CCleaner - ယာယီ ဖိုင္ ဖယ္ရွားေရး ကိရိယာ

Updated 9 August 2014

ဤလမ်းညွှန်အား အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြင်ဆင်မှု မရှိတော့ပါ။

:Introduction

ပင္မ စာမ်က္ႏွာ

www.ccleaner.com

ကြန္ပ်ဴတာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

 • ၀င္းဒုိးဗားရွင္း အားလုံး

ဒီလမ္းၫႊန္ထဲမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ဗားရွင္းမ်ား

 • ၃.၀၄

လုိင္စင္ ခြင့္ျပဳခ်က္

 • အခမဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲ

ဖတ္႐ႈရမဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ား -

အဆင့္ - ၁။ လက္သင္၊ ၂။ ပ်မ္းမွ်၊ ၃။ အလယ္အလတ္၊ ၄။ အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ၊ ၅။ အဆင့္ျမင့္

ဒီပရုိဂရမ္ကို စတင္ အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ - ၁၅ မိနစ္

ျပန္လည္ရရွိမဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား -

 • ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ ယာယီဖုိင္ေတြရဲ႕ သဲလြန္စေတြကုိ အျမဲတမ္း ပယ္ဖ်က္ေပးႏုိင္တယ္။
 • ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ဆက္သြယ္ထားတဲ့ disks ေတြထဲက ေနရာလြတ္ေတြကုိ ရွင္းလင္းေပးႏိုင္တယ္။
 • Windows Registry ကို ရွင္းလင္းေပးႏိုင္တယ္။
 • ကြန္ပ်ဴတာကို စဖြင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ အသုံးျပဳမဲ့ ပ႐ိုဂရမ္ေတြကို ထိန္းေပးႏိုင္ပါတယ္။

GNU Linux, Mac OS နဲ႔ တျခား Microsoft Windows နဲ႔ လိုက္ဖက္တဲ့ ပ႐ိုဂရမ္မ်ား -

GNU Linux နဲ႔၊ Microsoft Windows တို႔နဲ႔ လုိက္ဖက္ကုိက္ညီၿပီး အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ ယာယီဖုိင္ ဖယ္ရွားေရး ကိရိယာ တခု ကေတာ့ BleachBit ျဖစ္တယ္။ BleachBit ဟာ လူသုံးအမ်ားဆုံး လုပ္ငန္းသုံး ကိရိယာေပါင္း ၇ဝ မွာ ရွိတဲ့ OS ရဲ႕ ယာယီဖုိင္ေတြနဲ႔ hard disk ေနရာလြတ္ေတြကုိ ရွင္းလင္းေပးတယ္။ အိတ္ေဆာင္ ဗားရွင္း ပါတဲ့ ပြင့္လင္းတဲ့ အရင္းအျမစ္ ပရုိဂရမ္ တခု ျဖစ္တဲ့ BleachBit ပ႐ိုဂရမ္ကို ဘာသာစကားေပါင္း ၃၂ မ်ိဳးနဲ႔ ရရွိႏုိင္တယ္။ Ubuntu Linux သုံးစြဲသူေတြ အေနနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာကုိ ရွင္းလင္းတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး မလုိအပ္တဲ့ Junk ဖိုင္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းျခင္း… လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ကုိးကား ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါတယ္။

Mac OS သုံးစြဲသူေတြကေတာ့ လုပ္ငန္း သဲလြန္စေတြကုိ ရွင္းလင္းဖုိ႔ အခမဲ့ ကိရိယာေတြ ျဖစ္ၾကတဲ့ Titanium's Software မွ OnyX နဲ႔ Maintenance ကုိ သေဘာက် ႏွစ္သက္ၾကလိမ့္မယ္။ Trash ကုိ လုံလံုၿခံဳၿခံဳ ရွင္းလင္းဖို႔ Finder menu ကုိ ဖြင့္ျပီး Finder > Secure Empty Trash.. ကို ေ႐ြးခ်ယ္ပါ။ Trash ကုိ အၿမဲတမ္း လုံလုံၿခံဳၿခံဳ ရွင္းလင္းဖုိ႔ Finder > Preferences ကုိ ေရြးၿပီး Advanced tab ကုိ ႏွိပ္ပါ။ ဆက္ျပီး Empty Trash securely ကို check လုပ္လုိက္ပါ။ Disk အထဲက ေနရာလြတ္ကုိ ရွင္းလင္းဖုိ႔ system application တခုျဖစ္တဲ့ 'Disk Utility' ကို ဖြင့္ပါ။ 'disk partation' ကို ေ႐ြးလုိက္ပါ၊ အဲဒီေနာက္ Erase tab ကို ေ႐ြးၿပီး၊ Erase Free Space.. ခလုတ္ကို ႏွိပ္လိုက္ပါ။

:Installation instructions

၁.၁ ဒီပ႐ိုဂရမ္ကို စတင္ အသံုးမျပဳခင္ သင္ သိထားသင္႔တဲ့အခ်က္မ်ား

ကြန္ပ်ဴတာ system မွာ ရွိတဲ့ default settings နဲ႔ အင္တာနက္ browser က အလိုအေလ်ာက္ ဖန္တီးထားတဲ့ ေဒတာ အႂကြင္းအက်န္ေတြကုိ ရန္လုိၿပီး အႏၱရာယ္ရွိတဲ့ အဖြဲ႕ေတြက ေျခရာခံႏုိင္တယ္။ အင္တာနက္ browser (သုိ႔) စာစီစာရုိက္ ကိရိယာ၊ (သုိ႔) ပ႐ိုဂရမ္ တခုခုကုိ အသုံးျပဳတဲ့အခါ၊ ယာယီ ေဒတာဖုိင္ေတြကုိ ဖန္တီးၿပီး ကြန္ပ်ဴတာ system ထဲမွာ သိမ္းဆည္းထားတယ္။ လတ္တေလာ ၾကည့္ရႈေနတဲ့ စာရြတ္စာတမ္းေတြ (သို႔) ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြကုိလည္း ေတြ႔ရွိႏုိင္တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ အင္တာနက္ browser မွာ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ လိပ္စာတခုခုကို ေရးထည့္တဲ့အခါ ႐ိုက္ထည့္လိုက္တဲ့ လိပ္စာရဲ႕ အစပုိင္း အကၡရာစာလံုးနဲ႔ စတင္တဲ့ လိပ္စာ အေတာ္မ်ားမ်ားကုိ ေအာက္ပါက ပုံစံအတုိင္း ျမင္ေတြ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္ -

ပံု ၁ - URL အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပသေနတဲ့ အင္တာနက္ browser ရဲ႕ လိပ္စာတန္းတခု ျပပုံ

Browser မွတ္တမ္း (history) ေတြ ရွိေနတာဟာ အဆင္ေျပေပမဲ့၊ အဲဒါကုိ အေျခခံၿပီး တျခား တဦးတေယာက္က သင္ ၾကည့္ရႈခဲ့တဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြကုိ ေဖၚထုတ္ သိရွိသြားႏုိင္တယ္။ ဒါ့အျပင္ လတ္တေလာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြျဖစ္တဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြေပၚက ရုပ္ပုံေတြကေန စုေဆာင္းထားတဲ့ ယာယီ ေဒတာေတြ၊ အီးေမးလ္ ေပးစာေတြ (သုိ႔) အင္တာနက္ေပၚက ျဖည့္စြတ္ပုံစံေတြမွာ ေရးထည့္ထားတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေဖၚထုတ္သြားႏုိင္ပါတယ္။

ပ႐ိုဂရမ္တခုခုကို အသံုးျပဳတဲ့ အခ်ိန္တိုင္းမွာ ယာယီေဒတာဖုိင္ေတြကုိ ဖယ္ရွားဖုိ႔၊ အဲဒီ ပ႐ိုဂရမ္ တခုစီရဲ႕ directory ကို ဖြင့္ၿပီး အထဲမွာ ရွိတဲ့ ယာယီ ပ႐ိုဂရမ္ေတြကို ကုိယ္တုိင္ ပယ္ဖ်က္ေပးရမွာ ျဖစ္တယ္။ CCleaner က ပ႐ိုဂရမ္ေတြရဲ႕ စာရင္းတခုကို ေဖၚျပေပးၿပီး ပယ္ဖ်က္လုိတဲ့ ပရုိဂရမ္ရဲ႕ ယာယီဖိုင္ေတြ အားလံုးကို ေ႐ြးခ်ယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

အေရးႀကီးခ်က္ - CCleaner ဟာ ကြန္ပ်ဴတာေပၚမွာ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ တကယ့္ စာရြတ္စာတမ္းေတြကုိ ပယ္ဖ်က္တာ မဟုတ္ပဲ၊ ယာယီ ဖိုင္ေတြကိုသာ ပယ္ဖ်က္ေပးတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စာရြတ္စာတမ္းေတြရဲ႕ ေနာက္ဆုံး back up တခုခုကုိ သိမ္းဆည္းထားဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ (backup တခု ျပဳလုပ္နည္းနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ပုိမုိ အခ်က္အလက္ကုိ သုံးစြဲနည္း စာအုပ္ငယ္ အခန္း ၅။ ဆုံးရႈံးသြားတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပန္ဆယ္နည္းထံမွာ ၾကည့္႐ႈပါ။

CCleaner ကို အသံုးျပဳတဲ့အခါ browser နဲ႔ ေလာေလာဆယ္ အသံုးျပဳေနတဲ့ မွတ္တမ္းမွတ္ရာေတြရဲ႕ မွတ္တမ္းေတြ၊ save လုပ္ထားတဲ့ စကား၀ွက္ေတြ အားလုံးကို ဆံုး႐ံႈးသြားႏိုင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီပ႐ိုဂရမ္ရဲ႕ အဓိက ရပ္တည္ခ်က္ကေတာ့ ကြန္ပ်ဴတာ system ကုိ တုိက္ခုိက္လာႏုိင္တဲ့ (သုိ႔) ေစာင့္ၾကည့္လာႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ေလွ်ာ့နည္းသြားေစဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

CCleaner ကို Install လုပ္ျပီးConfigure လုပ္နည္း

ဒီစာမ်က္ႏွာမွာ ပါဝင္တဲ့ အပိုင္းမ်ား -

၂.ဝ CCleaner ကို Install လုပ္နည္း

CCleaner ကို Install လုပ္တာဟာ လြယ္ကူၿပီး လ်င္ျမန္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ တခု ျဖစ္တယ္။ CCleaner ကို စတင္ install လုပ္ဖုိ႔ ေအာက္ပါအဆင့္ေတြကို ေဆာင္႐ြက္ပါ -

အဆင့္ ၁ - Installation လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ စတင္ဖုိ႔ ကုိ ႏွစ္ခ်က္ ႏွိပ္ပါ။ Open File - Security Warning dialog box ေပၚလာလိမ့္မယ္။ အဲဒီေနာက္ ေအာက္က မ်က္ႏွာျပင္ကုိ သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ -

ပံု ၁ - Installer ထဲက ဘာသာစကား ေ႐ြးခ်ယ္မႈျပ dialog box ပံု

အဆင့္ ၂ - 'Welcome to the CCleaner v 2.33 Setup Wizard' မ်က္ႏွာျပင္ကို သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

အဆင့္ ၃ - CCleaner License Agreement မ်က္ႏွာျပင္ကုိ သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။ က်န္တဲ့ Installation လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆက္လက္ မလုပ္ေဆာင္ခင္ License Agreement ကို ဖတ္ပါ။

အဆင့္ ၄ - 'Install Options' မ်က္ႏွာျပင္ကုိ သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

အဆင့္ ၅ - 'default settings' ကုိ လက္ခံဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ၿပီး၊ CCleaner ကုိ စတင္ install လုပ္ပါ။ တုိးတက္မႈ အေနအထားျပ ဘားကုိ ျပတဲ့ installing မ်က္ႏွာျပင္ သက္၀င္လာလိမ့္မယ္။

အဆင့္ ၆ - CCleaner ကုိ အၿပီးသတ္ install လုပ္ဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ၿပီး Piriform CCleaner သုံးစြဲသူ မ်က္ႏွာျပင္ကုိ သက္၀င္ေစပါ။

ပုံ ၂ - Piriform CCleaner console ျပပုံ

CCleaner ကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ install လုပ္ၿပီးတဲ့အခါ၊ ေအာက္ပါ pop-up စာတမ္း ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။

ပုံ ၃ - CCleaner Intelligent Cookie Scan pop-up စာတမ္း ျပပုံ

အဆင့္ ၇ - Cookies ေတြကုိ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ အၿမဲတမ္း သိမ္းဆည္းမထားေအာင္ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

၂.၁ CCleaner ကို စတင္ Configure မလုပ္ခင္ သိထားရမဲ့ အခ်က္မ်ား

သုံးစြဲနည္း စာအုပ္ငယ္ အခန္း ၆။ အထိအခိုက္မခံတဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ဖ်က္ဆီးနည္းထဲမွာ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားသလုိ၊ Microsoft Windows ရဲ႕ စံထားခ်က္ ဖုိင္ ပယ္ဖ်က္ေရး နည္းလမ္းေတြက disk ထဲက (recycle bin ကို ဗလာခါလုိက္တဲ့ အခါမွာလည္း) ေဒတာေတြကုိ တကယ္တမ္း ပယ္ဖ်က္ မေပးဘူး။ ယာယီဖိုင္ေတြလည္း အလားတူ ျဖစ္တယ္။ hard disk ထဲကေန အၿမဲတမ္း ပယ္ဖ်က္ပစ္ဖုိ႔၊ အဲဒီ ဖုိင္ေတြကုိ က်ပန္းစနစ္နဲ႔ overwrite လုပ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ပယ္ဖ်က္လုိက္တဲ့ ဖုိင္ေတြကုိ overwrite လုပ္ၿပီး လုံလုံၿခံဳၿခံဳ ပယ္ဖ်က္ေပးဖုိ႔ CCleaner ကုိ configure လုပ္လုိက္ပါ။ အဲဒါကုိ default mode အရ configure လုပ္ထားမွာ မဟုတ္ဘူး။ CCleaner ဟာ disk ေပၚက ေနရာလြတ္ေတြကုိ ရွင္းလင္းေပးျခင္းျဖင့္ သတင္း အခ်က္အလက္ေဟာင္းေတြကုိ လုံလုံၿခံဳၿခံဳ ပယ္ဖ်က္သြားမွာ ျဖစ္တယ္ (အခန္း ၅.၃ - CCleaner အသံုးျပဳၿပီး disk ေနရာလြတ္ကုိ ရွင္းလင္းနည္းမွာ သြားေရာက္ ေလ့လာပါ)။

CCleaner ကို အသံုးမျပဳခင္၊ ယာယီဖိုင္အားလံုးကို လံုလုံၿခံဳၿခံဳ ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔ configure လုပ္ပါ။

၂.၂ CCleaner ကို Configure လုပ္နည္း

CCleaner ကုိ configure လုပ္ဖုိ႔၊ ေအာက္ပါ အဆင့္ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ -

အဆင့္ ၁ - Piriform CCleaner ပင္မမ်က္ႏွာစာကို သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ (သုိ႔)၊ Start > Programs > CCleaner ကုိ select လုပ္ပါ။

အဆင့္ ၂ - ေအာက္ပါ မ်က္ႏွာျပင္ကုိ သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ -

ပံု ၄ - Default About pane ကုိ ျပသေနတဲ့ Options ၀င္းဒုိး ျပပံု

အဆင့္ ၃ - 'Settings' pane ကုိ သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။ Settings pane ထဲကေန သင္နဲ႔ အဆင္ အေျပဆံုး ျဖစ္မဲ့ ဘာသာစကားကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏုိင္တယ္။ CCleaner ကို အသံုးျပဳၿပီး ယာယီဖိုင္ေတြနဲ႔ drives ေတြကို ရွင္းလင္းမဲ့ ပုံစံကုိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ - Secure Deletion အခန္းဟာ ဖြင့္ထားတဲ့ 'Normal file deletion' option နဲ႔အတူ ေပၚလာလိမ့္မယ္။

အဆင့္ ၄။ drop-down စာရင္းကုိ ဖြင့္ဖုိ႔ Secure file deletion (ပုိေႏွးတယ္) option ကုိ ႏွိပ္ပါ။

အဆင့္ ၅ - Drop-down list ကို Expand လုပ္ျပီး ေအာက္က ပုံနဲ႔ တူေအာင္ Secure file deletion (ပုိေႏွးတယ္) option ထဲက DOD 5220.22 M ကုိ select လုပ္ပါ -

ပံု ၅ - 'Secure Deletion' options ေတြကုိ ျပသေနတဲ့ 'Settings' pane ျပပုံ

ဒီ option ကို သတ္မွတ္ၿပီးတဲ့အခါ၊ ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔ ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ ဖိုင္ေတြနဲ႔ ဖုိင္တြဲေတြကုိ hard disk ထဲကေန က်ပန္းစနစ္နဲ႔ ထိထိေရာက္ေရာက္ ရွင္းလင္းပစ္ဖုိ႔ Ccleaner က overwrite လုပ္ေပးသြားလိမ့္မယ္။ Secure deletion drop-down စာရင္းထဲက 'passes' ေတြ ဆုိတာ ေဒတာေတြကုိ က်ပန္း စနစ္နဲ႔ overwrite လုပ္မဲ့ အႀကိမ္ အေရအတြက္ ျဖစ္တယ္။ Pass အေရအတြက္ မ်ားေလေလ၊ မွတ္တမ္း၊ ဖိုင္နဲ႔ ဖုိင္တြဲကို က်ပန္းစနစ္နဲ႔ overwrite လုပ္မဲ့ အႀကိမ္ အေရအတြက္ မ်ားလာေလပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ၊ ဖုိင္ (သုိ႔) ဖုိင္တြဲေတြကုိ ျပန္ၿပီး ဆယ္တင္ႏုိင္တဲ့ အေနအထား ေလ်ာ့နည္းေစမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ ရွင္းလင္းတဲ့ (wiping) လုပ္ငန္းစဥ္ကို အခ်ိန္ ပိုၾကာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

CCleaner ထဲက ယာယီဖိုင္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္နည္း

ဒီအခန္းမွာ၊ Microsoft Windows နဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ အမ်ားဆံုး အသံုးျပဳတဲ့ applications ေတြက ဖန္တီးလုိက္တဲ့ ယာယီဖိုင္ အားလံုးကို ပယ္ဖ်က္နည္း ေလ့လာသြားၾကမွာ ျဖစ္တယ္။

အဆင့္ ၁ - CCleaner console ကုိ သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ (သုိ႔) Start > Programs > CCleaner ကို select လုပ္ပါ။

အဆင့္ ၂ - ေအာက္ပါ မ်က္ႏွာျပင္ကို သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ -

ပံု - CCleaner Pane ကို ျပသေနတဲ့ CCleaner console ျပပုံ

CCleaner ၀င္းဒိုးကို ႏွစ္ျခမ္း ခြဲျခားထားတယ္။ ဘယ္ဘက္ျခမ္းတြင္ Windows နဲ႔ Applications ေတြရဲ႕ tabs ေတြ ေဖာ္ျပထားၿပီး ညာဘက္ျခမ္းမွာ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြ (သုိ႔) ရွင္းလင္းတဲ့ လုပ္ငန္း ရလဒ္ေတြကုိ ေဖာ္ျပမဲ့ ေနရာလြတ္ တခု ရွိတယ္။ Analyze နဲ႔ Run Cleaner ခလုတ္ေတြဟာ အဲဒီ ေနရာရဲ႕ ေအာက္မွာ တည္ရွိပါတယ္။

ပံု ၂ - Options အားလံုးကို checked လုပ္ထားတဲ့ ၀င္းဒိုးနဲ႔ Applications tabs ျပပံု

မွတ္ခ်က္ - ေဖာ္ျပပါ အဆင့္ေတြကို အသုံးျပဳၿပီး၊ Windows နဲ႔ Applications tabs တုိ႔မွာ checked လုပ္ထားခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြရဲ႕ ယာယီဖိုင္ အားလံုးကို ပယ္ဖ်က္သြားလိမ့္မယ္။ သုံးစြဲသူ အမ်ိဳးမ်ိဳးဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ ပ႐ိုဂရမ္ အမ်ိဳးမ်ဳိးကုိ install လုပ္ထားၾကမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ သင့္ဆီမွာ ရွိတဲ့ Applications စာရင္းဟာ အေပၚက ပံု ၂ မွာ ျပထားတဲ့ ဥပမာနဲ႔ အနည္းငယ္ ကြဲလြဲႏုိင္ပါတယ္။

အဆင့္ ၃ - Windows နဲ႔ Applications tabs ေတြကုိ ေအာက္ဖက္ Scroll ဆြဲခ်ၿပီး Advanced အပုိင္းမွာ ရွိတဲ့ options အားလံုးကိုလည္း check လုပ္လုိက္ပါ။ options တခ်ိဳ႕ကုိ check လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ၊ သတိေပးခ်က္ အတည္ျပဳ dialog box တခု ေပၚလာၿပီး၊ အဲဒီ option တခုစီရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ရွင္းျပသြားလိမ့္မယ္ -

ပံု ၃ - သတိေပးခ်က္ အတည္ျပဳ dialog box ဥပမာ တခု ျပပုံ

မွတ္ခ်က္ - ယာယီဖိုင္ အားလံုးကို ႏွံ႔ႏွံ႔စပ္စပ္နဲ႔ အျပည့္အစံု ရွင္းလင္းႏုိင္ဖုိ႔ Windows နဲ႔ Applications tabs ေတြမွာ ရွိတဲ့ options ေတြအားလံုးကို check လုပ္လုိက္ပါ။ ဒါေပမဲ့၊ ပယ္ဖ်က္ေနတဲ့ Configurations နဲ႔ Settings အမ်ိဳးအစားေတြကုိ နားလည္ထားဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။

သတိေပးခ်က္ - Wipe Free Space option ကုိ check လုပ္လုိက္ျခင္းျဖင့္၊ ရွင္းလင္း လုပ္ေဆာင္တဲ့ ေနရာမွာ လုိအပ္တဲ့ အခ်ိန္ပမာဏကုိ သိသိသာသာ တုိးခ်ဲ႕ေပးလုိ႔ရတယ္။ ဒီအတြက္ အခ်ိန္ တနာရီထက္ မက လုိအပ္ပါတယ္။

အဆင့္ ၄ - ပယ္ဖ်က္မဲ့ ယာယီဖိုင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေတြ ပါ၀င္တဲ့ စာရင္း တခုကို ထုတ္ယူ ၾကည့္႐ႈဖို႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

သိေကာင္းစရာ - ရွင္းလင္းတဲ့ လုပ္ငန္းကုိ မစတင္မီ တျခား ပ႐ိုဂရမ္အားလံုးကို ပိတ္ထားပါ။ အကယ္လုိ႔ ဖြင့္ထားမိတယ္ ဆုိရင္၊ အဲဒီ ပ႐ိုဂရမ္ေတြနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ယာယီဖိုင္ေတြကို CCleaner က ဖယ္ရွားေပးမွာ မဟုတ္ပဲ၊ ေအာက္က ပံု ၄ မွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သတိေပးခ်က္ pop-up ေတြ ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။

ပံု ၄ - Firefox/Mozilla ကို ပိတ္ဖုိ႔ သတိေပးတဲ့ ဥပမာ တခု ျပပံု

အဆင့္ ၅ - ပယ္ဖ်က္မဲ့ ဖိုင္ေတြကို စီဖို႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

ပံု ၅ - ပယ္ဖ်က္မဲ့ ယာယီဖုိင္ေတြရဲ႕ စာရင္းတခု ဥပမာ ျပပံု

မွတ္ခ်က္ - CCleaner ဟာ အသံုးျပဳေနတဲ့ application တခုခုကေန ထုတ္လုပ္တဲ့ ယာယီဖိုင္ေတြကုိပဲ ပယ္ဖ်က္ေပးတယ္။ Application ကုိယ္တုိင္ကုိေတာ့ သြားမထိ*ဘူး။ ဥပမာ ျပထားတဲ့ *ပံု ၅ ထဲမွာ Applications ေတြ ပါတဲ့ – Office 2003 ပရုိဂရမ္ အစုံကုိ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ install လုပ္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔ရဲ႕ ယာယီဖုိင္ေတြကုိပဲ ပယ္ဖ်က္ေပးတယ္။ CCleaner ကို အသံုးျပဳၿပီး ပ႐ိုဂရမ္ တခုကို uninstall လုပ္မယ္ ဆိုရင္၊ အဆင့္ျမင့္ Optons မ်ား၊ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားနဲ႔ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားထဲက အခန္း ၅.၁ CCleaner အသံုးျပဳၿပီး ပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို uninstall ျပဳလုပ္နည္းကို သြားေရာက္ ေလ့လာပါ။

အဆင့္ ၆ - ယာယီဖိုင္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ၿပီး ေအာက္ပါ မ်က္ႏွာျပင္ကုိ သက္၀င္ေစပါ -

ပံု ၆ - အတည္ျပဳခ်က္ dialog box ျပပံု

အဆင့္ ၇ - ေအာက္ပါ အတိုင္း ယာယီဖိုင္ေတြကို ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။ ၿပီးရင္၊ ရလဒ္ေတြကုိ ေအာက္မွာ ေဖာ္ျပတဲ့အတိုင္း ေဖာ္ျပလာလိမ့္မယ္ -

ပံု ၇ - ဖိုင္ ပယ္ဖ်က္တဲ့ ရလဒ္မ်ား ျပပုံ

အခုခ်ိန္မွာ CCleaner ကို အသံုးျပဳၿပီး Windows နဲ႔ Applications tabs ေတြထဲက ယာယီဖိုင္ေတြကို ေအာင္ေအာင္ ျမင္ျမင္ ပယ္ဖ်က္ၿပီးသြားပါၿပီ။

CCleaner သုံးၿပီး Windows Registry ကို ရွင္းလင္းနည္း

ဒီစာမ်က္ႏွာမွာ ပါဝင္တဲ့ အပိုင္းမ်ား -

၄.ဝ စတင္ အသုံးမျပဳမီ သိထားရမဲ့ အခ်က္မ်ား

CCleaner ကုိ အသုံးျပဳၿပီး ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ ရွိတဲ့ hardware နဲ႔ ေဆာ့ဗ္၀ဲ settings ေတြ စတဲ့ configuration အခ်က္အလက္ေတြကုိ သိမ္းထားတဲ့ ေဒတာေဘ့စ္တခု ျဖစ္တဲ့ Windows Registry ကိုလည္း ရွင္းလင္းေပးတယ္။ ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြကုိ install လုပ္တာ၊ တျခား ပုံမွန္ လုပ္ငန္းေတြကုိ ေဆာင္ရြတ္တာေတြေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲသြားတဲ့ အေျခခံ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္ configuration အခ်က္အလက္ေတြဟာ Windows Registry မွာ ထင္ဟပ္လာၿပီး အဲဒီေနရာမွာပဲ သိမ္းထားပါတယ္။

ဒါေပမဲ့၊ အခ်ိန္ၾကာလာတဲ့ အခါ အသုံးမျပဳေတာ့တဲ့ ပ႐ိုဂရမ္ေတြရဲ႕ သဲလြန္စေတြ ပါဝင္တဲ့ ရက္လြန္ေနတဲ့ Configuration အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ Settings ေတြဟာ Windows Registry မွာ လာၿပီး စုပုံေနၾကတယ္။ အဲဒီလုိ အခ်က္အလက္ေတြကုိ CCleaner မွာ ရွိတဲ့ Registry option က စကင္ဖတ္ စစ္ေဆးၿပီး ဖယ္ရွားေပးလုိက္တဲ့အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ စနစ္ လုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈ ေကာင္းမြန္လာၿပီး ပုိျမန္လာတဲ့အျပင္၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ privacy နဲ႔ လုံၿခံဳေရးကုိ အကာအကြယ္ ေပးပါတယ္။

သိေကာင္းစရာ - Windows Registry ကို လစဥ္ ပုံမွန္ စကင္ဖတ္ စစ္ေဆးေပးပါ။

၄.၁ CCleaner ကို သံုးၿပီး Windows Registry ကို ရွင္းလင္းနည္း

အဆင့္ ၁ - ေအာက္ပါ မ်က္ႏွာျပင္ကုိ သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ -

ပံု ၁ - CCleaner ရဲ႕ သုံးစြဲသူ မ်က္ႏွာျပင္ကုိ Registry mode နဲ႔ ျမင္ေတြ႔ရပုံ

CCleaner Registry ၀င္းဒိုးကို Registry Cleaner စာရင္းကုိ ေဖၚျပတဲ့ အကန္႔နဲ႔၊ ေတြ႔ရွိလာတဲ့ ျပႆနာ တခုခုနဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကုိ ေဖၚျပတဲ့ အကန္႔ (Pane) ဆုိၿပီး ပိုင္းျခားထားပါတယ္။

အဆင့္ ၂ - Registry Cleaner စာရင္းထဲမွာ ရွိတဲ့ item ေတြအားလံုးကို Check လုပ္ၿပီး၊ registry နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ ျပႆနာေတြကို ျပဳျပင္ဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။ ခဏအၾကာမွာ ရလဒ္ေတြကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျမင္ေတြ႕ရမယ္ -

ပံု ၂ - ျပဳျပင္ဖုိ႔ လိုအပ္တဲ့ ျပႆနာေတြကို ေဖၚျပတဲ့ ရလဒ္ စာမ်က္ႏွာပံု

Windows Registry ကို ျပဳျပင္တာေတြ မလုပ္ခင္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့ အေနနဲ႔၊ သင္ရဲ႕ registry ကို backup လုပ္ထားဖုိ႔ အခ်က္လာလိမ့္မယ္။ Windows Registry ကို ရွင္းလင္းၿပီးတဲ့အခါ ျပႆနာ တခုခု ေပၚလာတယ္ ဆုိရင္၊ backup လုပ္ထားတဲ့ ဖိုင္ကို Windows Registry ထဲမွာ သူ႔ရဲ႕ မူလ အေျခအေနအတုိင္း ျပန္ထားေပးႏိုင္ပါတယ္။

အဆင့္ ၃ - ေအာက္ပါ အတည္ျပဳခ်က္ ေပးတဲ့ dialog box ကို သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ -

ပံု ၃ - အတည္ျပဳခ်က္ ေပးတဲ့ dialog box ျပပံု

မွတ္ခ်က္ - backup registry ဖိုင္ သိမ္းထားတဲ့ ေနရာကုိ ေမ့သြားတယ္ ဆုိရင္ .reg ဖိုင္ extension နဲ႔ ရွာလုိ႔ ရတယ္။

အဆင့္ ၄ - registry backup တခုကုိ ဖန္တီးဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ျပီး၊ ေအာက္ပါ မ်က္ႏွာျပင္ကုိ သက္၀င္ေစပါ -

ပံု ၄ - Save As တည္ေနရာျပ browser ပံု

အဆင့္ ၅ - backup ဖိုင္အတြက္ တည္ေနရာ တခုကုိ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီးတဲ့အခါ ကုိ ႏွိပ္ပါ၊ ေအာက္ပါ dialog box သက္၀င္လာလိမ့္မယ္ -

ပံု ၅ - Fix Issue/Fix All Selected Issues dialog ျပပံု

ကြၽမ္းက်င္တဲ့ အဆင့္ျမင့္ သုံးစြဲသူေတြဟာ သူတုိ႔ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ေတြ အေပၚ မူတည္ၿပီး တခ်ိဳ႕ ျပႆနာေတြကုိ ျပဳျပင္ၿပီး တခ်ိဳ႕ကုိ ခ်န္ထားႏုိင္တယ္။ သာမာန္ သုံးစြဲသူေတြနဲ႔ စတင္ သုံးစြဲသူေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ ျပႆနာေတြ အားလုံးကုိ ဒီအတုိင္း ျပဳျပင္ (Fix) သြားဖုိ႔ အႀကံျပဳဖို႔လုိပါတယ္။

အဆင့္ ၆ - ျပႆနာတခုစီကို ၾကည့္႐ႈဖုိ႔ ဒါမွမဟုတ္ ကုိ ႏွိပ္ပါ။ အဲဒီေနာက္ လုိခ်င္တဲ့ ျပႆနာေတြကိုပဲ ျပဳျပင္ဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

အဆင့္ ၇ - ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ ျပႆနာေတြ အားလုံးကုိ ျပဳျပင္ဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

Windows Registry ကို အခု ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ရွင္းလင္းလိုက္ပါၿပီ။

သိေကာင္းစရာ - ျပႆနာေတြကုိ မေတြ႔ရေတာ့တဲ့အထိ အဆင့္ ၃ ကေန အထိ ထပ္ခါတလဲလဲ လုပ္ပါ။

၄.၂ Registry Backup ဖိုင္ကို ျပန္လည္ဆယ္တင္နည္း

Windows Registry ကို ရွင္းလင္းလုိက္တဲ့ အတြက္ ကြန္ပ်ဴတာ လည္ပတ္မႈ စနစ္ကုိ ထိခုိက္ေစတယ္လုိ႔ သံသယ ရွိေနရင္၊ အခန္း ၄.၁ ထဲက အဆင့္ ၃ ကေန မွာ သင္ ဖန္တီးခဲ့တဲ့ Registry Backup ဖုိင္ကုိ အသံုးျပဳၿပီး မူရင္း registry ကို ျပန္ထားတယ္။ ဒီနည္းနဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာ လည္ပတ္မႈ စနစ္နဲ႔ ပါတ္သက္တဲ့ အေႏွာင့္အယွက္ကုိ ေလွ်ာ့နည္းေစႏုိင္ပါတယ္။

မူရင္း Registry ကို ျပန္ထားဖုိ႔၊ ေအာက္ပါအဆင့္ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ -

အဆင့္ ၁ - Run အတည္ျပဳခ်က္ ေပးတဲ့ dialog box ကုိ သက္၀င္ေစဖုိ႔ Start > Run ကို select လုပ္ပါ၊ အဲဒီေနာက္ regedit ကို ေအာက္ပါအတုိင္း ႐ိုက္ထည့္ပါ -

ပံု ၆ - Run အတည္ျပဳခ်က္ ေပးတဲ့ dialog box ပံု

အဆင့္ ၂ - ေအာက္ပါ မ်က္ႏွာျပင္ကို သက္၀င္ေစဖို႔ ကို ႏွိပ္ပါ -

ပံု ၇ - Registry Editor ျပပုံ

အဆင့္ ၃ - Import Registry File မ်က္ႏွာျပင္ကို သက္၀င္ေစဖို႔ Menu bar ကေန File > Import ကို select လုပ္ပါ၊ အဲဒီေနာက္ ကုိ select လုပ္ပါ။

အဆင့္ ၄ - ေအာက္ပါ အတည္ျပဳခ်က္ ေပးတဲ့ dialog box ကို သက္၀င္ေစဖို႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ -

ပံု ၈ - Registry Backup ဖုိင္ ျပန္လည္ထားရွိတာကုိ အတည္ျပဳတဲ့ တျခား Registry Editor dialog box ျပပံု

အဆင့္ ၅ - Registry backup ဖိုင္ကို အၿပီးသတ္ ျပန္လည္ထားရွိဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

အိတ္ေဆာင္ Ccleaner

##၁.၀ Install လုပ္ရတဲ့ Ccleaner ဗားရွင္းနဲ႔ အိတ္ေဆာင္ ဗားရွင္းတုိ႔ရဲ႕ ကြာျခားခ်က္မ်ား##

အိတ္ေဆာင္ ကိရိယာေတြကုိ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ install လုပ္စရာ မလုိဘူး၊ သူတုိ႔ ဘယ္ေနရာမွာ ရွိေနတယ္၊ ဘာေတြအတြက္ အသုံးျပဳတယ္ စတာေတြကုိ ေျခရာခံလုိ႔ မရဘူး။ ဒါေပမဲ့၊ ျပင္ပ ကိရိယာ (သုိ႔) USB မွတ္ဉာဏ္ေခ်ာင္းနဲ႔ အိတ္ေဆာင္ ကိရိယာေတြဟာ သင္ အသုံးျပဳေနတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာ လုံၿခဳံေနမွ အႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းႏုိင္မွာ ျဖစ္ၿပီး၊ adware, malware, spyware နဲ႔ ဗုိင္းရပ္စ္တုိ႔ရဲ႕ တုိက္ခုိက္မႈ ခံရႏုိင္ေသးတယ္။

အိတ္ေဆာင္ Ccleaner နဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ install လုပ္ဖုိ႔ ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ ဗားရွင္းတုိ႔မွာ တျခား ကြာျခားခ်က္ေတြ မရွိၾကဘူး။

##၂.၀ အိတ္ေဆာင္ Ccleaner ကုိ Download လုပ္ၿပီး Extract လုပ္နည္း##

အိတ္ေဆာင္ Ccleaner ကုိ စတင္ Download လုပ္ၿပီး Extract လုပ္ဖုိ႔ ေအာက္ပါ အဆင့္ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ -

အဆင့္ ၁။ သင့္ေလွ်ာ္ၿပီး download လုပ္ႏုိင္တဲ့ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာကုိ သြားဖုိ႔ http://www.piriform.com/ccleaner/download/portable ကုိ ႏွိပ္ပါ။

အဆင့္ ၂။ install လုပ္ထားတဲ့ ဖုိင္ ကုိ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ save လုပ္ဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ၿပီး၊ အဲဒီေနရာကုိ သြားပါ။

အဆင့္ ၃Windows pop-up menu ကုိ သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ညာဖက္ ႏွိပ္ၿပီး၊ ေအာက္က ပုံ ၁ မွာ ျပထားတဲ့အတုိင္း Extract files... ကုိ select လုပ္ပါ -

ပုံ ၁ - Extract files... item ကုိ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ Windows pop-up menu ျပပုံ

ေအာက္ပါ ၀င္းဒိုးကုိ သက္၀င္ေစလိမ့္မယ္ -

ပုံ ၂ - Extraction path and options navigation ၀င္းဒုိးျပပုံ

အဆင့္ ၅။ အေပၚက ပုံ ၂ မွာ ျပထားတဲ့အတုိင္း ျဖဳတ္တပ္လုိ႔ ရတဲ့ drive (သုိ႔) USB မွတ္ဉာဏ္ေခ်ာင္းထဲကုိ သြားၿပီး installation ဖုိင္ကုိ ျဖည္ခ်မဲ့ ဖုိင္တြဲ အသစ္တခုကုိ ဖန္တီးဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

အဆင့္ ၆။ ေအာက္က ပုံ ၃ မွာ ျပထားတဲ့အတုိင္း document tree ထဲမွာ ဖုိင္တြဲသစ္ တခုရဲ႕ အမည္ကုိ ေရးထည့္ပါ -

ပုံ ၃ - အရြယ္ ျပန္ညွိလုိက္တဲ့ Extraction path and options ၀င္ဒုိး document tree ျပပုံ

ေနာက္တမ်ိဳးအေနနဲ႔၊ တြဲပါလာတဲ့ drop-down စာရင္း ထဲမွာ ဖုိင္တြဲအမည္ တခုကုိ သင္ ေရးထည့္ႏုိင္တယ္ -

မွတ္ခ်က္ - အိတ္ေဆာင္ CCleaner ဖုိင္တြဲအတြက္ တျခား အမည္တခုကုိ ေရြးလုိက္ရင္ ေရြးလုိက္တဲ့ အမည္အတုိင္းပဲ ရွိေနမွာ ျဖစ္တယ္။

အဆင့္ ၇။ သူ႔ရဲ႕ အေၾကာင္းအရာေတြကုိ အသစ္ ဖြင့္ထားတဲ့ ဖိုင္တြဲထဲမွာ စတင္ ျဖည္ခ်ဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

အဆင့္ ၈။ ေအာက္က ပုံ ၄ မွာ ျပထားတဲ့အတုိင္း ဖုိင္ထားတဲ့ ျပင္ပ drive (သုိ႔) USB မွတ္ဉာဏ္ေခ်ာင္းထဲကုိ သြားၿပီး၊ အိတ္ေဆာင္ CCleaner ပရုိဂရမ္ကုိ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖည္ခ်လုိက္ၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳဖုိ႔ သူ႔ကုိ ဖြင့္ပါ။

ပုံ ၄ - အိတ္ေဆာင္ CCleaner ပရုိဂရမ္ကုိ သတ္မွတ္ထားတဲ့ ျပင္ပ hard drive တခုမွာ ရွိတဲ့ ဖုိင္တြဲထဲမွာ ျဖည္ခ်ထားပုံ

အဆင့္ ၉အိတ္ေဆာင္ CCleaner ကုိ ဖြင့္ဖုိ႔ ကို ႏွစ္ခ်က္ ႏွိပ္ပါ။

CCleaner ကုိ စတင္ configure လုပ္ၿပီး အသုံးျပဳဖုိ႔ CCleaner အခန္းကုိ ေလ့လာပါ။

အဆင့္ျမင့္ Options မ်ား၊ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားနဲ႔ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

ဒီစာမ်က္ႏွာမွာ ပါဝင္တဲ့ အပိုင္းမ်ား -

၅.၀ အဆင့္ျမင့္ Options မ်ား

ကြန္ပ်ဴတာ လည္ပတ္မႈ စနစ္ တခုလုံးကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေစတဲ့ CCleaner ရဲ႕ features ႏွစ္ခု ကေတာ့ Uninstall နဲ႔ Startup တုိ႔ ျဖစ္ၾကတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Drive တခုမွာ ေနရာလြတ္ ရရွိဖုိ႔ အၿမဲတမ္း ပယ္ဖ်က္နည္း (သုိ႔) ရွင္းလင္းနည္းကုိလည္း ေလ့လာသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၅.၁ CCleaner သံုးၿပီး ပ႐ိုဂရမ္မ်ားကို uninstall ျပဳလုပ္နည္း

အေရးႀကီးခ်က္ - ပယ္ဖ်က္မဲ့ (သို႔) unistall လုပ္မဲ့ ပရုိဂရမ္ဟာ ကြန္ပ်ဴတာရဲ႕ လည္ပတ္မႈ စနစ္ကုိ မထိခုိက္ေစတဲ့ ပ႐ိုဂရမ္မ်ိဳး ျဖစ္ဖုိ႔ ေသခ်ာ စစ္ေဆးပါ။

CCleaner ကုိ မသုံးခင္ကုိ အရင္က install လုပ္ထားၿပီး အသံုးမျပဳေတာ့တဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြကုိ ပယ္ဖ်က္တဲ့ ေနရာမွာ ယာယီဖိုင္ေတြနဲ႔ ဖုိင္တြဲေတြကုိပါ ဖယ္ရွားႏုိင္တယ္။ ဒီလုိ လုပ္ျခင္းျဖင့္ ပယ္ဖ်က္မဲ့ ယာယီဖုိင္ေတြနဲ႔ ဖုိင္တြဲေတြရဲ႕ ပမာဏကုိ ေလ်ာ့နည္းေစမွာ ျဖစ္ၿပီး ရွင္းလင္းတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိပါ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

CCleaner ရဲ႕ Uninstall feature ဟာ မုိက္ခရုိေဆာ့ဗ္ ၀င္းဒုိးစ္ရဲ႕ Add or Remove Programs feature နဲ႔ အတူတူ ျဖစ္တယ္။ ဒီ 'Uninstall' feature က ပ႐ိုဂရမ္ေတြကို ပိုၿပီး ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ ခပ္ျမန္ျမန္ ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါတယ္။

အသုံးမျပဳေတာ့တဲ့ ပ႐ိုဂရမ္ေတြကို uninstall လုပ္ဖုိ႔၊ ေအာက္ပါ အဆင့္ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ပါ -

အဆင့္ ၁ - Piriform CCleaner console ကုိ သက္၀င္ေစဖုိ႔ (သုိ႔) select Start > Programs > CCleaner ကို select လုပ္ပါ။

အဆင့္ ၂ - ကုိ ႏွိပ္ျပီး၊ ေအာက္ပါ မ်က္ႏွာျပင္ကို သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ -

ပံု ၁ - Uninstall အကန္႔ကို ျပသေနတဲ့ 'Tools' option ျပပံု

အဆင့္ ၃ - Programs to Remove စာရင္းထဲက ပ႐ိုဂရမ္ တခုခုကို Select လုပ္ပါ၊ အဲဒီေနာက္ ေရြးထားတဲ့ ပရုိဂရမ္ကုိ unistall လုပ္ဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

သိေကာင္းစရာ - အေတြ႔အႀကံဳရွိတဲ့ အဆင့္ျမင့္ သုံးစြဲသူေတြအတြက္ Rename Entry နဲ႔ Delete Entry features တုိ႔ဟာ တျခား ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြရဲ႕ တည္ေနရာကုိ လွ်ိဳ႕၀ွက္တဲ့ ေနရာမွာ အသုံး၀င္ေနတာကုိ ေတြ႔ရၾကမွာ ျဖစ္တယ္။ ဆုိလုိတာက ဒီပရိုဂရမ္ ရွိေနတာကုိ သင္ တဦးထဲကပဲ သိေနမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ မုိက္ခရုိေဆာ့ဗ္ ၀င္းဒုိးစ္ရဲ႕ Add/Remove Programs (သို႔) CCleaner ကို သံုးၿပီး အဲဒီ ေဆာ့ဖ္၀ဲကို ၾကည့္႐ႈဖုိ႔ ႀကိဳးစားလာတဲ့ ၿပိဳင္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းေတြရဲ႕ အႏၲရာယ္ကေန ကာကြယ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆင့္ ၄ - အဲဒီ ပ႐ိုဂရမ္ကို အမည္ေျပာင္းဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။ ေနာက္ တမ်ိဳးအေနနဲ႔၊ အဲဒီ စာရင္းထဲမွာ ရွိတဲ့ ပ႐ိုဂရမ္ တခုကို ပယ္ဖ်က္ဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ၊ ဒါေပမဲ့ ဒါဟာ uninstall လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး။

၅.၂ CCleaner သုံးၿပီး Auto-Start Programs မ်ားကို disable လုပ္နည္း

'Auto-Start' ပရုိဂရမ္ ဆုိတာ ကြန္ပ်ဴတာကို ဖြင္႔တဲ့ အခါတိုင္း သူ႔ဟာသူ အလိုအေလ်ာက္ အလုပ္လုပ္လာေအာင္ configure လုပ္ထားတာကုိ ဆိုလိုတယ္။ 'Auto-Start' ပရုိဂရမ္ဟာ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ system ထဲ အရင္းအျမစ္ေတြကုိ စတင္ အသုံးျပဳေနမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္၊ ကြန္ပ်ဴတာ စတင္ေနတဲ့ အခ်ိန္ (start-up time) ကုိ ေႏွးေကြးသြားေစပါလိမ့္မယ္။

အဆင့္ ၂ - ေအာက္ပါ မ်က္ႏွာျပင္ကုိ သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ၊ အဲဒီေနာက္ ကုိ ႏွိပ္ပါ -

ပံု ၂ - 'Start up' အကန္႔ကို ေဖာ္ျပေနတဲ့ 'Tools' option ျပပံု

အဆင့္ ၃ - Start up အကန္႔မွာ ေဖၚျပထားတဲ့ ပ႐ုိဂရမ္ေတြထဲကေန တခုကို select လုပ္ပါ၊ အဲဒီေနာက္ ကြန္ပ်ဴတာ စဖြင့္တဲ့အခါ အလိုအေလ်ာက္ အလုပ္ မလုပ္ႏုိင္ေအာင္ အဲဒီ ပ႐ုိဂရမ္ကို disable လုပ္ဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

၅.၃ CCleaner သုံးၿပီး Disk ေနရာလြတ္ကုိ ရွင္းလင္းနည္း

Windows operating system မွာ ဖိုင္တဖိုင္ကို ပယ္ဖ်က္တယ္ ဆုိတာ အဲဒီဖုိင္ရဲ႕ အညႊန္းကုိပဲ ပယ္ဖ်က္ေပးတာ ျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ တကယ့္ ေဒတာေတြကေတာ့ ဒီအတုိင္း ရွိေနတယ္။ အခ်ိန္ၾကာလာတဲ့အခါ အဲဒီ ဖုိင္ရွိေနတဲ့ Drive ေနရာကုိ ဖုိင္အသစ္ေတြက overwrite လုပ္သြားမွာ ျဖစ္ေပမဲ့၊ တတ္ကၽြမ္း နားလည္တဲ့ ပုဂၢဳိလ္ တေယာက္ေယာက္က အဲဒီ မူလဖိုင္ရဲ႕ တစိတ္တပိုင္းကုိ ျဖစ္ျဖစ္ (သို႔) အားလံုးကို ျဖစ္ျဖစ္ ျပန္ရယူႏုိင္တယ္။ ဒါေပမဲ့၊ ဒီလုိ အေျခအေနမ်ိဳး မႀကံဳရေအာင္ သင့္ရဲ႕ hard disk မွာ ရွိတဲ့ ေနရာလြတ္ေတြကုိ ရွင္းလင္းႏုိင္တယ္။ CCleaner ကုိ အသုံးျပဳၿပီး Master File Table ကိုလည္း ရွင္းလင္းႏုိင္ပါတယ္။

Master File Table (MFT) ဆုိတာ ဖုိင္ေတြ အားလံုးရဲ႕ နာမည္ေတြ၊ တည္ေနရာေတြနဲ႔ တျခား အခ်က္အလက္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးတဲ့ အညႊန္း ျဖစ္တယ္။ မုိက္ခရုိေဆာ့ဗ္ ၀င္းဒုိးစ္က ဖုိင္ တဖုိင္ကုိ ပယ္ဖ်က္တဲ့အခါ အဲဒီ ဖုိင္ရဲ႕ အမွတ္အသား အညႊန္းေလးကုိပဲ အဆင္ေျပသလုိ ပယ္ဖ်က္ေပးတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ ဖိုင္ရဲ႕ MFT entry နဲ႔ အေၾကာင္းအရာေတြကေတာ့ hard disk ေပၚမွာ ဆက္လက္ က်န္ရွိေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ - Hard disk နဲ႔ Master File Table တို႔ကို ရွင္းလင္းဖုိ႔ အခ်ိန္ အမ်ားႀကီး လုိအပ္တယ္။ လုိအပ္တဲ့ အခ်ိန္ အတုိင္းအတာဟာ သတ္မွတ္လုိက္တဲ့ 'Pass' အႀကိမ္ အေရအတြက္ အေပၚ မူတည္ပါတယ္။

Hard disk ထဲမွာ ရွိတဲ့ ေနရာလြတ္ေတြနဲ႔ Master File Table ကို စတင္ ရွင္းလင္းမႈ မလုပ္ခင္၊ Options > Settings နဲ႔ Cleaner အကန္႔ေတြမွာ တခ်ိဳ႕ options ေတြကုိ သတ္မွတ္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။

ရွင္းလင္းလိုတဲ့ drive ကို ေ႐ြးခ်ယ္သတ္မွတ္ဖုိ႔၊ ေအာက္ပါ အဆင့္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ပါ -

အဆင့္ ၁ - Secure Deletion နဲ႔ Secure file deletion (ပုိေႏွးတယ္) options ႏွစ္ခု စလုံးကို check လုပ္ဖုိ႔ စာရင္းကို ေအာက္ဖက္ Scroll လုပ္လုိက္ပါ၊ အကယ္လုိ႔ သင္ မေ႐ြးရေသးဘူး ဆုိရင္ ကုိ select လုပ္ပါ။

အဆင့္ ၂ - Settings အကန္႔ကုိ သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကို ႏွိပ္ၿပီး ကုိ ႏွိပ္ပါ။

အဆင့္ ၃ - ေအာက္မွာ ျပထားတဲ့အတိုင္း Wipe Free Space drives နဲ႔ Wipe MFT Free Space options တုိ႔ကုိ check လုပ္ပါ -

ပံု ၃ - Wipe options ႏွစ္ခုစလံုးကို check လုပ္ထားတဲ့ 'Settings' အကန္႔ ျပပံု

အဆင့္ ၄ - Piriform CCleaner ရဲ႕ ပင္မ Console ကို သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

မွတ္ခ်က္ - သင့္ရဲ႕ ယာယီဖိုင္ေတြကို ပုံမွန္ ရွင္းလင္းတဲ့အခါ ဒီအပိုင္းကို enable လုပ္ထားတယ္ ဆုိရင္ ေနာက္အဆင့္ကုိ ေရြးလုိ႔ ရသလုိ၊ မေရြးခ်င္လည္း ရတယ္။

သိေကာင္းစရာ - ရွင္းလင္းတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ကုိ မစတင္မီ တျခား ပ႐ိုဂရမ္ေတြ အားလံုးကို ပိတ္ထားဖုိ႔ သတိရပါ။ အကယ္လုိ႔ ဖြင့္ထားတယ္ ဆုိရင္၊ အဲဒီ ဖြင့္ထားတဲ့ ပရုိဂရမ္ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္ေနတဲ့ ယာယီဖုိင္ေတြကုိ CCleaner က ဖယ္ရွားေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အဆင့္ ၅ - Windows tab ကို Advanced section ရွိတဲ့အထိ ေအာက္ဖက္ကုိ Scroll လုပ္ပါ၊ အဲဒီေနာက္ ေအာက္က သတိေပးခ်က္ကုိ သက္၀င္ေစဖုိ႔ Wipe Free Space option ကို check လုပ္ပါ -

ပံု - သတိေပးခ်က္ကုိ အတည္ျပဳေပးတဲ့ dialog box ျပပံု

အဆင့္ ၆ - ေအာက္ပါ မ်က္ႏွာျပင္ကုိ သက္၀င္ေစဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ၊ အဲဒီေနာက္ ကုိ ႏွိပ္ပါ -

ပံု ၅ - အတည္ျပဳခ်က္ ေပးတဲ့ dialog ျပပံု

အဆင့္ ၇ - Hard disk နဲ႔ Master File Table ထဲမွာ ရွိတဲ့ ေနရာလြတ္ေတြကုိ စတင္ ရွင္းလင္းဖုိ႔ ကုိ ႏွိပ္ပါ။

၅.၄ မၾကာခဏ ေမးေလ့ရွိတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားနဲ႔ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား

အယ္လီနာႏွင့္ နီကိုလိုင္တို႔ဟာ CCleaner ကုိ အသံုးျပဳရတာ အေတာ္ေလး လြယ္ကူေနမွန္း သိရွိၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အသံုးျပဳပံု အသံုးျပဳနည္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူတုိ႔ ေမးခ်င္ေနတဲ့ ေမးခြန္းတခ်ိဳ႕ ရွိေနပါတယ္။

*ေမး - တကယ္လုိ႔ CCleaner ကို uninstall လုပ္မယ္ ဆုိရင္၊ အရင္က ပယ္ဖ်က္လုိက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ဒီအတိုင္း က်န္ရစ္ခဲ့ မလား။*

*ေျဖ - ဟုတ္ပါတယ္။ အကယ္လုိ႔ CCleaner ကို စနစ္တက် configure လုပ္ၿပီး အသုံးျပဳမယ္ ဆုိရင္၊ ပယ္ဖ်က္ခဲ့တဲ့ ဖုိင္ေတြဟာ အၿမဲတမ္း ပယ္ဖ်က္ထားၿပီးသား က်န္ခဲ့မွာ ျဖစ္တယ္။*

*ေမး - အကယ္လုိ႔ CCleaner ကို USB မွတ္ဉာဏ္ေခ်ာင္း တခုထဲမွာ ေကာ္ပီ ကူးထားတယ္ ဆုိရင္ အဲဒီကုိ အင္တာနက္ကေဖးမွာ ရွိတဲ့ ကြန္ပ်ဴတာမွာ အသံုးျပဳၿပီး က်န္ခဲ့တဲ့ သဲလြန္စေတြကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖို႔ အသုံးျပဳႏုိင္သလား။ ဒီနည္းနဲ႔ အသုံးျပဳလုိ႔ မရႏုိင္တဲ့ အေၾကာင္းရွိသလား။*

*ေျဖ - သံုးႏိုင္ပါတယ္။ (CCleaner ရဲ႕ အိတ္ေဆာင္ ဗားရွင္း ရဲ႕ CCleaner - Portable အခန္းကုိ သြားပါ) ကုိ ေဒါင္းလုဒ္ ရယူႏုိင္တဲ့ စာမ်က္နွာ ရွိပါတယ္။ အကယ္လုိ႔ အင္တာနက္ကေဖးကUSB ဉာဏ္ေခ်ာင္းကုိ အသုံးျပဳခြင့္ ေပးတယ္ ဆုိရင္၊ ဟုတ္ပါတယ္၊ အဲဒီ ကြန္ပ်ဴတာမွာ က်န္ခဲ့တဲ့ သဲလြန္စေတြကုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ဖို႔ CCleaner ရဲ႕ အိတ္ေဆာင္ ဗားရွင္းကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္၊ အင္တာနက္ကေဖးမွာ သင့္ကို ေစာင့္ၾကည့္ေနတဲ့ သူရွိေနႏိုင္တယ္ ဆိုတာကုိ သတိရပါ။ ဒါ့အျပင္ အင္တာနက္ကေဖးမွာ USB မွတ္ဉာဏ္ေခ်ာင္းကုိ အသုံးျပဳတဲ့အတြက္ အႏၱရာယ္ေတြ ရွိႏုိင္တယ္။*

*ေမး - အကယ္လုိ႔ CCleaner မွာ 'Pass' တခုထဲကုိပဲ အသုံးျပဳမယ္ ဆုိရင္၊ တေယာက္ေယာက္က ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေဒတာေတြကုိ ရယူႏုိင္မလား။ တကယ္လို႔ 'Pass' အႀကိမ္ ၇ ခုကုိ ေရြးသုံးမယ္ ဆုိရင္ ဘာျဖစ္သြားမလဲ။*

*ေျဖ - ဒါဟာ အလြန္ေကာင္းတဲ့ ေမးခြန္းပါပဲ။ ေဒတာေတြကုိ ရွင္းလင္းတဲ့ ေနရာမွာ 'Pass' မ်ားမ်ား သံုးေလေလ၊ အဲဒီ ေဒတာကို တေယာက္ေယာက္က ျပန္ၿပီး ရယူႏုိင္တဲ့ အခြင့္အလမ္း နည္းေလေလ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒတာေတြကုိ ရွင္းလင္းတဲ့ ေနရာမွာ 'Pass' မ်ားမ်ား အသံုးျပဳမယ္ ဆုိရင္ ရွင္းလင္းတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မွာလည္း အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာ ယူေနရမွာ ျဖစ္တယ္။ *

*ေမး - Windows Registry ကုိ ရွင္းလင္းတာဟာ ကြန္ပ်ဴတာထဲမွာ ခဏတျဖဳတ္ install လုပ္ခဲ့၊ သုံးစြဲခဲ့တဲ့ တခ်ိဳ႕ ပရုိဂရမ္ေတြရဲ႕ အမွတ္အသား အားလုံးကို ဖယ္ရွားဖို႔အတြက္ လုံေလာက္မႈ ရွိသလား။*

*ေျဖ - လုံေလာက္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့၊ ယာယီဖိုင္ အားလံုးကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး install လုပ္ခဲ့တဲ့ ေဆာ့ဖ္၀ဲေတြ၊ သင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြရဲ႕ သဲလြန္စေတြ အားလံုးကို ဖယ္ရွားပစ္ဖို႔ Windows Registry ကို ရွင္းလင္းရမွာ ျဖစ္တယ္။ တကယ္လို႔ အခ်ိန္ အကန္႔အသတ္ပဲ ရတယ္ ဆုိရင္၊ Windows Registry ကို ရွင္းလင္းတာဟာ သင့္ေတာ္တဲ့ နည္းလမ္း တခု ျဖစ္တယ္။*

၅.၅ ျပန္လွန္ ေမးခြန္းမ်ား

 • CCleaner က ဘယ္လိုမ်ိဳး အခ်က္အလက္ေတြကို ကြန္ပ်ဴတာထဲကေန ဖယ္ရွားေပးသလဲ။
 • ဘယ္လုိ ပုံစံနဲ႔ ဖယ္ရွားသလဲ။
 • ေဒတာကုိ လုံလုံၿခံဳၿခံဳ overwrite လုပ္တဲ့အခါ ေရြးခ်ယ္လုိက္တဲ့ 'Pass' အႀကိမ္ အေရအတြက္ဟာ ဘယ္လုိ ျခားနားမႈ ရွိသလဲ။
 • Windows Registry ဆိုတာ ဘာလဲ။ ဘာေၾကာင့္ အဲဒါကို ရွင္းလင္းဖုိ႔ အႀကံျပဳသလဲ။
 • Windows Registry ကို မရွင္းလင္းခင္ ဘာေတြ လုပ္သင့္သလဲ။