Android ဖုန္းမ်ားအတြက္ Orbot

Updated21 July 2014

ဤလမ်းညွှန်အား အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြင်ဆင်မှု မရှိတော့ပါ။

Orbot ဟာ အခမဲ့ Android ပလက္ေဖာင္း လက္ကုိင္ဖုန္း ေဆာ့ဗ္၀ဲ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ အင္တာနက္မွာ မိမိရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ပုိမုိ အမည္၀ွက္ သုံးစြဲႏုိင္ေအာင္ Guardian Project က တီထြင္ ေရးဆြဲထားတာ ျဖစ္တယ္။

ပင္မ စာမ်က္ႏွာ

ဖုန္း လုိအပ္ခ်က္မ်ား

 • Android 1.6 နဲ႔ အထက္

ဒီလမ္းၫႊန္ထဲမွာ အသံုးျပဳတဲ့ ဗားရွင္း -

 • Orbot: 1.0.9-RC4-tor-0.2.3.17-beta

လုိင္စင္

 • အခမဲ့ ေဆာ့ဗ္၀ဲ - BSD

ဖတ္႐ႈရမဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ား -

အဆင့္ - ၁။ လက္သင္၊ ၂။ ပ်မ္းမွ်၊ ၃။ အလယ္အလတ္၊ ၄။ အေတြ႔အၾကံဳရွိေသာ၊ ၅။ အဆင့္ျမင့္

ဒီပရုိဂရမ္ကို စတင္ အသံုးျပဳႏုိင္ဖို႔ လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ - ၁၀ မိနစ္

ျပန္လည္ရရွိမဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား -

 • တျခား Android လုပ္ငန္းသုံး ကိရိယာေတြကုိ အသုံးျပဳတဲ့အခ်ိန္မွာ မိမိၾကည့္ရႈခဲ့တဲ့ ကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာေတြ၊ တျခား လုပ္ေဆာင္မႈေတြမွာ က်န္ရွိတဲ့ ေနႏုိင္တဲ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အေထာက္အထားကုိ ဖုံးကြယ္ေပးႏုိင္တယ္။
 • တျခား Android လုပ္ငန္းသုံး ကိရိယာေတြကုိ အသုံးျပဳတဲ့အခ်ိန္မွာ ISPs ေခၚ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ဌာနနဲ႔ တျခား ေစာင့္ၾကည့္ေရး ယႏၱရား ေအာက္က မိမိၾကည့္ရႈခဲ့တဲ့ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြ၊ ခ်က္တင္ စကားေျပာဆုိခ်က္ေတြကုိ ဖုံးကြယ္ေပးႏုိင္တယ္။
 • တျခား Android လုပ္ငန္းသုံး ကိရိယာေတြကုိ သံုးၿပီး ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေတြ ၾကည့္ရႈတဲ့အခါ၊ အင္တာနက္ ဆင္ဆာ ျဖတ္ေတာက္မႈနဲ႔ ပိတ္ဆုိ႔မႈ စည္းမ်ဥ္းေတြကုိ ေက်ာ္လႊားေစႏုိင္တယ္။

Orbot ကုိ ေဒါင္းလုဒ္ ရယူျခင္း

တရား၀င္ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမွ

 • လက္လမ္း ကမ္းညႊန္ မိတ္ဆက္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ ေလ့လာဖတ္ရႈပါ
 • https://guardianproject.info/apps/ ကုိ ဖြင့္ဖုိ႔ ေအာက္ပါ Orbot ပုံသေကၤတကုိ ႏွိပ္ပါ
 • Orbot ပုံသေကၤတကုိ ျမင္ရတဲ့အထိ ေအာက္ကို ဆင္းၿပီး Download App ကုိ ႏွိပ္ပါ
 • Google play မွာ Install ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္ပါ
 • ထည့္သြင္းၿပီးရင္ ၄င္းကုိ ဖြင့္ဖုိ႔ open ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ

F-Droid မွ (Android FOSS သိမ္းဆည္းရာဌာန)

 • Android FOSS သိမ္းဆည္းရာဌာန ျဖစ္တဲ့ F-Droid ဆီကေနလည္း Orbot ကုိ ထည့္သြင္းႏုိင္တယ္
 • ထည့္သြင္းၿပီးရင္ ၄င္းကုိ ဖြင့္ဖုိ႔ open ကုိ ႏွိပ္လုိက္ပါ

Orbot:

၁.၁ ဒီပ႐ိုဂရမ္ကို စတင္ အသံုးမျပဳခင္ သိထားသင္႔တဲ့အခ်က္မ်ား

Orbot ဟာ Tor ကြန္ရက္ ကို သုံးစြဲႏုိင္တဲ့ Android ကိရိယာေတြကုိ ပံ့ပုိးေပးတယ္။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ကုိ Tor ဒစ္ဂ်စ္တယ္ အမည္၀ွက္ျခင္းနဲ႔ ေရွာင္တိမ္းျခင္းမွာ ေလ့လာ ဖတ္ရႈပါ

Orbot - ကုိ ထည့္သြင္းၿပီး သုံးစြဲနည္း

၂.၁ Orbot ကုိ ထည့္သြင္းၿပီး သုံးစြဲနည္း

ပါ၀င္တဲ့ စာရင္းမ်ား -

၂.၀ Orbot ကုိ ထည့္သြင္းနည္း

အဆင့္ ၁။ App ကုိ Google Play စတုိးကေန ေဒါင္းလုဒ္ ဆြဲယူပါ။

ပုံ ၁ - Google Play စတုိးမွာ ရရွိႏုိင္တဲ့ Orbot

အဆင့္ ၂။ App က ေတာင္းဆုိတဲ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြကို ဖတ္ရႈၿပီး အတည္ျပဳလိုက္ပါ။ အဲဒီေနာက္ Install ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္ၿပီး App ကုိ ထည့္သြင္းပါ။

ပုံ ၂ - ခြင့္ျပဳခ်က္ လုိအပ္တယ္

၂.၂ Orbot ကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ သုံးစြဲျခင္း

အဆင့္ ၁။ Orbot ကုိ ပထမဆုံးအႀကိမ္ သုံးစြဲဖုိ႔ Open ကုိ ႏွိပ္ပါ။

ပုံ ၃ - App ထည့္သြင္းလုိက္ၿပီ

အဆင့္ ၂။ လုိခ်င္တဲ့ ဘာသာစကားကုိ ေရြးၿပီး Next ကုိ ႏွိပ္ပါ။

ပုံ ၄ - ဘာသာစကား ေရြးခ်ယ္ရန္

အဆင့္ ၃။ Tor ပရုိဂ်က္နဲ႔ Orbot တုိ႔ရဲ႕ ေဖၚျပခ်က္ တစ္ခုဟာ ျပဳျပင္ဖန္တီးတဲ့ အညႊန္းထဲမွာ ေပၚလာလိမ့္မယ္။ အဲဒါကုိ ဖတ္ရႈၿပီး Next ကုိ ႏွိပ္ပါ။

ပုံ ၅ - Orbot အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား

အဆင့္ ၄။ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚမွာ သတိေပးခ်က္ ေပၚလာလိမ့္မယ္။ အဲဒါကုိ ဖတ္ရႈၿပီး next ကုိ ႏွိပ္ပါ။

ပုံ ၆ - Orbot သုံးစြဲနည္း အေရးႀကီးတဲ့ သတိေပးခ်က္

အဆင့္ ၅။ တစ္ခါတစ္ေလ ခြင့္ျပဳခ်က္ စာမ်က္ႏွာ ေပၚလာၿပီး မိမိရဲ႕ ဖုန္းကုိ rooted လုပ္ထားျခင္း ရွိမရွိ ေဖၚျပေပးတဲ့အျပင္၊ Orbot Transperent Proxy "superuser" အဂၤါရပ္ေတြ (အဆင့္ျမင့္ စမတ္ဖုန္း လုံၿခံဳေရး) ကုိ အသုံးျပဳလုိျခင္း ရွိမရွိ ေမးျမန္းလာမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒီလမ္းညႊန္ခ်က္ထဲမွာ အဲဒီေရြးစရာအေၾကာင္းကုိေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေလ့လာသြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ I understand and would like to continue without Sueperuser ဆုိတဲ့ ေရြးစရာကုိ ေရြးလုိက္ပါ။ Tor ဆီကေန အက်ိဳးေက်းဇူး ရရွိႏုိင္ေအာင္၊ Orbot နဲ႔ တစ္ပါးတည္း ပါလာတဲ့ apps ေတြ၊ သုိ႔မဟုတ္ http (သုိ႔) socks ေတြကုိ ပံ့ပုိးထားတဲ့ apps ကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။

ပုံ ၇ - rooting လုပ္ျခင္း အေၾကာင္း မွတ္ခ်က္

အဆင့္ ၆။ Orbot နဲ႔ တြဲသုံးႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းသုံး ကိရိယာမ်ား စာရင္း ေပၚလာလိမ့္မယ္။ အဲဒါေတြကုိ မွတ္သားထားၿပီး next ကုိ ႏွိပ္လိုက္ပါ။

ပုံ ၈ - Orbot-သုံးစြဲႏုိင္တဲ့ apps မ်ား

အဆင့္ ၇။ ဆက္လက္ ဖတ္ရႈၿပီး finish ကုိ ႏွိပ္လိုက္ပါ။

ပုံ ၉ - Orbot အသင့္ျဖစ္ၿပီ။

အဆင့္ ၈။ မီးခုိးေရာင္ Orbot ပုံသေကၤတ တစ္ခု ေပၚလာလိမ့္မယ္။ အဲဒါကုိ ယခု ထည့္သြင္းထားၿပီး စီမံဖန္တီးလုိက္ပါၿပီ။

ပုံ ၁၀ - Orbot ကုိ ပိတ္လုိက္ၿပီ

၂.၁ Orbot ကုိ သုံးစြဲနည္း

အဆင့္ ၁။ Orbot ကုိ အဖြင့္၊ အပိတ္ လုပ္ဖုိ႔ Orbot ပုံသေကၤတကုိ ႏွိပ္ၿပီး ထိန္းထားပါ။ ေအာက္ပါအတုိင္း မီးခုိးေရာင္ကေန အ၀ါေရာင္ ေျပာင္းသြားလိမ့္မယ္။

ပုံ ၁၁ နဲ႔ ၁၂ - Orbot ကုိ စဖြင့္သည္

အဆင့္ ၂။ သင္ဟာ Tor ကြန္ရက္ထဲကုိ ေအာင္ျမင္စြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း စာတမ္း တစ္ခု ေပၚလာလိမ့္ယ္။ OK ကုိ ႏွိပ္ပါ။

ပုံ ၁၂ နဲ႔ ၁၃ - Orbot သည္ လုိင္း ခ်ိတ္ဆက္လုိက္ၿပီ

အဆင့္ ၃။ Orbot ကုိ ပိတ္ဖို႔ အစိမ္းေရာင္ ပုံသေကၤတကုိ မီးခုိးေရာင္ ေျပာင္းသြားတဲ့အထိ ႏွိပ္ၿပီး ထိန္းထားပါ။

၂.၂ အမည္၀ွက္ၿပီး အင္တာနက္ သုံးစြဲျခင္း

အင္တာနက္ကုိ အမည္၀ွက္ၿပီး သုံးစြဲႏုိင္ဖို႔၊ Orbot နဲ႔ ေပါင္းစပ္ထားတဲ့ proxy ကေန တဆင့္ မိမိရဲ႕ ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေပးႏုိင္တဲ့ ကြန္ရက္ၾကည့္ ယႏၱရား app တစ္ခု (သုိ႔) အလားတူ လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္တဲ့ လက္ငင္း စာတုိေပးပုိ႔ေရး app ကုိ ထည့္သြင္းထားဖုိ႔ လုိအပ္တယ္။ Orbot ကုိ ထည့္သြင္းထားတဲ့ Orweb နဲ႔ Gibberbot တုိ႔ သုံးစြဲျခင္းနဲ႔ဆုိင္တဲ့ လက္ကမ္း လမ္းညႊန္ကုိ ေလ့လာဖတ္ရႈပါ။