Sorumluluk Reddi Beyanı

Security in a Box koleksiyonundaki yazılım ve belgeler olduğu gibi sağlanmaktadır ve ticarete elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın ve izin verilen ölçüde her türlü açık ve zımni garantiyi hariç tuttuğumuzu ve sorumluluğu açıkça reddettiğimizi beyan ederiz.İşbu yazılımın, kullanılmasından veya kullanılamamasından kaynaklanan, herhangi bir sorumluluk teorisi kapsamında ortaya çıkan, her türlü doğrudan, dolaylı, tali, özel, örnek teşkil eden veya dolaylı olarak ortaya çıkan hasarlar (ikame mal veya hizmetlerin tedarik edilmesi, kullanım kaybı, kar veya veri kayıpları, veya islerin kesintiye uğraması da dâhil, ancak bunlarla sinirli olmamak üzere) bakımından, söz konusu hasarların meydana gelebileceği tavsiye edilmiş olsa dahi, Front Line Defenders, Tactical Technology Collective veya bunların herhangi bir temsilcisinin hiçbir koşulda ve hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını is burada beyan ederiz. İşbu sorumluluğu reddi hükümleri içinde ifade edilen hiçbir husus kanunlardan kaynaklanan haklarınızın hiçbirini etkilemez.