ဆက်စပ် ကိရိယာများ

နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ထားသော22 February 2022

မာတိကာ

...မာတိကာ စတင်နေသည်...

  ဖော်ပြပါ ကိရိယာများနှင့် တဲ့စကားဝှက်များကို တည်ဆောက်ဖန်တီးပြီး သင့်စက်ပစ္စည်းများနှင့် အကောင့်များကို ကာကွယ်ပါ။ ခိုင်မာတဲ့စကားဝှက်များကို ဖန်တီးတည်ဆောက်ရန် မှာလည်း လေ့လာနိုင်သည်။

  Security in a Box ကိရိယာ လမ်းညွှန်ချက်များ

  KeePassXC/

  KeePassDX/

  ခိုင်မာသော စကားဝှက်များကို ဖန်တီးပြီး ထိန်းသိမ်းပါ

  KeePassXC/

  (Linux, Mac, Windows)/

  ကွန်ပျူတာများအတွက် အခမဲ့ နှင့် ပွင့်လင်းရင်းမြစ် ဖြစ်သော စကားဝှက် မန်နေဂျာ

  ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် | ကြည့်ရူပါ ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းညွှန် နှင့် သူတို့လမ်းညွှန်

  KeePassDX

  (Android)/

  အန်းဒရွိက်ဖုန်းများနှင့် တက်ဘလက်များအတွက် အခမဲ့နှင့် ပွင့်လင်းရစ်မြစ်ဖြစ်သော စကားဝှက် မန်နေဂျာ

  ဒေါင်းလုပ်ချရန် Google Play သို့မဟုတ် F-Droid | ကြည့်ရှုပါ ကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန် နှင့် သူတို့ လမ်းညွှန်

  Strongbox/

  (iOS, Mac)/

  အိုင်ဖုန်းနှင့် မက်တို့အတွက် အခမဲ့နှင့် ပွင့်လင်းရင်းမြစ်ဖြစ်သော စကားဝှက်မန်နေဂျာ

  ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် Apple's iOS App Store သို့မဟုတ် Apple's Mac App Store | ကြည့်ရှုပါ သူတို့ လမ်းညွှန်

  Bitwarden/

  (Android, iOS, Linux, Mac, Windows)/

  အခမဲ့၊ အခကြေးငွေဖြင့် သို့မဟုတ် ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်လို့ရသည့် ရွေးချယ်မှုများစွာရှိသော ပွင့်လင်းရင်းမြစ်ဖြစ်သည့် စကားဝှက်မန်နေဂျာ

  ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် their website, Apple's iOS App Store or Google Plaly | See their documentation

  နှစ်ဆင့်ခံ စစ်မှန်ကြောင်းသက်သေပြခြင်း (2FA)

  Aegis/

  (Android)/

  နှစ်ဆင့်ခံ စစ်မှန်ကြောင်းသက်သေပြခြင်း၏ တိုကင်များကို စီမံရန် အခမဲ့နှင့် ပွင့်လင်းရင်းမြစ်ဖြစ်သော အက်ပ်(MFA, 2FA)

  ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် Google Play or F-Droid | See their guide

  Raivo OTP/

  (iOS, Mac)/

  နှစ်ဆင့်ခံ စစ်မှန်ကြောင်းသက်သေပြခြင်း၏ တိုကင်များကို စီမံရန် အခမဲ့နှင့် ပွင့်လင်းရင်းမြစ်ဖြစ်သော အက်ပ်(MFA, 2FA)

  ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် Apple's iOS App Store သို့မဟုတ် Apple's Mac App Store