veya dolaylı hasarlar (ikame mal veya hizmetlerin tedarik edilmesi, kullanım kaybı, kar veya veri kayıpları, veya işlerin kesintiye uğraması da dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bakımından, söz konusu hasarların meydana gelebileceği tavsiye edilmiş olsa dahi, Front Line Defenders, Tactical Technology Collective veya bunların herhangi bir temsilcisinin hiçbir koşulda ve hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını iş burada beyan ederiz. İşbu sorumluluğu reddi hükümleri içinde ifade edilen hiçbir husus kanunlardan kaynaklanan haklarınızın hiçbirini etkilemez.