Thiết đặt Bảo mật Cơ bản cho Các Thiết bị Android

Updated 10 February 2015

Hướng dẫn này đã lỗi thời

Các mục trong trang này:


1.1 Truy cập điện thoại của bạn

Bước 1. Thiết đặt Sim Card Lock (Khóa thẻ SIM), trong phần System -> Security -> Sim and Lock Settings (Hệ thống->Bảo mật->Thiết đặt thẻ SIM và Khóa máy). Phần này yêu cầu bạn phải nhập mã PIN để mở khóa thẻ SIM của bạn mỗi lần máy điện thoại của bạn được bật lên.

Bước 2. Thiết đặt chức năng Screen Lock (Khóa Màn hình), nằm ở phần System -> Security -> Screen Lock (Hệ thống->Bảo mật-> Khóa Màn hình), yêu cầu nhập mã, một dạng hình hoặc mật khẩu để mở khóa màn hình khi màn hình đã chuyển sang trạng thái bị khóa. Chúng tôi khuyên dùng tùy chọn PIN hoặc Password (mật khẩu) vì những tùy chọn này không bị giới hạn độ dài. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về tạo mật khẩu bảo mật mạnh trong chương 3. Làm thế nào để tạo và duy trì mật khẩu bảo mật.

Bước 3. Thiết đặt security lock timer (thời gian khóa bảo mật), để thực hiện việc tự động khóa điện thoại của bạn sao khoảng thời gian nhất định được chọn. Bạn có thể chọn giá trị khoảng thời gian xác định phù hợp, tùy thuộc vào việc bạn muốn sau bao lâu bạn muốn muôn chuyển từ chế độ khóa sang chế độ mở khóa.

1.2 Mã hóa Thiết bị

Bước 4. Nếu thiết bị của bạn chạy Android phiên bản 4.0 hoặc cao hơn, bạn nên bật tính năng device encryption (mã hóa thiết bị). Tính năng này có thể được chọn trong Settings -> Security -> Encryption (Thiết đặt->Bảo mật->Mã hóa). Tuy nhiên, trước khi bạn có thể thực hiện mã hóa thiết bị, bạn cần phải đặt mật khẩu khóa màn hình (hướng dẫn ở phần trên).

Lưu ý: Trước khi bắt đầu tiến trình mã hóa, hãy chắn chắn rằng điện thoại được sạc đầy pin và cắm vào nguồn điện.

1.3 Thiết đặt Mạng

Bước 5. Tắt Wi-Fi và Bluetooth theo mặc định. Hãy chắc chắn rằng TetheringPortable Hotspots, trong phần Wireless and Network Settings, được tắt khi không sử dụng. Bước 6. Nếu thiết bị của bạn hỗ trợ Near Field Communication (NFC), tính năng này theo mặc định sẽ được bật, vì vậy cần phải tắt tính năng này đi một cách thủ công.

1.4 Thiết đặt Vị trí

Bước 7. Tắt vị trí Wireless and GPS (kết nối không dây và định vị GPS) (trong phần Location Services (Dịch vụ Định vị)) và thông tin di chuyển (trong mục data manager -> data delivery).

Lưu ý: Chỉ bật thiết đặt vị trí khi bạn cần sử dụng. Một điều rất quan trọng là không để các dịch vụ này chạy theo mặc định ở chế độ nền nhằm hạn chế nguy cơ bị theo dõi vị trí, tiết kiệm pin và giảm kết nối dữ liệu không mong muốn bởi các ứng dụng chạy ở chế độ nền hoặc từ xa bởi các nhà cung cấp dịch vụ di động.

1.5 Danh tính Người gọi

Nếu bạn muốn ẩn danh tính người gọi của mình (caller-ID), hãy vào phần Phone Dialler -> settings -> Additional Settings -> Caller ID -> hide number.